Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Vinjar skule ber føresette, besteforeldre og andre som står barnet nær til tradisjonell julefest i gymsalen, måndag 19.desember kl 17.45.

Som vedlegg finn de Vinjar skule sin plan for trafikktryggleik skuleåret 2016-2017. Dette er ein sjølvstendig del av Suldal kommune sin Trafikktryggleiksplan for 2015-2019. Planen til skulen tek utgangspunkt i denne og Trygg Trafikk sine kriterie for trafikksikker skule. Planen tek føre seg område som skuleveg, turar i skulen sin regi, rutinar for handtering av ulukker og  trafikktryggleik som tema på foreldremøte. Skulen vil særleg gjera heimane merksam på det som omhandlar risikofaktorar rundt skulen.

Denne veka takka Tommy Haugen ja til vikariatet som rektor ved Vinjar skule i perioden 1. mars 2017 til 31.07.2018. Det er lagt opp til ein overlappingsfase med nåverande rektor i februar! Vinjar skule ønskjer Tommy velkommen til skulen og gler seg til samarbeidet:) :)

Elevrådet arrangerte ei Superkvissturnering for 3.-7. klasse denne veka. Elevane var delte inn i lag på tvers av alder. Her var det innleiande rundar med kviss og lagleikar undervegs der laga kunne sanka poeng.. I Superkviss har me den litt flaue taparpremien. Dette gongen måtte laget stå på haugen i friminuttet og syngja "babe, babe, babe..yeah..til stor jubel og applaus frå dei andre elevane:)