4. trinn
1

topLogoSpacer
 

Kleppe skule - 4. trinn

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  
Du er her: 4. trinn

Foreldremøte - FAU
Publisert: 07.04.2014

Måndag 28.april kl. 19.30 vert det foreldremøte i mediateket på Kleppe skule. Det er FAU som er arrangør. Temaet er spennande og interessant! Det er Sigurd Aukland (ass. kommunalsjef skule og barnehage )

file
28 april-rsmte.pptx

som  utfordrar oss på tema:

* Foreldre som tenarar for sine barn?

* Korleis overleve som foreldre?

Museumsbesøk
Publisert: 11.03.2014

Jærmuseet har utstilling av gamle vaskemaskinar på bygdemuseet på Kleppe. Dei inviterer klasser frå

picture
 

skulen for å sjå på denne utsillinga. I tillegg får elevane vaske klede på gamlemåten og dei får lage såpe. Veldig kjekt! Ein elev sa i det me gjekk: "Me kommer gjerne igjen" :-)

Ferdige bruer
Publisert: 28.02.2014

Bruene begynner å bli ferdige....

Brubygging
Publisert: 28/02/2014

4.trinn har hatt tema byggverk. Då fekk dei lære litt om reisverk. I den samanheng fekk elevane lage bruer. Fleire fekk erfare kor

picture
 

viktig reisverket er for det ferdige byggverket.

Tur til skøytebanen
Publisert: 12.02.2014

Tysdag 11.februar var 4.trinn på skøytebanen. Elevane kost seg på isen, og her er mange flinke skøyteløpere.


 
picture
 

Eit flott resultat i aksjonsveka
Publisert: 04.10.2013

picture
 

Fredag hadde vi  fellessamling og avslutning på aksjonsveka. Kleppe skule har samla inn 65000 kr. til Ida`s hjelpefond. Fantastisk! Pengane går til å hjelpe barn og unge i Guatemala. Dei får nødvendig helsehjelp og betre buforhald.

Leiar og nestleiar i elevrådsstyret overrekte sjekken til Ida.

Takk til alle elevar, foreldre og tilsette for ein fantastisk innsats!

 

Sylvia Gjersdal