topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Nasjonal kampanje mot hovudlus
Publisert: 08.09.2014 skrive av: Jorunn

Folkehelseinstituttet oppmodar alle landet sine skular og barnehagar til å vera med på nasjonale aksjonar mot hovudlus. I Suldal har ein valt ut helga 12.-14. september 2014 til dette. Målsetjinga for helgeaksjonen er at alle barna i Suldal skal undersøkjast for lus!

Nedanfor ligg skrivet som skulen har motteke frå skulehelsetenesta lokalt, med meir informasjon om kva ein konkret skal gjera;

fileicon 
Aksjon mot hodelus.doc

Vennskapsring
Publisert: 05.09.2014 skrive av: Annette

 
 

 På torsdag markerte me vennskapsdagen ved å slå ring om vennskap i vårt eige miljø.

picture

Telefon til skulen
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

Skulen sitt hovudnummer er framleis 52790900, men om ein ikkje lukkast med å få svar på dette nummeret, kan ein ringa 48896044 i staden for. 

Her kan de leggja inn ei talemelding, eller  skriva ei melding om evt fråvèr, eller andre beskjedar. Alle kontaktlærarane skal sjekka denne telefonen i løpet av skuledagen!

 

Sfo sitt mobilnummer er; 47454913. Det er fint om føresette nyttar denne telefonen på same måte for beskjedar som gjeld sfo.

To bilete frå første skuledag
Publisert: 18.08.2014 skrive av: Jorunn

picture
 
picture
 
 
 
 

Skulestart 2014
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

picture
På Vinjar har me vel knapt hatt travlare dagar før første skuledag for elevane enn i år, men me håpar og trur at elevar og føresette likevel fekk eit godt møte med skulen og skuleåret 2014-2015. Her er nokre bilete frå morgonsamlinga!

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.