Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Lenker
Logg inn
Takk for innsatsdagen for TL-leiarane frå Vinjar og Sand var populært!

Denne veka hadde skulen matematikkdag for 1.-7.klasse. Elevane fekk prøva seg på mange oppgåver der dei både måtte tenkja logisk og praktisk. Tema var volum, areal, sannsyn og kombinatoritikk, mønster og symmetri, pengar, posisjonssystem og mykje meir:)

Måndag 20.juni inviterte foreldra til avslutningsfest for 7. klasse. Det vart ein flott kveld der elevane underheldt med både dikt, konkurransar og quiz. Heldige er foreldrevinnarane av quiz`en, -der blir nemleg premien vasskrig mot elevane ein dag denne veka...

På skulen har det lagra seg opp ein del klede gjennom skuleåret. Desse samlar me og legg fram utanfor klasserom C frå og med torsdag 23.juni til og med 01. juli. Me håpar at føresette tek seg tid til å koma innom for å sjå gjennom. Etter 1. juli blir kleda samla i sekker og sende vidare til Romania!