topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Botngård skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

Fotoutstilling: "Mitt drømmerom"
Publisert: 22-04-2015 skrevet av: Heidi B.Skaret/ Aud Oldberg

 7. klasse har jobbet med kompetansemål innenfor arkitektur.

picture
 Tredimensjonalt rom

Hver elev har tegnet og målt sin egen plantegning av sitt drømmerom i målestokk 1:25

Deretter lagde de en modell av rommet sitt i samme målestokk.

Det har blitt lagt ned mye arbeid i både plantegningene og modellene av rommene med tanke på å regne i riktig målestokk, planlegge praktisk møblering av et rom og detaljer som farger og design.

Mange fikk seg en fin aha-opplevelse da de fikk se sitt rom i 3-dimensjonal form.

Her kan dere se de flotte resultatene!

70-tallsshow
Publisert: 21-05-2015 skrevet av: Kensky

Fra konserten uke 20. Elevene i 4. og 5.trinn gjorde en fantastisk jobb på scenen.

Nyhetsartikler som fordypningsoppgave
Publisert: 16.05.2015 skrevet av: Valgfaglærer Hilde

Elevene i valgfag "medier og informasjon" på 10. trinn utgjør redaksjonen i elevavisa til Botngård Skole på nett. Nå har de levert vårens fordypningsoppgave: en nyhetsartikkel med vurderingskriterier fra fagets to hovedromåder (redaksjonelt arbeid og publisering). 

Resultatet ble en knallgod samling nyhetsartikler som er verdt å lese!

 

Cupfinaler 2014
Publisert: 15.12.2014 skrevet av: Kensky

Vinnerlagene i cupen 2014

Queen
Publisert: 12-12-2014 skrevet av: Kensky

Botngård skole stilte med 8 elever på kveldens konsert i kultursalen (Queen Juleshow). Disse var statister på to sanger. I tillegg var det dansere med fra småtrinnet.

Trafikk inne på skolens område
Publisert: 30-11-2014 skrevet av: Skoleledelsen

Vi opplever økt biltrafikk/parkering inne på skolens område, spesielt i forbindelse med SFO, skolestart og skoleslutt. Dette medfører farlige situasjoner, og i forrige uke hadde vi en nestenulykke hvor en av våre minste elever nesten ble påkjørt i skolegården. 

Vi anmoder alle om å respektere skiltet om innkjøring forbudt slik at våre elever kan føle seg trygge i skolegården!!

VI KAN
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: Skoleledelsen

Botngård skole har ÅPEN SKOLE på TORSDAG 06. NOVEMBER 2014.

Alle foreldre er velkomne til skolen for å besøke trinnene til sine elever og andre trinn mellom kl 12 og 14.

Dere vil få nærmere informasjon om trinnets aktiviteter gjennom ukeplanene på de ulike trinnene.

Vi minner igjen om trafikken ved Botngård skole
Publisert: 19-12-2013 skrevet av: Skoleledelsen

Vi har fått henvendelser fra bekymrede foreldre og lærere for trafikkbildet ved skolestart og skoleslutt. Derfor minner vi om at all innkjøring til skolen skal foregå ved å benytte samme innkjørsel som Coop Extra, og utkjøring foregår nedenfor Dahlbygget (barnehage) etter at man har sluppet av sine barn.

Vi observerer også økt trafikk inne på skolens område, og minner om at det her er innkjøring forbudt mellom kl. 08.00 og 15.00. I disse tidspunktene er det kun vareleveranser og bevegelseshemmede som har adgang. Vis også ekstra hensyn i tidsrommene 07.00 - 08.00 og 15.00 - 16.30, da vi har SFO-barn på området, som går til og fra SFO.

TELEFONNNUMMER TIL TRINNENE
Publisert: 17.01.2012 skrevet av: Skoleledelsen

Alle team på skolen har hver sin kontakttelefon for at foresatte kan nå dem direkte. Disse telefonene er en mottakssentral for meldinger og anrop fra heimen. Meldinger vil ikke bli besvart, men telefonen sjekkes hver dag av kontaktlærerne.

Telefonnr på de forskjellige teamene er:


Team  1 - 40311131
Team  2 - 40311132
Team  3 - 40311133
Team  4 - 40311134
Team  5 - 40311135
Team  6 - 40311136
Team  7 - 40311137
Team  8 - 40311138
Team  9 - 40311139
Team 10 - 40311130

Vinnerlaget
Publisert: 13.09.2014 skrevet av: Kensky

10.trinn vant skolecupen i volleyball på ungdomstrinnet. 8.trinn kapret andreplassen og 9.trinn ble nummer 3.

Nye priser for tapt t:kort hos AtB
Publisert: 28-08-2014

De nye reglene har ikke tilbakevirkende kraft. Nedenfor er brevet skyssansvarlig ved skolen har mottatt fra AtB om dette:

 

picture
 

SFO og leksehjelp skoleåret 2014/15
Publisert: 12-08-2013 skrevet av: Skoleledelsen

Her finner dere kort informasjon om SFO og leksehjelp. Begge ordninger er for elever på 1.-4. trinn. Har dere spørsmål, ring Tor-Eirik på telefon 72519655.

Infoskriv fra AtB til årets nye elever
Publisert: 04.07.2014

 

Det vil i forbindelse med skolestart bli sendt ut et infoskriv til årets "skolestarter"-foreldre, se vedlegg i høyre marg.

Info ligger også publisert på AtB sine nettsider; 

 
 
.