4. trinn
1

topLogoSpacer
 
 
 
 
 

 

Kleppe skule - 4. trinn

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Språkstasjon  

Skulemjølk og skulefrukt 2014/2015
Publisert: 26.06.2014 skrive av: SMB

 

Skulemjølk

Skolemelk.no opnar opp for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2014-2015 10.juni.14.

Kleppe skule kan tilby elevane lettmjølk og ekstra lett mjølk mild kakaosmak frå og med 14.08.2014.De kan velja å bestille for eit halv år om gongen eller for heile skuleåret.

Skulefrukt

Skulen kan og tilby elevane skulefrukt

Denne bestilles på skolefrukt.no. Klikk for å vise større bildeKlikk for å vise større bilde

Leksehjelp
Publisert: 20.08.2014 skrive av: sg

Kleppe skule vil dette skuleåret gje behovsprøvd  leksehjelp til elevar på 4.-7.trinn. Du kan lese meir om ordninga i skrivet under. Ta kontakt med kontaktlærar dersom du meinar at ditt barn har behov for leksehjelp!

Leksehjelpa startar opp måndag 1.september.

 

fileicon 
info om leksehjelp skuleret 2014 - 2015.doc

Trivselslederprogram
Publisert: 20.08.2014

 

 

Kleppe skule starta opp med Trivselslederprogram i fjor. Vi gleder oss til et nytt år med kjekke aktivitetar og flotte trivselsleiarar!

De kan lese meir om kva Trivselslederprogrammet er i dokumentet under, eller gå inn på www.trivselsleder.no

fileicon 
Barn_Informasjonsark_NN.pdf