topLogoSpacer
 

Tjensvoll skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  1.trinn SFO  

Flott deltakelse påNorway Chess
Publisert: 22-06-2015 skrevet av: Ledelsen

picture
 

I helgen deltok Tjensvoll skole med et lag på Norway Chess. De spilte en god turnering og kom på en sterk andre plass :-) Ekstra stas var det å spille da alle de kjente og profilerte sjakkspillerene dukket opp og så på når de spilte!

De som spilte for Tjensvoll var Håkon 4b, Lars 5a, Mikael 7b, Ulrik 7b og Vetle 4b

Skolen gratulerer guttene og takker Thor som var lagleder!

Guttene vil delta på Norway Chess sin premieutdeling på fredag og få premien sin!

fileicon 
bilder Chess 2015.docx

 

God sommerferie
Publisert: 25-06-2015 skrevet av: rektor

Vi ønsker alle elever og foresatte en strålende sommer. Velkommen tilbake til nytt skoleår mandag 17. august 2015.

2. - 7. trinn begynner kl. 08.30.

1. trinn begnner kl. 09.00. Vi møtes i skolegården ved flaggstang.

SFO åpner tirsdag 4. august kl 07.30.

Skolen er stengt i juli. Dersom noen har behov for å kontakte skolen i løpet av ferien nås rektor på mob 97 64 37 86.

Idrettsdagen 2015
Publisert: 18-06-2015 skrevet av: Rune

picture
 

 Her er noen bilder fra idrettsdagen 2015.

skoleåret 2015 - 2016
Publisert: 29.04.2015 skrevet av: rektor

Start og slutt på skoledagene vil være som i år. Det blir ingen endringer.

Alle elever begynner kl. 08.30.

 1.- 4. trinn slutter kl. 13.30 mandag, onsdag, torsdag og fredag.

5. 7. trinn slutter kl. 14.15 mandag, onsdag, torsdag og kl 13.30 på  fredag.

Tirsdag slutter alle elevene kl. 13.15.

Åpningstider i SFO er også som i år.

 

Info om søknad til SFO
Publisert: 11.03.2015 skrevet av: Monica

 

søknadsfrist for SFO er 15/4/15, og må gjøres via Hypernet:

https://stavanger.ist-asp.com/stavangerpub/login.htm

Elever som allerde har SFO-plass, trenger ikke søke på ny.

moderasjon/friplass i SFO kan sendes/leveres skolen med dokumentasjon i løpet av mai/juni. Dere må da legge ved dokumentasjon på familiens inntekter. Denne dokumentasjonen må være datert nærmest mulig søknadsdato. Søknad om friplass/moderasjon må sendes inn på nytt for hvert skoleår. Disse opplysninger ligger inne på Stavanger Kommune sine nettsider, også inne på Hypernet.

 

Resultater nasjonale prøver høsten 2014
Publisert: 27-01-2015 skrevet av: ledelsen

Foreldreundersøkelsen på SFO 2. trinn 2014
Publisert: 27.01.2015 skrevet av: Monica

picture
 

 

Foreldreundersøkelsen SFO 2014 (2. trinn) viser at foresatte på de fleste områdene er godt fornøyd med barnas hverdag i SFO. Resultatene de to siste årene viser en positiv endring.  I år var svarprosenten 79%.

Undersøkelsen viser at elevene har høy trivsel og god relasjon med de voksne. Det er vi veldig glade for. Fokusområdet er at alle barn skal oppleve tillit og trygghet sammen med barn og voksne.

Det har vært noen utfordringer i oppstart med bruk av kidsmonitor. Dette kan være mulig årsak at vi ikke oppnår kommunes målkrav i samarbeid med hjemmet. Vi vil denne våren ha fokus på samarbeid, og vi vil blant annet drøfte temaet på vårens foreldremøte.

Undersøkelsen har blitt drøftet i FAU og i DS.

Skolemelk
Publisert: 14.08.2014 skrevet av: Skoleadministrasjonen

 Ønsker du å bestille skolemelk? Følg lenken til skolemelk.no.

https://www.skolemelk.no/forside

Er du ny bruker, må du først registrere deg for å kunne bestille melk til ditt/dine barn. Dette gjøres ved å følge instruksjonene på nettsiden til Skolemelk.

Har du allerede bestilt, vi det komme skolemelk fra onsdag 21.august.

NÅR BARNA SKAL GÅ HJEM FRA SFO.
Publisert: 06.03.2013 skrevet av: Anne Elisabeth

 Dette er en liten påminnelse om prosedyrer for hjemsendelse.

Barna blir sendt hjem bare hver hel- og halvtime.

Dersom foreldre ringer og sier at barnet kan gå hjem, vil det skje på den neste hjemsendings-tiden.

Dette gjøres fordi vi ikke kan ta en voksen vekk fra aktivitet / samvær med barna for å lete etter et barn som skal sendes hjem. Dersom vi får sånne beskjeder hvert femte minutt, vil en voksen bruke all sin tid på å lete opp enkelt-elever. Vi håper på forståelse for at vi prioriterer på denne måten.

LEKSEHJELP 2012 - 13
Publisert: 15.08.12 skrevet av: Anne Elisabeth

Se flere forsideartikler >>

 
 
.