topLogoSpacer
 
 

 
 

 
 

Ferkingstad skule

SFO  0.  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

God sommar :)
Publisert: 29-06-2014 skrive av: Mona

Det er jo faktisk sommarvêr akkurat nå og flotte dagar her me bur. Det er godt når me kan ta av oss sokkane og nyta varmen. For alle som bur på vestsida, så må det vera balsam for sjela å sjå ut over det flotte havet i dette vêret - beste vestkant :)

Eg ynskjer alle ein god ferie, og håpar at alle brukar litt tid på "skulefag" i ferien. Les kvar dag, skriv inn i leseskjemaet. Bruk klokka og lag klokkeoppgåver for å øve på dette. Sist, så ynskjer eg at alle elevane får ha pengar i hendene i sommar. La dei telje, handle, og gjera seg kjende med pengane våre.

Me startar opp den fyrste skuledagen måndag 18. august. Fram til då: Ha ein flott sommar gode føresette, elevar og alle tilsette ved skulen.

mvh
Mona

Skuleruta 2014/2015
Publisert: 29-06-2014 skrive av: Mona

Det er blitt gjort ei endring på skuleruta for kommande skuleår. Planleggingsdagen i september er flytta frå 22. september til 8. september. Dette er ein dag det og vil vera stengt på SFO. 

Eg har og lagt inn datoane for "grautfesten" og bygdakvelden slik at alle veit dette i god tid.

Sjå vedlegg!

fileicon 
Skulerute for Ferkingstad skule 2014.doc

Lesekonkurranse
Publisert: 20.06.2014 skrive av: Mona

Heisann :)

Manglar du info og skjema for lesekonkurransen.

 

Sjå vedlegg!

 

fileicon 
Lesekonkurranse sommaren 2014.doc

 

 

Turdag 1.klasse og 0.klasse
Publisert: 13.06.2014 skrive av: Janne Kari

Kjekk tur til Nessjøen saman med 0.klasse.

 

 

 
 
 
 

picture

Bestille skulemjølk til hausten
Publisert: 29-05-2014 skrive av: Mona

Viss du vil sikre deg at din gut, eller di jente får mjølk frå fredag 23. august, så kan du bestille etter 10. juni. Eg har opna for bestilling. Ta kontakt om det er noko gale.

Gå inn på skolemelk.no for å bestille :)

 

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.