topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Klepp Ungdomsskule

8.  9.  10.  Nye 8.trinn 15/16  

Mobilskole på Klepp ungdomsskule
Publisert: 29.11.2011 skrive av: A. Tveranger

fileicon 
Slik bruker du Mobilskole.pdf

Mobilskole er ei løysing som er utvikla for å betre informasjonsflyten mellom skule og heim. Klepp ungdomsskule ser at dette er eit nyttig verktøy for lærarar, elevar, foreldre og føresette.
Som føresett kan du bruke SMS for å sende meldinger direkte til kontaktlæraren. Sjå vedlegg.

Politikontroll av lys på sykkel
Publisert: 12.12.2014 skrive av: Kjetil

 Politiet var på plass utanfor Klepp ungdomsskule før skulestart torsdag 11. desember for å sjekke lys på syklane. Resultatet var langt betre enn første kontroll tidlegare i haust.

Klepp u. jenter fortent vinnar av årets skuleturnering i Rogaland
Publisert: 18-11-2014

Måndag 17. november vann Klepp u. jenter finalen velfortent etter 1-0 mot Hinna. Heia Klepp ungdomsskule!

Trafikk og tryggleik
Publisert: 28.10.2014 skrive av: Adm

Vi oppmodar alle foreldre som køyrer barna til skulen om at dei slepper dei av på oppsida av hallen. Det er altfor mange som køyrer nesten til døra, og det blir fort problem med så mange på ein gong, både syklande, gåande og køyrande.

Aktivitetstilbod frå symjeklubben
Publisert: 18-09-2014 skrive av: Anne Helga Nedrebø

fileicon 
svmmetilbud aktiv ungdom.pdf

 Sjå vedlegg for aktivietstilbod.

 

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.