topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Julegraut med mandel
Publisert: 11.12.2014 skrive av: Kari

picture
 

 

 

Elevrådet ved vinjar skule
Publisert: 27.11.2014 skrive av: Jorunn

 Elevrådet ved Vinjar skule er;

 

Leiar: Eskil Fisketjøn

Nestleiar: Sindre Vik

Skrivar: Åshild Tveit Vårvik

styremedlemmer : Henriette Nesbø og Astri Norheim

Representantar til samarbeidsutval (SU): Eskil Fisketjøn og Sindre Vik  Skulemiljøutval (SMU): Eskil Fisketjøn, Sindre Vik og Johan Sørestad

Ekskursjon i naturfag
Publisert: 20.11.2014 skrive av: Torunn

Tysdag 18.november var 6.klasse på ekskursjon for å læra meir om barskog.

Om deling på internett
Publisert: 11.11.2014 skrive av: Jorunn

På internett kan ein dela gode opplevingar, morosame ting og kvardagen sine rare, spennande eller heilt vanlege hendingar. Med eit lite tasteklikk kan alle vennene dine få sjå bilete eller filmklypp frå det du opplever, men kva seier eigentleg lova om deling?

Visste du at det er laga lover om kva ein har lov å dela? Det er ikkje lov å leggja ut personlege opplysingar, bilete eller filmar av andre utan å spørja dei først. Om du som som elev, eller som forelder, tek bilete av klassekameratar og legg det ut på nett utan å spørja dei og foreldra deira om lov, så har du faktisk brote Noreg sin lov.

I grunnlovastår det at det ikkje er lovleg å leggja ut personlege opplysingar og bilete av andre utan samtykkje. Når personen er under 15 år, seier lova at du faktisk òg må spørja foreldra. men du treng ikkje spørja alle i 17.mai toget om du kan leggja ut bilete av dei. Du har lov til  ådela bilete frå offentlege stader med mange menneske der ingen skil seg spesielt ut.

www.slettmeg.no og www.erase.no  er tenester som kan gi deg råd og hjelp dersom personleg informasjon, bilete, videoklypp og andre ting om deg har spreidd seg på nett, og som du vil at skal bli endra eller sletta.  Kjelde: www.barnevakten.no 

Rettingar
Publisert: 04.11.2014 skrive av: Jorunn

I informasjonsheftet som heimane har fått heim som ranselpost er det til nå oppdaga to feil:

-Elevane skal ikkje ha fri 9.juni i år!

-Rett telefonnummer til Åshild Sandvik er 99160316 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.