topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Leknes Skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Mottaksskole  

MOTTAKSSKOLEN
Publisert: 13-08-2014 skrevet av: Ann-Kristin Stensen

 

Mottaksskolen
Vestvågøy kommune har bestemt at nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1.-10. klasse skal gå på mottaksskolen ved Leknes skole. Skoleåret 2013-2014 har vi hatt rundt 38 elever med 11 ulike morsmål.

.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAFO OG FOKUSVIRKSOMHET
Publisert: 14-08-2014 skrevet av: ANN-KRISTIN STENSEN

 Leknes skole har underskrevet en samatbeidsavtale mellom NAFO og fokusvirksomhet, grunnskole. NAFO står for Nasjonalt senter for flekulturell opplæring.

 

Innmelding til 1. klasse
Publisert: 13.12.2013

 Vestvågøy kommune har tatt i bruk en ny portal for innmelding av elever til 1. klasse. Alle foresatte med barn i aktuell alder får epost eller brev med nærmere informasjon om hva de skal gjøre. Du må ha Bank-id eller Min-id tilgjengelig.

For dere som har barn født i 2008 som skal begynne høsten 2014, må dere innen 10.januar 2014, bekrefte innmeldingen av  barnet deres via denne portalen.

Dette gjelder også om du ønsker å bytte skole eller har planer om å flytte ut av kommunen før skolestart.

Trenger du hjelp til pålogging eller annet, kontakt Servicetorget på rådhuset på 76056000.

Her er linken til portalen:

https://vestvagoy.ist-asp.com/vestvagoypub

 
 
.