topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Klepp Ungdomsskule

8.  9.  10.  Nye 8.trinn 15/16  

God sommar!
Publisert: 24.06.2015 skrive av: Marit Sørensen

Skuleåret er slutt - ein sommarferie har starta. Vi takkar foreldre og elevar for eit godt skuleår!

10. trinn - lukke til vidare!

8. og 9. trinn - vel møtt til haustsemesteret som startar onsdag den 19. august kl. 08.00.

Foreldremøte 03.06.15
Publisert: 08-05-2015 skrive av: Marit Sørensen

Det blir foreldremøte for 8. trinn - 2015/2016 onsdag den 3. juni. Sjå innkallinga under Nye 8. trinn 15/16 

Eksamensoppgåver matematikk (skriftleg)
Publisert: 07.05.2015 skrive av: Hege Osmundsen

På denne nettsida finner du eksamensoppgåver gitt til skriftleg eksamen i matematikk:

http://matematikk.net/side/Eksamensoppgaver

Her er også fasit.

Lukke til med eksamenførebuinga!

Mobilskole på Klepp ungdomsskule
Publisert: 29.11.2011 skrive av: A. Tveranger

fileicon 
Slik bruker du Mobilskole.pdf

Mobilskole er ei løysing som er utvikla for å betre informasjonsflyten mellom skule og heim. Klepp ungdomsskule ser at dette er eit nyttig verktøy for lærarar, elevar, foreldre og føresette.
Som føresett kan du bruke SMS for å sende meldinger direkte til kontaktlæraren. Sjå vedlegg.

Politikontroll av lys på sykkel
Publisert: 12.12.2014 skrive av: Kjetil

 Politiet var på plass utanfor Klepp ungdomsskule før skulestart torsdag 11. desember for å sjekke lys på syklane. Resultatet var langt betre enn første kontroll tidlegare i haust.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.