topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Ta turen med Vinjar skule onsdag 22.10 !
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Onsdag 22.10  ønskjer Vinjar skule å gjera nok ein innsats for skulen me støttar i Nepal! Dette gjer me ved å arrangera ein skogstur der kvar og ein betalar ein valfri startkontingent. Alle inntektene går uavkorta til skulen "vår"!

Torbjørg S. Olimstad vil før oppstart orientera og visa bilete i 1. klasserommet for alle elevar, tilsette og bygda elles. For dei som berre ønskjer å vera med på solidaritetsturen, vil oppstart vera ca kl 09.00 i busslomma ved skulen!

I den vesle landsbyen Shankhu i Nepal trur me foreldra ønskjer akkurat det same for borna sine som foreldra i Suldal gjer: At dei skal få gå på skule og læra mest mogleg slik at dei kan klara seg i livet! Dei fleste som bur i Shankhu er bønder som dyrkar mandarinar og appelsinar. I landsbyen er det ein 20 år gammal regjeringsskule med både rektor og lærarar som prøver å driva skulen så godt dei kan. men det er ikkje enkelt når dei manglar det meste av både inventar og utstyr.

Sidan 1. og 2. klasse har skulefri håpar me at mange føresette og søsken vil få høve til å vera med oss på denne viktige turen!

Felles lunsj måndag 20.10
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

 

Måndag 20.10 vil elevane få servert felles lunsj på skulen av sanitetsforeinga i Suldal! Elevane treng ikkje matpakke denne dagen. Me gler oss!

God haustferie!
Publisert: 03.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Alle tilsette ved Vinjar vil ønskja små og store ein god haustferie!

I friminutta er det for tida stor aktivitet, berre sjå på desse bileta frå det nye sandbassenget vårt :)

Helsing til elevar og tilsette frå kommunalsjefen
Publisert: 19-09-2014 skrive av: Jorunn

picture
"Som takk for at de er så tålmodige og flinke under oppussinga av Vinjar skule, ønskjer kommunalsjef for oppvekst å overrekkja ei gåve på 2500,- som de skal bruka på elevmiljøtiltak" , stod det på gåvesjekken som elevane fekk i dag av Nils Erik Eide. Elevane tykte dette var stor stas!

Ny turbok
Publisert: 19.09.2014 skrive av: Jorunn

picture
 
 Ny turbok på Knespretteflåto er nå på plass! God tur!

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.