topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Klepp Ungdomsskule

8.  9.  10.  8.trinn - 2014/15  

Bli den beste du kan bli!
Publisert: 22-04-2014 skrive av: Marit Sørensen

er skulen sin visjon. Den gjeld for alle som har noko med skulen å gjera: elevar, føresette, tilsette. Bli den beste du kan bli!

Skuleskyss
Publisert: 23.10.2013 skrive av: EsterM

Nye tider på buss fra Kåsen.

Bussen går 07.25 frå Kåsen. Dette er fordi at elevane kjem for seint når bussen går 07.30.

Bussruta finn de hjå: Kolumbus - ruter - skoleruter - Klepp Kommune

SK2002

Utviklingssamtale elev-heim-skule
Publisert: 06.08.2013

fileicon 
Utviklingssamtale.docx

Klepp u. har ein felles standard for utviklingssamtalen. Sjå eige skjema merka Utviklingssamtale.

Klepp ungdomsskule
Publisert: 06.08.2013

Kva er det vi vil skal kjenneteikna vår ungdomsskule, kva veg vil vi gå for å nå dit? Vår idé om kva for ein skule vi vil vera, finn det her:

Skuleskyss
Publisert: 27-06-2013 skrive av: Else Maudal Paulsen

 Nytt skuleår startar torsdag 15.august kl 0800.

Rutene til skuleskyssen finn ein under lenker i venstre marg.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.