Meny
Velg seksjon Skole-hjem
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Innkalling, saksdokumenter og referat fra møter i FAU og SU finner dere under menyene innkallinger, dokumenter og referat i seksjonen skole-hjem.

Skolemelkordningen er utvidet til mer enn skolemelk og har endret navn til TINE Skolelyst. For skolemelk eller andre produkter må man inn på skolelyst.no og bestille.

Herlig å se at uteområdet blir holdt ryddig og rent.
Vaktmester i gang med viktig og nyttig arbeid, til beste for oss alle.