topLogoSpacer
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

Besøksdag for nye 1. klassinger til høsten
Publisert: 26-03-2015 skrevet av: rektor

Torsdag 21. mai kl 09.00 - 11.00 er det besøksdag for høstens nye 1. klassinger. Like etter påske sender vi ut invitasjon til alle.

Vi gleder oss til å møte alle nye elever denne dagen. 

Garderobe
Publisert: 25.03.2015

Vi ønsker at alle skal ta hjem alt av klær fra garderoben hver fredag, men i hvertfall før hver ferie skal garderoben tømmes.

Ventilasjonen stenges i helger og ferier og vi ser at det ligger en del bløte klær, gymtøy o.l. over helger og ferier. Dette skaper dårlig inneklima på skolen, så flott hvis alle husker dette spesielt i ferier.

Gjelder både på skole og SFO 

Gratulerer med flott innsats i KM i sjakk!
Publisert: 23.03.2015 skrevet av: Birgit

I helgen var det KM i sjakk for skolelag ute på Varhaug. To lag deltok fra Tjensvoll skole. Totalt sett var det 51 lag og begge lagene fra Tjensvoll gjorde det bra.

Det ene laget tok en flott 3.plass. Spillerene på det laget var Ulrik Auklend i 7b, Elias Viland 7b, Mikael S. Bjerk 7b og Lars Bakketun 5a. Skolen vil nå få tilsendt skolpokal for flott innsats!

Det andre laget Tjensvoll ung fikk og en god plassering for de som ikke hadde  spillere som var eldre enn 4. klasse. Det laget bestod av Vetle T. Støren 4b, Håkon T. Støren 4b, Fredrik N Sørensen 4b og David Bakketun 3a.

Tjensvoll skole gratulrerer med flott innsats!

Info om søknad til SFO
Publisert: 11.03.2015 skrevet av: Monica

 

søknadsfrist for SFO er 15/4/15, og må gjøres via Hypernet:

https://stavanger.ist-asp.com/stavangerpub/login.htm

Elever som allerde har SFO-plass, trenger ikke søke på ny.

moderasjon/friplass i SFO kan sendes/leveres skolen med dokumentasjon i løpet av mai/juni. Dere må da legge ved dokumentasjon på familiens inntekter. Denne dokumentasjonen må være datert nærmest mulig søknadsdato. Søknad om friplass/moderasjon må sendes inn på nytt for hvert skoleår. Disse opplysninger ligger inne på Stavanger Kommune sine nettsider, også inne på Hypernet.

 

Kampanje mot hodelus
Publisert: 26.02.2015 skrevet av: Rektor

fileicon 
hodelus 2015.pdf

Folkehelseinstituttet oppforder til kampanje mot hodelus i uke 10 (2. - 8. mars)

Hodelus er et stadig tilbakevendende problem for oss. Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid.

Vi oppfordere foreldre til å foreta lusesjekk helgen 6.-8. mars med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

Se  vedlegg fra Folkehelseinstituttet.

 

Engelsk dag 26. februar 2015
Publisert: 13.02.2015 skrevet av: Rektor

Torsdag 26. februar er det Engelsk dag på Tjensvoll. Denne dagen får elevene møte engelsk kultur og attraksjoner, det vil være høytlesing på engelsk i klasserom, noen trinn vil se film med engelsk tale og noen trinn vil spille engelsk spill i klasserom. Samtaler i klassene vil i stor grad være på engelsk. Bibliotekar har funnet frem engelsk litteratur som elevene vil lese i klasserom.

Elevene vil denne dagen kle seg i "uniformer", mørke benklær og lyse overdeler. Elevene vil også få engelske navn. Kanskje vil også noen få a nice cup of english tea.

