Meny
Velg seksjon 8.-10. trinn
Besøksadresse Haugesundsgate 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 66 00 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Redaktør: Odd Ragnar W. Ommundsen
Send e-post med din henvendelse til:
Veilederkorps barnehage
Veilederkorps skole
Diverse dokumenter
Engelsk
Henvendelsesskjema
Kartlegging
Landplakater
Mat og helse
Matematikk
Naturfag
Norsk
Presentasjoner
RLE
Samfunnsfag
SNO (Norsk 2)
Utviklingsplan

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Veilederkorps skole er så heldig og har fått to nye, flotte medarbeidere:

Hoda Ebrahimi og Elisabeta Chaparian 

Veilederkorpset for arbeid med minoritetsspråklige elever arrangerer igjen en kursrekke for lærere som har flerspråklige elever i klassen og/eller i SNO (særskilt norskopplæring) også i dette skoleåret

Del 1: Om å lære norsk som andrespråk - 26/09-17

Del 2: Om ordlæring - 31/10-17

Del 3: Om innhold og oppbygging og metoder i en SNO-time - 16/01-18

Del 4: Arbeid med (fag-) tekster for flerspråklige elever. - 27/02-18


Under 8. - 10. trinn vil du finne en del fagtekster på enkel norsk i ulike fag. Der vil du også finne powerpointer som kan være til hjelp under gjennomgang og repetisjon av stoffet:

Veilederkorpset for flerspråklig opplæring jobber med å utarbeide kartleggingsmateriell til vurdering av norskkunnskapene til flerspråklige elever. Kartleggingsmateriellet skal være til hjelp for å kunne se om eleven har rett til SNO (særskilt norskopplæring). Det foreligger en kartleggingsprøve for 5. - 7. trinn og 8. - 10. trinn. Kartleggingsprøvene samt veiledning for lærere ligger i seksjon 1.-7. trinn og 8.-10. trinn på høyre siden under kartlegging. I samarbeid med Kvaleberg skole ble det også utarbeidet et forenklet skjema med mål fra UDIRS kartleggingsverktøy: språkkompetanse i grunnleggende norsk. Skjemaene (kartleggingsrapport) for de ulike trinnene ligger også på høyre siden.