topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Fryal skole

1  2  3  4  5  6  7  

Priser på yoghurtsalget
Publisert: 16-09-2014

fileicon 
yohurtsalg.pdf

Inntil videre operes det med samme priser på skolens yoghurtsalg som i fjor. Elevrådet organiserer salget, og det starter opp førstkommende fredag.

Vedlagt prisene på utsalget. 

Aktivitetsdag i flott høstvær
Publisert: 11-09-2014

picture
 Oppvarming på skoleplassen

Småskolens aktivitetsdag ble vellykket gjennomført i best tenkelig høstvær sist onsdag. Elevene rullerte via ulike aktiviteter og var blandet i grupper på tvers av klasser og klassetrinn. 

Yoghurt-salg fra neste fredag
Publisert: 11-09-2014

Elevrådet melder om at yoghurt-salget starter opp igjen neste fredag (19.09.14). Inntil videre vil de samme prisene som i fjor være gjeldende. 

Solåsen mandag
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Unni Raaum

Den første spennende dagen her på Solåsen gikk veldig fint! Spente elever har blitt kjent med området, og en del av de andre elevene som også er her. Tilsammen er det 85(!) elever her denne uka.

picture
 

Velkommen til et nytt skoleår!
Publisert: 19-08-2014

Aktiviteter framover

Dato Aktivitet

11.09.

FAU-møte, kl. 18.30

01.-05.09.

Antimobbeuke
08.-12.09. 7. klasse på leirskole
10.09. Aktivitetsdag for 1.-4. trinn
15.09. Foreldremøte 1. trinn
16.09. Foreldremøte 2. trinn
17.09. Foreldremøte 3. trinn
18.09. Foreldremøte 4. trinn
22.09. Foreldremøte 5. trinn
23.09. Foreldremøte 6. trinn
25.09. Fotballturnering 5.-7. klasse

 

Se flere forside artikler >>

 
 
.