topLogoSpacer
 
 
 

 
 

Bykle barne- og ungdomsskule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

God sommar!
Publisert: 20.06.2014

Bykle barne- og ungdomsskule, ynskjer alle ein god sommar, og ein fin ferie.

Skulen startar opp igjen:
For lærarane: Måndag 11. august, klokka 8.30
For elevane: Onsdag 13. august, klokka 8.30

Avslutning for 10. klasse
Publisert: 14.06.2014

Torsdag 12. juni var det siste skuledag for 10. klasse. Dagen blei markera med god middag og dessert, saman med foreldre og lærarar på samfunnshuset.

Vi ynskjer dei lykke til vidare.

picture
 

Kunstprosjekt i 8.klasse
Publisert: 02.06.2014 skrive av: Lars Tarald Myrum

Skuledagen 2014-2015
Publisert: 28-05-2014

Frå hausten 2014 endrar vi noko på  dagsplanen på skulen. Vi går over til undervisningstimar på 60 minutt. Med 15 minutt fri mellom.

Leirskule
Publisert: 27-05-2014 skrive av: OAB

7. klasse er denne veka på leirskule. Her har me det fint, og det verkar som elevane kosar seg. Dersom de ynskjer å sjå bilete frå turen kan de gå til Fjellgardane skule si heimeside, eller bruke denne linken:

http://www.fjellgardaneskule.no

 

Olav A  

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.