Meny
Velg seksjon 9. trinn
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Lekseplanar 9. trinn
lekseplan veke 51-1
Lekseplan uke 2-3
Årshjul/kalender
Årshjul 9.trinn
Lenker naturfag
Fry om vitensk metode
Næringsfattig vann
Næringsrikt vann
Mosvatnet
Newton
Newton-vann
Kråke teknologi
Næringskjeder 6 min
Næringskjede (eng)
Næringskjede no forelesning
Økologi, næringskjede avansert
Gass nrk 6 min
Lavosier
Law of conversation 4,5
Folkeopplysningen
Periodiske system 9 min eng
Kovalent binding
Ionebinding eng 5 m
Metallbindinger
Elektronparbinding
destillasjon fraksjonell olje
syrer i kroppen Newton 7 min
Foredrag om syrer og baser
Elektrisitet - forstå 6 min
Elektrisitet - Newton 8 min
Elektrisitet historie 1 time
Elektrisitet yrke elmontør 2 m
Elektrisitet yrke elektri 3min
Kjemi sølvklorid
Kjemi syrer baser
Kjemi Hva er kjemi?
Fysikk A Wahl fritt fall 1 min
Elektr elektrometer 4 min
Fysikk: med livet som innsats
Elektrisitet sitronstrøm 4 min
Elektrisitet spenning (Newton
Elektrisitet Kraftverk
Elektromotor
Elektronikk strøm på roteromme
fysikk: treghet Wahl 5 min
Elektronikk batteri 5 min nasj
Elektrisitet Newton 8min
Lys totalrefleksjon rotel
Lys Hvordan kom vi hit nrk
Lys hva er lys?
Øyet lure hjernen newton
Øyet anatomi blindeforb
Øyets evolusjon
Øyets evolusjon 4min
Mat karbohydrater
Mat kalorier
Mat fett
mat muskler (protein?)
Mat vitaminer
Nerver (TED)
Hjernen (TED)
Hjernen Newton 4 min
Hjernetriks cold readin Dbrown
Hjernetriks fry brown
Hjernetriks arm
Hjernetr psyk fraud
Hjerntr hva er cold reading DB
hjernetr S Merchant Brown
Hjertedisseksjon
Lungekapasitet
Meisose
Massetetthet
Solsystemet avstander 3 min
Solsystemet 44 min
Solsyst (BRA) 12 min barn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Mulighetsdagen nærmer seg. Sjekk bildet. 

Torsdag 21. desember er siste skuledag før juleferien.  Elevane sluttar litt tidlegare den dagen.

Skulebussane kjører frå Bore ungdomsskule kl. 11.55.  Dette gjeld både buss til Bore/Reve og til Voll/Sele/Stangeland.


Ei stor takk til alle elevar, lærarar og foreldre/føresette  som har vore med å samla inn kr 55.600 til årets solidaritetsaksjon!   Dette er innsamlingsrekord på skulen!   Flott innsats!

Pengane skal gå til «Redd Barna», prosjekt utdanning.  


Til foreldre/føresette på 7., 8., 9. og 10. trinn      

Alle elevane vil måndag 30. oktober, få med seg heim eit informasjonsark med brukarnamn til foreldreundersøkinga.   Det er kjempeviktig for skulen at alle foreldra svarar på undersøkinga, slik at vi får eit godt datagrunnlag å arbeida vidare med. Resultata frå undersøkinga skal seinare brukast både av FAU og SU i arbeidet med å stadig skapa ein betre skule.  

Svarfrist er 1. desember.   Gå inn på Utdanningsdirektoratet sin nettsider, https://elfu.udir.no/respondent/ for å svara på undersøkinga.  

Lykke til!        

 

Bore ungdomsskule, Roar Johannessen rektor


Du kan logge deg inn på VISMA flyt gjennom ID-porten ved hjelp av MinID, BankID e.l.
Adressa er: https://skole.visma.com/klepp 

Når du har logga inn ser du eleven sitt namn i kolonnen på venstre side – trykk her.
Du får nå fleire faneval øvst på sida. For faglærarkommentarar trykker du på fana «vurdering». Faglærarkommentarane vil vere tilgjengelege 2-3 dagar før foreldresamtalen. Les kommentarane saman med eleven, slik at de kjem førebudde til samtalen.

Bruk gjerne nokre minutt til å bli kjent inne på VISMA flyt.
Her kan du som føresett følgja med på fråver, merknad, karakterar, uformell vurdering og kontaktopplysningar. Dersom du ikkje kjem inn, kan årsaka vera at me ikkje kjenner personnummeret ditt. I så fall treng me dokumentasjon på det.
Lenke til VISMA Flyt ligg og på framsida på nettsida til skulen.

Trykk her for pålogging.
NB: skal brukes i timen på skolen.