Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Vedlegg
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Overgang barnehage skole

Overføringsskjema for minoritetsspråklige barn: barnehage – skole. 

Husk samtykkeerklæring: (Foreldrene må gi samtykke- erklæring slik at informasjon om barnets språknivå kan gis til skolen).      

Når barnet begynner på skolen, har det rettigheter med hensyn til særskilt språkopplæring.

Opplæringsloven i § 2-8 sier at: 

  • Elever i grunnskolen med et annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til de kan nok norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen.  Om nødvendig har elevene også rett til morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler.  
  • Kommunen skal kartlegge hvor mye norsk elevene kan før det blir gjort vedtak om særskilt språkopplæring.  
  • Kartlegging skal også utføres underveis i opplæringen.  

Skjemaet sendes skolen innen 1. desember.