01
0
topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Madlavoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  MIO  SFO  

Madlavoll skole
Publisert: 24.08.2011 skrevet av: Stein Erik Olsen

Madlavoll skole er nabo til Jernaldergården, Universitetet i Stavanger, og høyblokkene på Ullandhaug. Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med gangavstand til turområdene Sørmarka, Stokkavannet, Hafrsfjord og Mosvannet.

Madlavoll skole er en barneskole med ca 360 elever og ca 100 ansatte. Vi har flest lærere ansatt hos oss, men også miljøarbeidere, barne og ungdomsarbeidere, barnevernspedagoger, sosionomer og pedagogiske medarbeidere.

I tillegg til å være nærskole for barn i Madla bydel har skolen et bydekkende tilbud for barn med særskilte behov. Fra 2006 ble dette utvidet til også å omfatte barn med diagnoser innen autismespekteret.

Skolens administrasjon består av rektor, tre avdeliongsledere, SFO leder, skolekonsulent, sekretær og sosiallærer. Rektor, avdelingsledere og SFO leder utgjør skolens ledergruppe.

Rektor ved skolen heter Stein Erik Olsen. Avdelingsleder for 1 - 4 trinn er Marianne Nordin. Avdelingsleder for 5 - 7 trinn er Jone Selvikvåg. Helene Berg Prante er avdelingsleder for smågruppene. Therese Sørbø er SFO leder. Skolekonsulenten vår heter Ann Evy Scrase Hansen og vår sekretær er Therese Bjørgen. Sosiallærer ved skolen er Kristin Krunenes.

Madlavoll skole har i alle år hatt som mål å¨gi et godt skoletilbud til barn med ulike læreforutsetninger bygget på verdier som likeverd, respekt og tillit. Skolens visjon er : "En skole for alle".   

For å understøtte vår visjon har skolen tre "byggesteiner" for vår pedagogiske plattform.

  • Howard Gardners teori om flerintelligenser og Dunn & Dunn sin teori om ulike læringsstiler
  • Madlavoll modellen med hovedvekt på inkludering gjennom hele skoleløpet 
  • Organisering i grupper

 Les mer om skolens byggesteiner i vedlegget.

fileicon 
Utdyping av skolens byggesteiner.doc

No documents found