topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Lye ungdomsskule

God sommar!
Publisert: 22.06.2015 skrive av: Sigurd Ravndal

Me ønskjer alle elevar og foreldre/føresette ein nydeleg sommar og avslappande ferie!

Administrasjonen er tilbake 10. august.

Velkommen til nytt skuleår onsdag 19. august, kl 08:30!

Spesialundervisning på fem minutt
Publisert: 27.10.2014 skrive av: Sigurd Ravndal

Udir har laga ein artikkel og brosjyre som forklarer kva spesialundervisning er for noko.

picture
 

Informasjon til foreldre - rettar og plikter i grunnskulen
Publisert: 09.11.2012 skrive av: Sigurd Ravndal

Det er viktig at de som foreldre har god informasjon om regelverket som gjeld i skulen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har derfor laga ein god oversikt over dette - klikk på denne lenka.

Alle har rett på å ha det godt på skulen vår!
Publisert: 04.09.2012 skrive av: Sigurd Ravndal

Til alle elevar, foreldre og vaksne ved Lye ungdomsskule!

I dette rundskrivet ser me kva rettar alle elevar har til godt psykososialt miljø.

Det gir og forståing for kva ansvar dei vaksne på skulen har i forhold til reglane i opplæringslova kapittel 9a. Lova handlar om elevane si rett til eit godt psykososialt miljø.

Rundskrivet.

Lye ungdomsskule
Publisert: 06.08.2010

picture
 

Visjon:

Lye ungdomsskule er ein skule der alle har det godt, og ein skule der alle lærer så mykje som mogeleg.

 
 
.