Resultater nasjonale prøver høsten 2014
Publisert: 27-01-2015 skrevet av: ledelsen

Foreldreundersøkelsen på SFO 2. trinn 2014
Publisert: 27.01.2015 skrevet av: Monica

picture
 

 

Foreldreundersøkelsen SFO 2014 (2. trinn) viser at foresatte på de fleste områdene er godt fornøyd med barnas hverdag i SFO. Resultatene de to siste årene viser en positiv endring.  I år var svarprosenten 79%.

Undersøkelsen viser at elevene har høy trivsel og god relasjon med de voksne. Det er vi veldig glade for. Fokusområdet er at alle barn skal oppleve tillit og trygghet sammen med barn og voksne.

Det har vært noen utfordringer i oppstart med bruk av kidsmonitor. Dette kan være mulig årsak at vi ikke oppnår kommunes målkrav i samarbeid med hjemmet. Vi vil denne våren ha fokus på samarbeid, og vi vil blant annet drøfte temaet på vårens foreldremøte.

Undersøkelsen har blitt drøftet i FAU og i DS.

Fiks Ferige Ferie
Publisert: 26-01-2015 skrevet av: skolekonsulent

fileicon 
Fiks ferige ferie 2015.PDF

Her er brosjyre for Fiks Ferige ferie

til sommeren

Politisk streik 28. januar kl. 14. 00 - 16.00
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: Rektor

Onsdag 28. januar vil det bli arrangert en politisk streik kl. 14.00 - 16.00. Fagorganiserte har anledning  til å markere sin støtte til saken.

For  Tjensvoll vet vi nå at steiken vil berøre oss delvis. 

Elever på 5. -7. trinn vil ikke ha skoletilbud etter kl. 14.00. Det betyr at skoledagen slutter 15 minutter tidligere enn vanlig denne dagen.

Elever på 1.- 4. trinn vil ha full undervisning denne dagen. 

Elever i SFO berøres av streiken. Elever på 3. og 4. trinn vil få tilbud om å være i sitt klasserom sammen med miljøarbeider frem til kl. 14.00. Etter kl. 14.00 vil disse elevene bli hjemsendt, eller foresatte må hente elevene innen kl. 14.00

Elevene på 1. og 2. trinn vil ha vanlig SFO tilbud denne dagen. Alle vil være på "store-basen".

 

Snart skolestart
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: skolekonsulent

fileicon 
Snart Skolestart! 2014.pdf

SNART SKOLESTART!

Her er en orientering til foreldre/foresatte som har barn som skal begynne på skolen til høsten.

Gå til skolen
Publisert: 16-01-2015 skrevet av: Elevrådet

Vi vil informere om at Tjensvoll skole nå er med på et prosjekt som heter Gå til skolen.

picture
 

Siste skoledag fredag 19. desember
Publisert: 15-12-2014 skrevet av: Rektor

Fredag 19. desember er siste skoledag. Elevene slutter denne dagen kl. 12.30. SFO vil da åpne for elevene som går der.

Vi har felles sangsamling i gymsalen kl. 08.45 hvor vi synger julen inn.

Foresatte er hjertelig velkommen.

Takk til ansatte, elever og foresatte som har bidratt til mange fine opplevelser denne høsten.

Jeg ønsker alle en riktig fin jul og et godt nytt år.

Skolen starter igjen fredag 2. januar 2015 til vanlig tid.

Skolegudstjeneste
Publisert: 15.12.2014 skrevet av: Rektor

Torsdag 18. desember kl. 08.45 er det skolegudstjeneste for elever og ansatte i Tjensvoll kirke. Det er en tradisjonell adventssamling hvor elever på 2. trinn har elevinnslag.

Vi håper alltid at flest mulig ønsker å være med på en felles opplevelse.

Foresatte er hjertelig velkommen.  

Elever som ikke skal være med på skolegudstjenesten, vil få tilbud om alternativ undervisning på skolen.

Fruktkurvaksjonen 2014
Publisert: 20-11-2014 skrevet av: Hildegunn

picture
 

Fruktkurvaksjonen er nå over og resultatet av innsamlingen til Hei Verden sitt prosjekt i Peru er klart.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.