4. A
1

topLogoSpacer

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bogafjell skole - 4. A

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  
Du er her: 4. A

Omgangssyke
Publisert: 26-01-2015 skrevet av: OHH

Det er smittsom omgangssyke på trinnet. Vi må hjelpe hverandre for å unngå smitte. Første steg er å ta hensyn til alle andre.

Etter innspill fra helsearbeidere, retter vi karanteneperioden til 48 timer.

 

GOD VENN- prisen for desember.
Publisert: 19.12.2014 skrevet av: er

Vi har hatt fokus på å være en god venn i desembermåneden. Hvem viser mest omsorg og inkluderer andre i leken? Elevene nominerte hverandre og duoen Kristin og Veronica fikk flest stemmer.

"Takk for det du gjør for at andre skal ha det bra!"

picture
Vinnerne:Kristin og Veronica
picture
 Dipolom som takk!

Nye melderutiner ved elevers fravær
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: dhu

picture

Bogafjell skole innfører nye melderutiner for elevers fravær.  De nye rutinene gjelder fra og med mandag 27. oktober 2014.

Dersom en elev på grunn av sykdom eller annet ikke kommer på skolen, må foreldre/foresatte sende e-post med begrunnet fraværsmelding innen kl 08:00 den samme dagen.  Meldingen sendes til minst 2 av kontaktlærerne på trinnet.

Dersom en elev ikke kommer i løpet av første time, og det ikke er sendt fraværsmelding, vil det bli igangsatt etterlysning av eleven.  I første omgang vil slik etterlysning være en telefon til mor eller far.

Uke 43
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: DK


 

Vi avsluttet uke 43 med heldagstur på torsdag og fellessamling med 3. trinn på fredag hvor vi hadde fokus på FN.

Har du anledning til å hjelpe oss med strikking?
Publisert: 01.09.2014 skrevet av: er

I år har vi organisert kunst & håndverk i fire grupper. Elevene er sju uker på hver aktivitet: strikking, foto, tegning/maling og mat/helse/sløyd.

picture

 Dette var gøy, men litt

 vanskelig.......