topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Å gå for ei god sak!
Publisert: 24.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Takk for at så mange var med og tok turen saman med Vinjar skule til inntekt for skulen vår i Nepal, onsdag 22.10:)

Før turen og aktivitetane starta, fortalde og viste Torbjørg S. Olimstad bilete om kva som hadde vorte gjort av utbetringar ved skulen. Det er ikkje lite skulen i Nepal har fått utretta for pengane me tidlegare har samla inn. Mellom anna har dei fått både nye tavler, bokhyller, teppe, trapp, sitjeputer, lerret, veggkart og plansjar. Lærarane har òg fått høve til å gå på kurs, og dette ønskjer dei å gjera meir, i tillegg til  å kjøpa meir undervisningsmateriell til elevane. Dei har òg planar om å laga ein mur rundt skulen. Det er godt å vita at pengane me samlar inn kjem vel fram. Denne gongen kan me senda vel 7000 kroner til Shanku-skulen. Takk til alle som var med og tok turen saman med oss!

FN-dag på skulen
Publisert: 20.10.2014 skrive av: Kari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dag har mellomtrinnet på Vinjar skule markert at det er den internasjonale FN-dagen på fredag. Me har hatt besøk frå FN-sambandet og gått natursti. Så no veit me litt meir om FN sitt arbeid. Alle fekk diplom og kvar sitt FN-flagg for den gode innsatsen.

 picturepicture

 
 
 
 

Ta turen med Vinjar skule onsdag 22.10 !
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Onsdag 22.10  ønskjer Vinjar skule å gjera nok ein innsats for skulen me støttar i Nepal! Dette gjer me ved å arrangera ein skogstur der kvar og ein betalar ein valfri startkontingent. Alle inntektene går uavkorta til skulen "vår"!

Torbjørg S. Olimstad vil før oppstart orientera og visa bilete i 1. klasserommet for alle elevar, tilsette og bygda elles. For dei som berre ønskjer å vera med på solidaritetsturen, vil oppstart vera ca kl 09.00 i busslomma ved skulen!

I den vesle landsbyen Shankhu i Nepal trur me foreldra ønskjer akkurat det same for borna sine som foreldra i Suldal gjer: At dei skal få gå på skule og læra mest mogleg slik at dei kan klara seg i livet! Dei fleste som bur i Shankhu er bønder som dyrkar mandarinar og appelsinar. I landsbyen er det ein 20 år gammal regjeringsskule med både rektor og lærarar som prøver å driva skulen så godt dei kan. men det er ikkje enkelt når dei manglar det meste av både inventar og utstyr.

Sidan 1. og 2. klasse har skulefri håpar me at mange føresette og søsken vil få høve til å vera med oss på denne viktige turen!

Felles lunsj måndag 20.10
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

 

Måndag 20.10 vil elevane få servert felles lunsj på skulen av sanitetsforeinga i Suldal! Elevane treng ikkje matpakke denne dagen. Me gler oss!

God haustferie!
Publisert: 03.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Alle tilsette ved Vinjar vil ønskja små og store ein god haustferie!

I friminutta er det for tida stor aktivitet, berre sjå på desse bileta frå det nye sandbassenget vårt :)

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.