topLogoSpacer
 

Giske ungdomsskole

8.  9.  10.  FA  

INVITASJON AVSLUTNINGSFEST 10.TRINN, MANDAG 22.6-15, kl:1800
Publisert: 18-05-2015 skrevet av: Rektor, Trond Hoel

fileicon 
Invitasjon til 10. klasse festen.docx

Muntlig eksamen våren 2015
Publisert: 14-04-2015 skrevet av: Rita Urke Kittelsen

Muntlig eksamen for elever på 10. trinn blir;

 tirsdag 16. juni 2015

 Muntlig eksamen går over tre dager.

Den første dagen - fredag12. juni - får elevene vite hvilket fag de skal opp i. De vil videre få nødvendig informasjon om eksamensavviklingen og har ellers mulighet til å lese pensum, ordne notater og gjøre andre nødvendige forberedelser.

Den andre dagen – mandag 15. juni – trekker elevene oppgave/tema, og vil da få tilbud om veiledning fra faglærer. T

Tirsdag 16. juni er selve eksamensdagen. Tidsrammen for muntlig eksamen er 30 minutter pr. elev.

 

DATOER FOR EKSAMEN Våren 2015
Publisert: 09.02.2015 skrevet av: Rita Urke Kittelsen

Onsdag13.mai

Opplysninger om eksamen kl.09:00  

Mandag18.mai

Forberedelse-eksamen fra kl.09:00 Engelsk

Tirsdag 19.mai

Eksamen i Engelsk
Onsdag 20.mai   Forberedelse- eksamen fra kl.09:00 Norsk
Onsdag 20.mai Eksamen i Matematikk
Torsdag 21.mai Eksamen i Norsk hovedmål
Fredag 22.mai Eksamen i Norsk sidemål
     

 

Leksehjelp på Sandnes bibliotek
Publisert: 07-01-2015

Sandnes Røde Kors driver leksehjelp på Sandnes bibliotek tirsdager fra og med tirsdag 13 .januar.

For 8-10 trinn er det leksehjelp hver tirsdag kl. 16-18

 Se informasjons brev på venstre side fra Sandnes Røde kors. 

 

SKOLEAVIS
Publisert: 16.12.2014 skrevet av: Rita Urke Kittelsen

Giske har fått skoleavis.

Se lenke på venstre side.

Gull og sølv til Giske!
Publisert: 09.12.2014 skrevet av: Jan M Johansen

Jentene tok gullet og guttene tok sølvet i Ungdomsskolemesterskapet i volleyball i Austråtthallen tirsdag 9.desember!  I alt 24 lag deltok i en meget spennende og god turnering. Det var med lag både fra nord-fylket og sørfylket.

Til elever og deres foresatte på 10.trinn
Publisert: 24-11-2014 skrevet av: Rita Urke Kittelsen

Informasjonsskriv fra Fylkesmannen "til deg på 10.trinn" ligger nå under Lenker på venstre side.

Det er viktig informasjon som du og dine foresatte må gjøre dere kjent med. Informasjonsskrivet sendes også hjem. Dersom dere har spørsmål angående innholdet, kan kontaktlærer og/eller skolen kontaktes.  

FORELDRE- OG ELEVUNDERSØKELSE
Publisert: 22.10.2014 skrevet av: Inspektør Svein Tore Biland

Foreldreundre- og elevundersøkelsen på Giske høsten 2014.

 For oss på Giske er det svært viktig at flest mulig av dere foreldre setter av noen minutter for å svare på undersøkelsen. Svarene dere gir, vil være en god hjelp for oss i arbeidet med å legge til rette for et godt og gjensidig samarbeid med dere foreldre, samt å gi elevene våre et best mulig undervisningstilbud. Siste frist for å svare på foreldreundersøkelsen er fredag

9. januar 2015. På forhånd tusen takk for hjelpen!

 Elevundersøkelsen vil bli gjennomført i uke 47, 48 og 49 her på Giske. Informasjon angående begge undersøkelsene utleveres til foresatte i forbindelse med høstens utviklingssamtaler på skolen, eller sendes hjem med elevene som «ranselpost». Begge undersøkelsene er nettbasert, og påloggingsinformasjon og medfølgende passord finner dere på nevnte informasjonsskriv.

 

 

Føre var
Publisert: 05.09.2014 skrevet av: Rektor Trond Hoel

Giskehallen er vår gymsal. Forrige skoleår hadde vi en del tyverier fra garderobene. Før noen har forsynt seg av dine verdisaker, har jeg lyst til å gi deg noen råd. 

 
 
.