Meny
Velg område Driftsstyret
Sophus Bugges gate 13 4041 Hafrsfjord
Telefon: 51599300 Faks: 51599301 Send oss e-post
Redaktør: Hilde Solberg
Det skal være driftsstyrer ved alle ordinære grunnskoler i Stavanger. Driftsstyrene plasseres i linjen mellom direktør og rektor.  reglement for driftsstyret. Styret delegerer den daglige driften av skolen til rektor. Delegering av myndighet 

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Det nye regelverket presiserer at den enkelte elev har rett til et trygt og godt skolemiljø. Videre at det er eleven sin oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt. At skolemiljøet skal være trygt betyr at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være. Trygghet handler også om å vite at skolen gjør noe dersom noe skjer. Skolene skal ha nulltoleranse mot krenkelser. Eksemplene som nevnes i loven er mobbing, vold, diskriminering og trakassering, men skolene skal også ha nulltoleranse for mindre alvorlige krenkelser.


Skolehelsetjenesten jobber for å fremme en best mulig helsemessig utvikling hos elevene. Vi tilbyr helseundersøkelser, oppfølging og samtaler, og vi har undervisning og veiledning i grupper og klasser.Elevene kan droppe innom eller foreldrene kan ringe og gjøre en avtale.

Helsesøster Silje Marie Plahte har følgende trefftider på skolen:

Mandag i oddetallsuker : 08.30-15.00

Onsdag:                         : 08.30-15.00

fredag:                           : 08.30-15.00

 

Hun kan også nås på 

telefon: 51507030/51599309 og

mail: silje.marie.plahte@stavanger.kommune.no

(NB. Ingen sensitive opplysninger i mail, kun spørsmål om kontakt/avtale).

 

Klikk videre for mer info om skolehelsetjenestens arbeidsoppgaver på Gosen skole.

 


Minner om foreldredugnad 4. mai 18:30 til 20.00. Et viktig arbeid denne gang er maling av sittegruppene på Strøget. Derfor går dugnaden etappevis. En pulje foreldre vasker møblene allerede i morgen onsdag 19:00 - 20:00. Neste pulje foreldre stiller 17:00 torsdag 4.mai. FAU og klassekontaktene har gjort avtaler med foreldrene som tar disse jobbene. Siste malingsstrøk tas også på torsdag ca.19:00.

Videre er det mye arbeid som venter ute i skolegården. Fint om foreldre tar med hageredskaper og gjerne høytrykkspylere. Eksempel på oppgaver ute; Rydde, renske langs kantsteinene, luke og plante i bed og urtekasser.

Vi oppfordrer til at bilen blir stående hjemme. Men de som må bruke bil, parkere den ved  gymsalen. 

Dugnaden avsluttes med kaffe og kake og en god prat ! 


Elevrådet inviterer til juleball tirsdag 20.12. kl. 19.00 - 23.00. Elevene melder seg på og betaler 150,- kontant på skolen. Oppslag om datoer for betaling henger i de enkelte klasserommene. Tradisjonen tro vil det bli servert god mat, underholdning, polonese og dans til god musikk. I tillegg til natteravnene stiller FAU med vakter utenfor. Vel møtt.