Meny
Velg område Skolehelsetjenesten
Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Solberg

Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale.

Helsesøster Silje Marie Plahte har følgende trefftider på skolen:

Mandag i oddetallsuker : 08.30-15.00

Onsdag:                         : 08.30-15.00

fredag:                           : 08.30-15.00

 

Hun kan også nås på 

telefon: 51507030/51599309 og

mail: silje.marie.plahte@stavanger.kommune.no

(NB. Ingen sensitive opplysninger i mail, kun spørsmål om kontakt/avtale).

 

Klikk videre for mer info om skolehelsetjenestens arbeidsoppgaver på Gosen skole.

 


Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Det nye regelverket presiserer at den enkelte elev har rett til et trygt og godt skolemiljø. Videre at det er eleven sin oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. At skolemiljøet skal være trygt betyr at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen gjør noe dersom noe skjer. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal også ha nulltoleranse for mindre alvorlige krenkelser.


Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager landet over, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid. Det er nå oppdaget lus på skolen og alle oppfordres til å ta en ny lusesjekk. I revytiden lever ungdommen ekstra tett sammen - unngå å dele hårbørster, luer, o.l.

Tema for 2016 er "...fordi livet forandrer seg..."

Vi ønsker velkommen til foredraget Forandring er normalen med psykolog og foredragsholder John Petter Fagerhaug torsdag 29.september klokken 18.00 i Gosen skoles idrettsbygg. Foredraget er åpent for alle.  

Verdensdagen for psykisk helse som er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse markeres 10.oktober. På grunn av høstferien gjennomfører Gosen sitt arrangement den 29.9.2016. Hovedmål for årets kampanje: 1. Øke kunnskapen om at åpenhet er viktig for din psykiske helse. 2. Bidra til dialog og kunnskap om at endringer er en del av livet og kan føre til vekst. 3. Bidra til at flere vet hvordan vi kan bli tryggere på oss selv for å håndtere livets forandringer

Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health (WFMH) satte den 10.oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse. Verdensdagen markeres i over 150 land.