topLogoSpacer
 

Buøy skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  9.  10.  Skoleavis  

Foreldremøte 1-4 klasse og SFO
Publisert: 12-09-2014 skrevet av: NEG

Det blir foreldremøte for 1-4, mandag 22.september etter følgende tidsplan:

17.30-18.30: Foreldremøte 1. og 2. klasse (klassevis) i respektive klasserom

18.30-19.15: Foreldremøte 1-4 klasse i gymsal (SFO og ledelse)

19.15-2015: Foreldremøte 3. og 4. klasse (klassevis) i respektive klasserom

TV-aksjonen 2014
Publisert: 16-09-2014 skrevet av: NEG

fileicon 
TV-aksjonen.pdf

Vedlagt her finner dere informasjon om TV-aksjonen den 19.oktober. Klikk på linken.

 

BEINTØFT - Gå til skolen - kampanje 15.09.-14.11.
Publisert: 12-09-2014 skrevet av: Bjørn Erik Rannestad

  

Nå er det tid for Beintøft, gå til skolen-konkurranse! Høstens kampanje går fra 15. september til 14. november 2014.  

Formålet er å få flere barn til å gå og sykle til skolen – og å motivere foreldre og foresatte til å kjøre barna mindre.

Mottoet er ”Gi barna skoleveien tilbake!”

Det har jeg ikke prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare!
Publisert: 04-09-2014 skrevet av: TJ

picture
 

Under mottoet «Det har jeg ikke prøvd før, så det tror jeg helt sikkert jeg kan klare» startet det første uoffisielle Buøy-mesterskapet i utesjakk for 3.-4. klassinger og det første uoffisielt Buøy-mesterskapet i Ludo for 1.-2. klassinger.

Interessen var stor da SFO arrangerte sjakkturnering og som du ser det var ikke bare sjakkdeltagerne det var mange av.

Et stort antall publikummere hadde også møtt opp.

Den kulturelle skolesekken : THE BEATLES
Publisert: 10-09-2014 skrevet av: NEG

picture
 Musikksamling i gymmsalen

Onsdag klokka 9.00 hadde vi en fin samling i gymsalen med låter fra "The Beatles" for elevene på 1-7.trinn. Det var bandet "The Bjorvands" som framførte musikken, og stemningen i salen var stor.

 

Sjakk utendørs er helt topp!
Publisert: 05-09-2014 skrevet av: NEG

 

picture
 Her instrueres det i sjakk

Vi har så smått begynt å ta i bruk våre utendørsspill. Målet er at disse skal bli flittig brukt av elevene. I dette tilfellet er det SFO som har begynt å trene på spillereglene. Lykke til!

Buøy Nytt nr. 4
Publisert: 03.09.2014 skrevet av: NEG

picture
 

Vi er glade for å ønske elevene våre velkommen til et nytt og lærerikt år på skole og SFO.

 fileicon

Blekkå
Publisert: 03-09-2014 skrevet av: TJ

picture
 

I den rykende fersk Blekkå - SFOs nyhetsmagasin - kan man lese om noen av de spreke aktivitetstilbudene i SFO.

 fileicon

Leksehjelp skoleåret 2014-15
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: NEG

Vedlagt finner dere informasjon om leksehjelpen, samt påmeldingsskjema. Husk at dere foresatte snakker med lærer om eleven har utbytte av leksehjelpen:

fileicon 
leksehjelp på skolen -2014-15.doc

Informasjon om nasjonale prøver, høsten 2014
Publisert: 01-09-2014 skrevet av: NEG

Det vil bli gjennomført nasjonale prøver for 5. og 9. trinn denne høsten. Tidspunktene for prøvene er som følger:

5.trinn: Lesing, 15. oktober, regning og engelsk (perioden 13. til 24. oktober). Nærmere beskjed om tidspunkt vil komme. 

9.trinn: Lesing, 17.september, regning (perioden 15.september til 10. oktober). Nærmere beskjed om tidspunkt for regning.

Nedenfor finner dere informasjonsbrosjyre på norsk og engelsk.

 fileicon     fileicon

 

Trivselsprogrammet
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: Anja Rolfsnes

Vi er godt i gang med et nytt skoleår. Flere klasser har startet prosessen med å velge nye trivselsledere, og spenningen er stor. Dette skoleåret er det bare barnetrinnet, altså 4 - 7 klasse som er med i trivselsprogrammet.

De nye trivselslederne får starte når alle klassene har gjennomført valget. De skal også på lekekurs i Hundvåghallen den 24 september. Mer informasjon om lekekurset vil komme som ranselpost til de aktuelle elevene.

Ståstedsanalyse for Buøy skole, 2014
Publisert: 25.08.2014 skrevet av: NEG

Buøy skole gjennomførte våren 2014 Ståstedsanalysen. Analysen bygger på resultater skolen har oppnådd, samt på vurderinger gjort av lærere, foresattes representanter, ledelse og skoleeier. En opsummering fra analysen finner dere ved å klikke på "Våre resultater"under venstremenyen, og videre på dokumentet "Ståstedsanalysen".

