topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye ungdomsskule

Då er me i gang med nytt skuleår!
Publisert: 17.08.2014 skrive av: Sigurd Ravndal

Torsdag 14. august var me i gang med nytt skuleår! Trinna fekk ein god start dei to første dagane - nå står det bare att 188 dagar med læring! 

Kva er nytt?

41 nye åttandeklassingar starta på ny skule, i alt er me 125 elevar på skulen. Ein ny lærar er på plass på niande trinn, Siw Svensen - ho er hjerteleg velkommen i lag med alle dei nye elevane.

På kontordøra til Monica Aga står det fortsatt Inspektør, men ho er nå Assisterande rektor. Nytt i hennar rolle er tydlegare ansvar når rektor er vekke, i tillegg til at ho er trinnleiar for 8. trinn. 

Det skjer mykje på IKT-fronten. Skulen vil ila denne månaden (og neste?) gå heilt over til kontorpakken til Microsoft Office. Elevane vil og få sjansen til å lasta dette ned heime. I tillegg vil elevane lagra "i skya", slik at ein alltid kan ha tilgang til dokumenta ein arbeider med. I innkjøringsfasen kan det vera at ikkje alt fungerer optimalt, men me trur at det blir veldig bra til slutt.

Vårt utviklingsområde er:
Elevane ved Lye ungdomsskule skal vera engasjerte i eiga læring
Me vil invitera både foreldre og elevar med på arbeidet vårt og utviklinga vidare på skulen vår.

Støtt jenta/guten din med å spørja etter korleis det går med læringa. Engasjerte foreldre skapar engasjerte elevar!  

Me ønskjer alle lykke til med nytt skuleår!

Utviklingsplan for Lye ungdomsskule
Publisert: 11.08.2014 skrive av: Sigurd Ravndal

Utviklingsplanen viser kor vegen vidare går for Lye ungdomsskule. Den inneheld resultat, både fagleg og sosialt. Me ønskjer at foreldre og elevar skal bli engasjert i arbeidet med å gjera læringa for den enkelte elev best mogleg.

Utviklingsplan 2014-2015

Praksisskule
Publisert: 19-05-2014 skrive av: Monica Aga

Lye ungdomsskule har fornya kontrakten med Universitetet i Stavanger, og vil det komande skuleåret halda fram med å ta i mot studentar i praksis. Det er Kate R. Sagland og Monica Aga som har hovudansvaret i henholdsvis kunst og handverk, norsk og engelsk.

Informasjon til foreldre - rettar og plikter i grunnskulen
Publisert: 09.11.2012 skrive av: Sigurd Ravndal

Det er viktig at de som foreldre har god informasjon om regelverket som gjeld i skulen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har derfor laga ein god oversikt over dette - klikk på denne lenka.

Alle har rett på å ha det godt på skulen vår!
Publisert: 04.09.2012 skrive av: Sigurd Ravndal

Til alle elevar, foreldre og vaksne ved Lye ungdomsskule!

I dette rundskrivet ser me kva rettar alle elevar har til godt psykososialt miljø.

Det gir og forståing for kva ansvar dei vaksne på skulen har i forhold til reglane i opplæringslova kapittel 9a. Lova handlar om elevane si rett til eit godt psykososialt miljø.

Rundskrivet.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.