topLogoSpacer
 
 

E-post

 
 

 
 
 

 

Oversett/translate

 
 

Aspervika skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  IK  

VELKOMMEN TIL HANA DAGEN 29.08.2015
Publisert: 27.08.2015 skrevet av: GH

«Det trengs en hel landsby for å oppdra et barn» heter det i et afrikansk ordtak. Med bakgrunn i dette gikk det ut invitasjon fra FAU ved Aspervika skole om å danne et Oppvekstforum i Hana bydel.  4. juni 2014 ble første møte avholdt med representanter fra skoler, barnehage, idrett og andre fritidsaktiviteter. Hovedmålet for arbeidet ble følgende:

Oppvekstforum skal arbeide for å styrke lokalmiljøet slik at barn og unge får gode, mangfoldige og meningsfulle opplevelser i sitt nærmiljø.

 

Skolerute 2015 - 2016
Publisert: 25.03.2015 skrevet av: GH

Her kan du finne Aspervika skoles skolerute for skoleåret 2015 - 2016. Vi gjør oppmerksom på Grunnskolens dag 24. oktober (obligatorisk) og fri påfølgende fredag (30. oktober). 

fileicon 
Skolerute_2015-2016t.pdf

Sjakk!
Publisert: 23.05.2013 skrevet av: GH

Uke 20 ble en innoholdsrik sjakkuke for Aspervika skole med deltakelser, seier og forskjellige besøk:

Kongeparken 11.05: Aspervika skole deltok med 3 lag. Lag 1 gikk seirende ut av turneringen med lag 2 på 6. plass og lag 3 på 13. plass. 19 lag deltok i turneringen med 5 runder på hver.

Simultansjakk på Aspervika skole 14.05: Elever fra Aspervika skole samt inviterte fra Berland skole, Soma skole og Undheim skole spilte samtidig mot Sara Jacimovic fra Bosnia. Sara er europamester i sin aldersklasse. Les mer her

Flor og Fjære 15.05: En av rundene (nr. 7) ble spilt på Flor og Fjære i supersjakkturneringen.

Rotarysjakk 16.05: Magnus Monsen spilte lynsjakk, 2 runder, mot Sara. Første runde endte med remis og Sara gikk seirende ut av runde nr. 2

Premieutdeling 18.05: Aspervikas lag som kom på 1. plass fikk sine fortjente premier.  

Informasjon til foreldre
Publisert: 24.10.2012 skrevet av: GH

Stadig flere barn eier en håndholdt laser - en såkalt laserpeker. Lyset fra sterk laser er ekstremt farlig for øyene og kan påføre skade allerede før man rekker å blunke. Flere barn har fått alvorlige og uopprettelige øyeskader etter lek med slik laser. I dette skrivet finner du mer informasjon du som foreldre/foresatt bør kjenne til.

fileicon 
Laserskriv til foreldre.pdf

Hva er skolehelsetjenesten?
Publisert: 05.01.2012 skrevet av: GH

Skolehelsetjenesten skal i følge forskrift FOR-2003-04-03-450  fremme barnets helse og forebygge sykdom og skade. Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes lærings og utviklingsmiljø og bidra til en helsefremmende livsstil.

Det er i hovedsak helsesøstre som arbeider i skolehelsetjenesten. Helsesøster er sykepleier med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge. Noen ganger i halvåret er det skolelege på skolen.

Nyheter fra skolen på e-post?
Publisert: 23.08.2011 skrevet av: GH

Dersom dere ønsker det kan du få tilsendt nyheter fra skolen på e-post. Når nyheter blir lagt ut på hjemmesiden, vil du få en e-post som varsler deg. Du kan selv velge fra hvilke trinn du vil ha nyheter fra. Her vil planer, informasjon og andre viktige dokumenter bli gjort tilgjengelig på sidene våre. 

Klikk på "Abonnèr på nyheter" på høyre side for å starte et abonnement.

Tilpasning av regler for elever knyttet til bruk av sparkesykler, sykkel, skateboard og lignende
Publisert: 10.11.2011 skrevet av: GH

På bakgrunn av forslag fra FAU har SU vedtatt å endre reglene slik at reglene for sykkel og sparkesykkel blir like.

Dette gjelder fra mandag 14. november.

Ny kunstgressbane!!
Publisert: 22.11.2011 skrevet av: GH

Mandag 21.11 var det årning av ny kunstgressbane ved Aspervika skole.

picture
 

Banene har blitt ferdigstilt på kort tid og er allerede til stor glede for skolens elever. Hana IL har sørget for at banen har kommet på plass.

Ved åpningen var Hana IL, skolens elevråd og rektor representert, sammen med Sandnes Ulf spillerne Ronny Espedal og Aksel Berget Skjølsvik. Etter åpningen ble det en uoffisiell kamp der både elevene og Sandnes Ulf spillerne deltok.

Grunnskolens dag og hei-verden
Publisert: 31.10.2011 skrevet av: GH

picture

Nye anbefalinger om rutinemessig måling av høyde og vekt i skolen
Publisert: 19.10.2011 skrevet av: GH

Forekomsten av overvekt og fedme blant barn og unge er økende i Norge. Dette utgjør et betydelig helseproblem som kan ha alvorlige konsekvenser for barnets psykiske og fysiske funksjon og for sykelighet i voksen alder.

For å sikre god oppfølging av det enkelte barn og for å følge med utviklingen i barnepopulasjonen, anbefaler Helsedirektoratet rutinemessig måling av høyde og vekt ved 3. og 8. trinn.

Grunnskolens dag
Publisert: 04.10.2011 skrevet av: GH

En fantastiks ramme rundt Grunnskolens dag med solskinn og masse folk gjorde at det ble innsamlingsrekord. Over 80 000,- kom inn på lørdag og skal gå til utdanning i Laos.

picture
 

17. mai ved Aspervika skole
Publisert: 19.05.2011 skrevet av: GH

Her kan du lese en oppsummering av hva som skjedde på og rundt skolen 17. mai!

fileicon 
17. mai 2011 - aspervika skole.pdf

Se flere forsideartikler >>

 
 
.