topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Ekskursjon i naturfag
Publisert: 20.11.2014 skrive av: Torunn

Tysdag 18.november var 6.klasse på ekskursjon for å læra meir om barskog.

Om deling på internett
Publisert: 11.11.2014 skrive av: Jorunn

På internett kan ein dela gode opplevingar, morosame ting og kvardagen sine rare, spennande eller heilt vanlege hendingar. Med eit lite tasteklikk kan alle vennene dine få sjå bilete eller filmklypp frå det du opplever, men kva seier eigentleg lova om deling?

Visste du at det er laga lover om kva ein har lov å dela? Det er ikkje lov å leggja ut personlege opplysingar, bilete eller filmar av andre utan å spørja dei først. Om du som som elev, eller som forelder, tek bilete av klassekameratar og legg det ut på nett utan å spørja dei og foreldra deira om lov, så har du faktisk brote Noreg sin lov.

I grunnlovastår det at det ikkje er lovleg å leggja ut personlege opplysingar og bilete av andre utan samtykkje. Når personen er under 15 år, seier lova at du faktisk òg må spørja foreldra. men du treng ikkje spørja alle i 17.mai toget om du kan leggja ut bilete av dei. Du har lov til  ådela bilete frå offentlege stader med mange menneske der ingen skil seg spesielt ut.

www.slettmeg.no og www.erase.no  er tenester som kan gi deg råd og hjelp dersom personleg informasjon, bilete, videoklypp og andre ting om deg har spreidd seg på nett, og som du vil at skal bli endra eller sletta.  Kjelde: www.barnevakten.no 

Rettingar
Publisert: 04.11.2014 skrive av: Jorunn

I informasjonsheftet som heimane har fått heim som ranselpost er det til nå oppdaga to feil:

-Elevane skal ikkje ha fri 9.juni i år!

-Rett telefonnummer til Åshild Sandvik er 99160316 

Å gå for ei god sak!
Publisert: 24.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Takk for at så mange var med og tok turen saman med Vinjar skule til inntekt for skulen vår i Nepal, onsdag 22.10:)

Før turen og aktivitetane starta, fortalde og viste Torbjørg S. Olimstad bilete om kva som hadde vorte gjort av utbetringar ved skulen. Det er ikkje lite skulen i Nepal har fått utretta for pengane me tidlegare har samla inn. Mellom anna har dei fått både nye tavler, bokhyller, teppe, trapp, sitjeputer, lerret, veggkart og plansjar. Lærarane har òg fått høve til å gå på kurs, og dette ønskjer dei å gjera meir, i tillegg til  å kjøpa meir undervisningsmateriell til elevane. Dei har òg planar om å laga ein mur rundt skulen. Det er godt å vita at pengane me samlar inn kjem vel fram. Denne gongen kan me senda vel 7000 kroner til Shanku-skulen. Takk til alle som var med og tok turen saman med oss!

FN-dag på skulen
Publisert: 20.10.2014 skrive av: Kari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dag har mellomtrinnet på Vinjar skule markert at det er den internasjonale FN-dagen på fredag. Me har hatt besøk frå FN-sambandet og gått natursti. Så no veit me litt meir om FN sitt arbeid. Alle fekk diplom og kvar sitt FN-flagg for den gode innsatsen.

 picturepicture

 
 
 
 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.