Meny
Velg seksjon Framside
pb 3 5387 Møkster
Telefon: 55081392 Send e-post til oss
Redaktør: Mona Mørk

Satsingar 2016-17

Godt skulemiljø som base for god læring.

Elevmedverknad.

Prosjektarbeid om HAVET (går over heile året).

Lokal tilhøyring.

Koding og bruk av ipad i skulen.
14. juni dro dei to 5.klassingane våre på idrettsdag, for første gong. Me var på førehand einige om at det viktigaste var å ha det kjekt saman med dei andre 5.-7. klassingane i Austevoll kommune og å gjennomføre alle tre øvingane: 60-meter, lengde med tilløp og kast med enten liten ball eller kule.

Leselyst er ei viktig satsing på Møkster skule. Me kjøper ofte inn litteratur etter ønskje frå elevane.

Fredag 28. april gjekk tre av elevane på ramsløk-plukking. Her ser du fangsten.

Her er litt av det me har gjort siste to vekene, i tillegg til vanleg jobbing og kartleggingsprøver.