topLogoSpacer
 
 
 

 
 

Bykle barne- og ungdomsskule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Ungdata- ei spørjeundersøking om ungdoms sin livsstil og levekår
Publisert: 17.10.2014

På oppdrag frå Bykle kommune gjennomfører NOVA (Norsk institutt for forsking om opp-vekst, velferd og aldring) og Kompetansesenter rus – region sør (KoRus Sør) ei kartlegging av viktige sider ved livsstilen og levekåra til ungdom.

Nasjonale prøver
Publisert: 29-08-2014

Nytt skuleår vil seie nye nasjonale prøver for 5., 8. og 9. klasse. Datoane finn du her.

1-4 klasse på tur til Persholen
Publisert: 25.08.2014 skrive av: Agnes

picture
 

1-4 klasse var på skulestarttur til Persholen. Ein kjempefin gjeng å vere på tur med!

Årets førsteklassingar
Publisert: 22-08-2014 skrive av: Agnes

Fem nye fyrsteklassingar i år.

picture
 

Mobbing
Publisert: 27.11.2013

I den seinare tid har det vore oppe i media at ungdommar sender stygge meldingar til kvarandre anonymt på eit eige område Ask. Vi  legg ut ein link til  meir informasjon om dette - sjå venstre marg.
Ein tilrår ungdommane å slette Ask frå sine mobilar.

 
 
.