topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Telefon til skulen
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

Skulen sitt hovudnummer er framleis 52790900, men om ein ikkje lukkast med å få svar på dette nummeret, kan ein ringa 48896044 i staden for. 

Her kan de leggja inn ei talemelding, eller  skriva ei melding om evt fråvèr, eller andre beskjedar. Alle kontaktlærarane skal sjekka denne telefonen i løpet av skuledagen!

 

Sfo sitt mobilnummer er; 47454913. Det er fint om føresette nyttar denne telefonen på same måte for beskjedar som gjeld sfo.

To bilete frå første skuledag
Publisert: 18.08.2014 skrive av: Jorunn

picture
 
picture
 
 
 
 

Skulestart 2014
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

picture
På Vinjar har me vel knapt hatt travlare dagar før første skuledag for elevane enn i år, men me håpar og trur at elevar og føresette likevel fekk eit godt møte med skulen og skuleåret 2014-2015. Her er nokre bilete frå morgonsamlinga!

Velkommen til skulestart ved Vinjar skule
Publisert: 07-08-2014 skrive av: Jorunn

Ein lang sommarferie er snart over. Mykje sol, varme og gode temperaturar på badevatnet har me hatt. Nå håpar eg at me kan ta med oss alle dei gode sommarminna inn i eit nytt skuleår!

Skulen ønskjer velkommen til morgonsamling for alle elevar, føresette og tilsette, torsdag 14.08 kl          08.25 i Vinjar gymsal!                                          

Me ser fram til eit lærerikt og spennande skuleår i nye lokale!

Sommarhelsing frå skulen
Publisert: 23.06.2014 skrive av: Jorunn

fileicon 
Sommarbrev 2014.docx

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.