Fotografering
Publisert: 25-08-2014 skrevet av: NEG

Torsdag 28. og fredag 29.8 kommer fotografen til skolen. Det vil bli tatt portrett. og klassebilder til skolekatalogen vår. Det er helt frivillig om dere foresatte ønsker å kjøpe bildene. Vedlagt her finner dere tidspklan for fotograferingen, men vi tar et visst forbehold om endringer underveis.

fileicon 
fotografering 1 og 2.docx

 

Første skoledag: Storsamling i den nye hallen på Buøy skole
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

picture
 

Det ble en fin, fin samling i vår flotte hall i dag, klokka 10.00. Elevene var flinke og lydhøre, og budskapet var at vi alle må arbeide så godt vi kan med skolearbeidet, og ikke minst ta godt vare på hverandre. Sangen «Stopp ikkje mobb», runget godt i lokalet, og både store og små engasjerte seg i «trimmen», med «Hode, skulder, kne og tå». I tillegg ble Alf Prøysens «Du skal få en dag i mårå» nevnt og sangen «Anti-jantelov» sunget. Sistnevnte sang skal vi øve mer på, og denne lyder slik:

«Du har noe ingen andre har

Ingen er som deg

Du har noe

Litt av hvert og lære meg

Glad for at jeg møtte deg

JEG ER GLAD FOR AT DU LEVER»

Første skoledag for våre flotte 1.klassinger
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

picture
 

Mandag 18.08, klokka 9.00 møtte forventningsfulle 1.klassinger opp utenfor skolen på Buøy, og flagget var heist til topps! Etter noen oppmuntrende ord fra rektor, ble en og en elev ropt opp og tatt imot av kontaktlærer og miljøarbeider. Foreldrene fulgte interesserte med, og både film og bilder ble tatt av de håpefulle.

Vi ønsker hver og en i 1.klasse hjertelig velkommen til Buøy skole, og ser fram til skoleåret sammen, med

LÆRELYST, VEKST OG GLEDE!

Trafikksikkerheten ved Buøy skole
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

Vi ber dere om ikke å stoppe med biler foran bommen, og heller ikke kjøre inn i skolegården. Vi oppfordrer elevene om å gå til skolen, men dersom transport er nødvendig, sett dem av på siden ved Rosenberg, og BRUK UNDERGANGEN. Det er også en mulighet å kjøre opp til skolens parkeringsplass.

Velkommen til SFO
Publisert: 12-08-2014 skrevet av: TJ

Buøy SFO vil fra skoleåret 2014-2015 ha 84 påmeldte barn (pr.d.), 43 gutter og 41 jenter. De fleste med 100% plass. Dette skoleåret har vi to SFO-baser en base for 1.-2. trinn (55 barn) med tilholdssted i Huset i skogen og en base for 3.-4. trinn (29 barn) med base i Trippen.    Fellesarenaer er skolens uteområder og skolens øvrige lokaler.

For alle barn som vil benytte morgen SFO (kl. 07.30 - 08.00) skal de møte i Huset i skogen. Bodil og Thor-Jørgen er fast morgenvakt.

Etter skolen går trinnene hver til sin base. Trinnene spiser også hver for seg. I base på 1.-2. trinn vil Anja, Khadra Torhild og Janne Helene være fast peronale. I base 3.-4. trinn vil Rita og Marita være faste personale. Basene vil få hvet sitt telefonnummer som kan benyttes ved beskjeder o.a.

Våre valg og handlinger i SFO bygger på Stavanger kommunes kvalitetsplan for SFO 2011-2015 “Fritid på skolen”. Denne danner rammen for vår månedlige aktivitetsplan. Den første planen vil foreligge i slutten av august. 

For en nærmere presentasjon av Buøy skole SFO, se websidens høyre marg "Velkommen til SFO".

Husk også å abonner på våre nyheter (se websidens høyre marg).

Hilsen oss på Buøy SFO

 

 

 

Skolefrukt - ny abonnementsordning fra høsten
Publisert: 23-06-2014 skrevet av: BER

 

picture
 skolefrukt.no

Ordningen med gratis skolefrukt opphører f.o.m. august og erstattes av en abonnementsordning.

Foresatte kan nå bestille skolefrukt for neste skoleår på skolefrukt.no.

Klikk på lenken nedenfor for å komme direkte til bestilling.

https://skolefruktsys.no/Login.aspx

Logg deg på med brukernavn og passord. Dersom du ikke har mottatt brukernavn og passord, må du først registrere deg som ny bruker.

Skolen ønsker å bidra til sunne og gode matvaner for elevene. Vi vil derfor kommende skoleår ha et økt fokus på bruk av frukt og grønt i faget mat og helse og i tilknytning til måltider i SFO.

 
 
.