Meny
Velg seksjon 7. trinn
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Årshjul/kalender
Årshjul/kalender
Timeplanar 7. trinn
7a
7b
7c
7d
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lenker samfunnsfag
Prezi Marco Polo
Lenkesamling matematikk
Gruble Matematikk
Ranselpost 7.tr
Ref. foreldremøte aug 17

Torsdag 21. desember er siste skuledag før juleferien.  Elevane sluttar litt tidlegare den dagen.

Skulebussane kjører frå Bore ungdomsskule kl. 11.55.  Dette gjeld både buss til Bore/Reve og til Voll/Sele/Stangeland.


Ei stor takk til alle elevar, lærarar og foreldre/føresette  som har vore med å samla inn kr 55.600 til årets solidaritetsaksjon!   Dette er innsamlingsrekord på skulen!   Flott innsats!

Pengane skal gå til «Redd Barna», prosjekt utdanning.  Til foreldre/føresette på 7., 8., 9. og 10. trinn      

Alle elevane vil måndag 30. oktober, få med seg heim eit informasjonsark med brukarnamn til foreldreundersøkinga.   Det er kjempeviktig for skulen at alle foreldra svarar på undersøkinga, slik at vi får eit godt datagrunnlag å arbeida vidare med. Resultata frå undersøkinga skal seinare brukast både av FAU og SU i arbeidet med å stadig skapa ein betre skule.  

Svarfrist er 1. desember.   Gå inn på Utdanningsdirektoratet sin nettsider, https://elfu.udir.no/respondent/ for å svara på undersøkinga.  

Lykke til!        

 

Bore ungdomsskule, Roar Johannessen rektor


Du kan logge deg inn på VISMA flyt gjennom ID-porten ved hjelp av MinID, BankID e.l.
Adressa er: https://skole.visma.com/klepp 

Når du har logga inn ser du eleven sitt namn i kolonnen på venstre side – trykk her.
Du får nå fleire faneval øvst på sida. For faglærarkommentarar trykker du på fana «vurdering». Faglærarkommentarane vil vere tilgjengelege 2-3 dagar før foreldresamtalen. Les kommentarane saman med eleven, slik at de kjem førebudde til samtalen.

Bruk gjerne nokre minutt til å bli kjent inne på VISMA flyt.
Her kan du som føresett følgja med på fråver, merknad, karakterar, uformell vurdering og kontaktopplysningar. Dersom du ikkje kjem inn, kan årsaka vera at me ikkje kjenner personnummeret ditt. I så fall treng me dokumentasjon på det.
Lenke til VISMA Flyt ligg og på framsida på nettsida til skulen.

Trykk her for pålogging.
NB: skal brukes i timen på skolen.