topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Eventyrskatten
Publisert: 20-05-2015 skrive av: Jorunn

picture

Vinjar hadde besøk av utstillinga: "Eventyrskatten" denne veka i regi av Den kulturelle skulesekken (DKS)

Dette var ei utstilling der elevane møtte høgdepunkt innan norsk eventyrillustrasjon. Her kunne elevane sjå teikningar av troll og oskeladden, prinsessar og eventyrlege dyr. utstillinga vart vist ved hejelp av digital projisering saman med spesialkomponert musikk av martin Horntvedt.

Tilbod om aktivitetsveker ved STAS
Publisert: 27.04.2015 skrive av: Jorunn

Her kan du lesa om eit tilbod frå STAS-RYFYLKE om aktivitetsveker i veke 27 og 28 for barn fødde i år 2004-2009;

fileicon 
Aktivitets veke for barn.pdf

Markering av verdas bokdag
Publisert: 21-04-2015 skrive av: Jorunn

picture

Den offisielle dagen for verdas bokdag er 23. april, men praktiske omsyn gjorde at Vinjar markerte denne dagen tysdag 21.april.

Skuledagen starta med felles samling, der blant andre Henriette og Andreas frå 5. klasse las utdrag frå eigneproduserte bøker:)

Etter samlinga skreiv alle elevane frå 1.-7. klasse tekstar etter inspirasjon frå Nenad sine flotte illustarasjonar. Bytebod av bøker var eit anna populært innslag og siste time gjekk med til 30-leiken, der elevane var delte inn på tvers av alder. Her gjaldt det om å trilla terning,løysa oppgåver frå bøkene si verd og koma først til 30.. Her kan de sjå nokre bilete frå den flotte skuledagen vår:)

Kantine for heile skulen
Publisert: 07.04.2015 skrive av: Torunn

 Supergode pizzasnurrar!

Siste torsdagen før påskeferien laga 6.klasse til kantine for resten av skulen. På menyen stod pizzasnurrar.

picture
 

Inspirert av Pablo Picasso
Publisert: 10-04-2015 skrive av: Annette

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.