topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Gausel skole

0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

På besøk hos fadderbarna i 1. klasse:)
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: GEP, TE

Velkommen til foreldremøte!
Publisert: 27-08-2014 skrevet av: rektor

 

 

Vi ønsker foresatte velkommen til høstens foreldremøter

  • 1.- 4. trinn: tirsdag 2.september 2104 kl. 18.00-20.00
  • 5.-7. trinn: onsdag 3.september 2014 kl. 18.00-20.00

 Første del av møtet vil alle være samlet i skolens aula.

Tema som blir berørt er:

  • Teknolab v/Gausel skole- demonstrasjon
  • Ny hjemmeside for skolen
  • Aksjonsuka mot mobbing

 

Etter samlingen i aulaen går trinnene hver til sitt og lærerne informerer om årets planer, "God skolestart" og arbeidet med klassemiljøet. 

Velkommen! 

Gausel, 27.sept. 2014,

Berit Mæle Thuestad               

Hilde Helstrup         

Bruse Espedal

 

Da er vi igang igjen-Vi går og vi går!!
Publisert: 21.08.2014 skrevet av: bmt

 

Påminnelse om høstens konkurranse, i perioden, 02.september til 14. november, 2014.

Hva er Beintøft?

Dette er en ”gå til skolen”-kampanje for elevene fra 1. – 7. klasse,der målet er å få flest mulig barn til å gå/sykle til skolen. Kampanjen står på egne bein, finansiert av hver enkelt kommune, Stavanger kommune har valgt å bli med, Mottoet er : ”Gi skoleveien tilbake til barna!”

Hvordan fungerer Beintøft?

Hver klasse registrer daglig, hvordan barna kommer seg til og fra skolen, ved håndsopprekking, «knepp» i hånd, eller lignende. Dette registreres av lærer eller ordenselev.

De som kommer til skolen for egen maskin ( gående el syklende) får poeng. De som blir kjørt i bil får ingen poeng. Målet kan være å oppnå høyest mulig poengsum, både for hver klasse og sammenlagt for hele skolen. Poengene registreres på et eget nettsted (www.beintoft.no ), og når registreringsperioden er over, vil Klimaalliansen på bakgrunn av resultatene på hver skole og klasse, kåre vinnerne av konkurransen.

Vi er opptatt at dette skal være en positiv kampanje, og elever som av ulike grunner ikke kan være med på konkurransen vil ikke gi klassen trekk i poengsummen.

Premien er:……….

Hvorfor trenger vi Beintøft?

Klima: Beintøft ønsker å komme de korte, ofte unødvendige bilturene til livs. Kjøring er en kilde til store utslipp av avgasser som bidrar både til lokal luftforurensing og global oppvarming. Gjennom å engasjere oss for barnas skolevei tar vi ansvar for miljøet lokalt og globalt!

Trafikk: Som foreldre er vi ofte redde for å slippe barna våre ut i trafikken. Paradoksalt nok er det i stor grad vi selv som skaper de farlige situasjonene, nettopp fordi vi kjører barna våre til skolen. Dersom færre kjører barna til skolen, vil trafikken reduseres og skoleveien bli tryggere!

Helse: Barn i Norge bør ha mer mosjon i det daglige. Daglig mosjon og fysisk aktivitet er avgjørende for god helse. Å kjøre barna til og fra skolen når det ikke er helt nødvendig, er å gjøre barna en bjørnetjeneste. Ved å oppmuntre til å gå og sykle til skolen, investerer vi i barnas helse og framtid.

Læring: Undersøkelser viser at barn som går, sykler eller sparker til skolen møter mer opplagte til timen enn barn som blir kjørt. Fysisk aktivitet og mosjon gir bedre konsentrasjon, læring og trivsel i klasserommet. Skoleveien er en viktig arena for uformell læring. Her får man venner, legger planer og opplever mye spennende.

 

 

Leksehjelp
Publisert: 20-08-2014 skrevet av: Berit M Thuestad

 

12.juni i år besluttet Stortinget å endre leksehjelpordningen.

Endringen innebærer i korte trekk at vi kan organisere leksehjelp på alle trinn og på tvers av trinn. Skolen kan målrette leksehjelpen inn mot noen elevgrupper på trinnet eller på tvers av trinn.

Samlet for hele skolen skal det benyttes 8 timer i uken til leksehjelp, og prinsippet om tidlig innsats skal fortsatt vektlegges.

På bakgrunn av dette vil leksehjelpen på Gausel skole bli endret. Vi får to typer leksehjelp:

Bestilling av melk
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Bruse Espedal

Skolemelkordningen starter 01. september, vennligst bruk elektronisk skjema for bestilling innen fredag 28. august. Betalingsfristen er 15. september.

https://skjema.nyweb.no/public.php?id=68  

Svømming 4. trinn
Publisert: 19-08-2014 skrevet av: Bruse Espedal

Svømmeundervisningen på fjerde trinn kommer dessverre ikke i gang ennå. Dette har sin forklaring i at lærere og assistenter hvert år må sertifiseres for livredning, denne sertifiseringen lar seg ikke gjennomføre før den pågående streiken er avsluttet. 

SFO rutiner
Publisert: 14-08-2014 skrevet av: SFO leder

fileicon 
SFO oppstart.docx

Da er vi endelig igang for fullt! Håper både små og store har hatt en kjempefin dag! Som SFO leder har jeg ansvar for både barn og personell ved Gausel SFO, og jeg ber om at dere foresatte tar dere tid til å lese mitt lille hjertesukk som ligger vedlagt.  Takk!

 

Gausel Teknolab
Publisert: 26-05-2014 skrevet av: Bruse Espedal

I kveld har styret i Gausel Teknolab vært samlet og fått ytterligere innføring i bruk og programmering av roboter - veldig kjekt!

Men - vi trenger foreldre til å være med og drifte Teknolab som blir et tilbud til primært elever på mellomtrinnet på kveldstid. Vi satser på oppstart i september 2014, interesserte foreldre bes ta kontakt med Gausel Teknolab eller Bruse Espedal  for mer informasjon

picture
 

 

Månedens Zero-mål
Publisert: 02.05.2014 skrevet av: Rektor

 Zero-målet for mai:

Vi tar alle med i leken!

Zero-mål i februar
Publisert: 01.02.2014 skrevet av: rektor

 Månedens Zero-mål er : "Vi snakker fint til hverandre!"

Nasjonale Prøver i lesing
Publisert: 08-11-2013 skrevet av: Bruse Espedal

Vi har fått resultatene fra høstens prøve i lesing - vel blåst, elever og foresatte på 5. trinn og alle lærere som gjennom fem år har bidratt til å gjøre resultatene så bra!

Nivå 3 er det høyeste, her ligger vi langt over gjennomsnittet både lokalt, regionalt og nasjonalt.

picture
 

 

 
 
.