01
0
topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

Bjørnungen barnehage

Markering av den internasjonale morsmålsdagen 21. februar
Publisert: 02.03.2011 skrevet av: Tove Mydland

Unescos internasjonale morsmålsdag har vært markert siden 2000 for å markere og fremme verdens språklige og kulturelle mangfold.

I Bjørnungen barnehage markerte vi dagen ved å lese boka om Larven Aldri Mett på 9 forskjellige språk  og etterpå ble fortellingen dramatisert.
For å få dette til ble det etablert samarbeid med Birkelid læringssenter og også foreldre ble trukket inn i arbeidet.

  
Bente dramatiserer, og nå har larven fått en kjærlighet på pinne, eller "Lolli" som det heter på tysk.

Morsmål handler om både språklig kompetanse og ikke minst om identitet. Det å ha kompetanse på ulike språk er en ressurs for samfunnet og for den enkelte. I Bjørnungen barnehage har vi 10 ulike morsmål representert, i tillegg til norsk. Vi syntes derfor det var naturlig at barnehagen markerte den internasjonale morsmålsdagen, som var 21.februar. På denne måten kan vi vise anerkjennelse for det enkelte barnets språk og identitet, samtidig som vi viser alle barna at det finnes mange språk og at det er bra å kunne flere- og ulike språk. Spennende å høre ulike språk, og at de betyr det samme. Ulike lyder og melodier.

Det var Bente Tangvall som hadde ansvar og regi for dagen.
Hun tok kontakt med Birkelid læringssenter med spørsmål om hjelp til oversetting og lesing på ulike språk. Wenche Breland, som er rektor her, var svært positiv og velvillig. Her fikk vi hjelp med språkene polsk, arabisk, dari og somali.

En mor oversatte og leste boka på islandsk.
I tillegg hadde vi folk i personalgruppa som tok ansvar for kirundi, bosnisk, sorani (kurdisk) og tysk.

Barna kjente historien godt på forhånd. Den var blitt fortalt og lest gjentatte ganger på avdelingene på forhånd, slik at de skulle ha noe å samenlikne med når de hørte den opplest på andre språk.
En avdeling, Koala, har utvidet arbeidet til også å bli et formingsprosjekt om Larven Aldri Mett som ble en sommerfugl.

Når vi kom til selve gjennomføringen av dagen, ble barna delt i grupper på 5-9 barn. De som skulle lese på de ulike språkene var fordelt rundt i ulike rom i barnehagen. Barna ble fulgt rundt, slik at alle fikk høre boka lest på 3-4 ulike språk.

       
En gruppe fra Vaskebjørn skal høre boka på Kirundi  
Her skal en gruppe fra Grizzly høre boka på arabisk. En gruppe fra Isbjørn får høre boka på Sorani

Til slutt ble alle samlet i gymsalen, hvor boka ble dramatisert og opplest på norsk. Bente som larven.

    
Larven spiste seg gjennom et stykke sjokoladekake....   En kjærlighet på pinne
...Nå begynner han å bli ganske mett... Til slutt ble han en  vidunderlig vakker sommerfugl.


Rapport fra gjennomføringen av lesing på ulike språk, var at dette var spennende. Tenk at f.eks kjærlighet på pinne heter "Lolli" på tysk. Det var litt stilig. Og så kan mange telle på flere språk.

Noen av barna som hørte sitt morsmål viste at de syntes det var litt flaut og fremmed, men flere lyste opp i store smil og tydelig opplevde en anerkjennelse og at det var fint å høre noe som var "sitt".

Denne måten å markere Den internasjonale morsmålsdagen på, tenker vi i personalet er noe som vi ønsker å videreføre til neste år. Kanskje utvider vi med også å servere mat fra ulike nasjoner som en ekstra opplevelse.
Spennende og positivt å samarbeide med Birkelid læringssenter, flerspråklige foreldre og også å løfte fram og bruke den flerspårklige kompetansen vi har i personalet.

No documents found