Meny
Velg seksjon Elevråd
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Ei stor takk til alle elevar, lærarar og foreldre/føresette  som har vore med å samla inn kr 55.600 til årets solidaritetsaksjon!   Dette er innsamlingsrekord på skulen!   Flott innsats!

Pengane skal gå til «Redd Barna», prosjekt utdanning.  


Elevrådet ved Bore ungdomsskule er konstituert.

Partnerskap mot mobbing 2016 - 2020 er eit nasjonalt partnerskap, eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

Partnerskapet er inngått mellom sentrale partar, m.a. statsministeren, Foreldrerådet for grunnskolen (FUG), Utdanningsforbundet og Norsk skolelederforbund.

På Bore ungdomsskule jobbar tilsette og elevar mot mobbng.

https://www.regjeringen.no/contentassets/95ef678cc8c7454fb45e3f57826dd461/partnerskapmotmobbing.pdf