topLogoSpacer
 

Buøy skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  9.  10.  Skoleavis  

Gjenglemt tøy
Publisert: 21-08-2014 skrevet av: BER

Det har samlet seg mye gjenglemt tøy på skolen. Dette er lagret i 2. etasje i gangen ved biblioteket.

Kom gjerne innom og ta en titt!

Det som ikke er hentet innen utgangen av august, vil bli levert til Fretex.

Pågående streik påvirker spanskundervisning på ungdomstrinnet
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

Buøy skole er ikke tatt ut i streiken, men en lærer  har sin hovedtilsetting ved en skole som er streik. Dette innebærer at det ikke vil kunne gjennomføres undervisning i spansk her så lenge streiken pågår. Rektor vil sørge for at elevene på 9.og 10.trinn får selvstudie en del av de aktuelle timene.

Første skoledag: Storsamling i den nye hallen på Buøy skole
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

picture
 

Det ble en fin, fin samling i vår flotte hall i dag, klokka 10.00. Elevene var flinke og lydhøre, og budskapet var at vi alle må arbeide så godt vi kan med skolearbeidet, og ikke minst ta godt vare på hverandre. Sangen «Stopp ikkje mobb», runget godt i lokalet, og både store og små engasjerte seg i «trimmen», med «Hode, skulder, kne og tå». I tillegg ble Alf Prøysens «Du skal få en dag i mårå» nevnt og sangen «Anti-jantelov» sunget. Sistnevnte sang skal vi øve mer på, og denne lyder slik:

«Du har noe ingen andre har

Ingen er som deg

Du har noe

Litt av hvert og lære meg

Glad for at jeg møtte deg

JEG ER GLAD FOR AT DU LEVER»

Første skoledag for våre flotte 1.klassinger
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

picture
 

Mandag 18.08, klokka 9.00 møtte forventningsfulle 1.klassinger opp utenfor skolen på Buøy, og flagget var heist til topps! Etter noen oppmuntrende ord fra rektor, ble en og en elev ropt opp og tatt imot av kontaktlærer og miljøarbeider. Foreldrene fulgte interesserte med, og både film og bilder ble tatt av de håpefulle.

Vi ønsker hver og en i 1.klasse hjertelig velkommen til Buøy skole, og ser fram til skoleåret sammen, med

LÆRELYST, VEKST OG GLEDE!

Trafikksikkerheten ved Buøy skole
Publisert: 18-08-2014 skrevet av: NEG

Vi ber dere om ikke å stoppe med biler foran bommen, og heller ikke kjøre inn i skolegården. Vi oppfordrer elevene om å gå til skolen, men dersom transport er nødvendig, sett dem av på siden ved Rosenberg, og BRUK UNDERGANGEN. Det er også en mulighet å kjøre opp til skolens parkeringsplass.

Informasjon vedrørende mulig streik
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: NEG

Buøy skole er foreløpig ikke berørt av den pågående streiken. Siden partene i går ikke kom fram til enighet, vil streiken trolig bli utvidet. Vi vet ikke nå om Buøy skole vil være med i et eventuelt neste streikeuttak, men vil holde dere orientert her etter hvert som vi får mer informasjon.

Velkommen til skolestart!
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: NEG

Da ønsker vi dere alle velkommen til skolestart ved Buøy skole, MANDAG 18.8. 1.klasse starter klokka 9.00, og øvrige klassetrinn starter 8.30. De som starter klokka 8.30 møter i klasserommet. Vi gleder oss til å møte dere, og ser fram til et lærerikt og spennende år på skolen.

Foreldrekafe og planleggingsdager
Publisert: 12-08-2014 skrevet av: TJ

picture
 Utelek ved SFO

Vi inviterer til en uformell foreldrekafe onsdag 13. august fra kl. 15.00. Ta gjærne med søsken onkler og tanter!

Vi meinner også om at SFO holder stengt torsdag14. og fredag 15. august pga. planleggingsdager.

Flere bilder sees på de neste sidene.

 

 

Velkommen til SFO
Publisert: 12-08-2014 skrevet av: TJ

Buøy SFO vil fra skoleåret 2014-2015 ha 84 påmeldte barn (pr.d.), 43 gutter og 41 jenter. De fleste med 100% plass. Dette skoleåret har vi to SFO-baser en base for 1.-2. trinn (55 barn) med tilholdssted i Huset i skogen og en base for 3.-4. trinn (29 barn) med base i Trippen.    Fellesarenaer er skolens uteområder og skolens øvrige lokaler.

For alle barn som vil benytte morgen SFO (kl. 07.30 - 08.00) skal de møte i Huset i skogen. Bodil og Thor-Jørgen er fast morgenvakt.

Etter skolen går trinnene hver til sin base. Trinnene spiser også hver for seg. I base på 1.-2. trinn vil Anja, Khadra Torhild og Janne Helene være fast peronale. I base 3.-4. trinn vil Rita og Marita være faste personale. Basene vil få hvet sitt telefonnummer som kan benyttes ved beskjeder o.a.

Våre valg og handlinger i SFO bygger på Stavanger kommunes kvalitetsplan for SFO 2011-2015 “Fritid på skolen”. Denne danner rammen for vår månedlige aktivitetsplan. Den første planen vil foreligge i slutten av august. 

For en nærmere presentasjon av Buøy skole SFO, se websidens høyre marg "Velkommen til SFO".

Husk også å abonner på våre nyheter (se websidens høyre marg).

Hilsen oss på Buøy SFO

 

 

 

GOD SOMMER!
Publisert: 27-06-2014 skrevet av: NEG

I sommer er ledelsen og administrasjonen å treffe til og med tirsdag 1. juli, og fra og med mandag 28.juli. SFO er stengt fra mandag 30.juni til mandag 4.august. Skolestart i august er mandag 18.juni. 1.klasse starter klokka 9.00, og øvrige trinn starter klokka 8.30.

Kontaktlærere skoleåret 2014-15
Publisert: 27-06-2014 skrevet av: NEG

fileicon 
oversikt over kont.lærer.docx

Vedlagt her finner dere oversikt over kontaktlærerne det kommende skoleåret. 

Skolefrukt - ny abonnementsordning fra høsten
Publisert: 23-06-2014 skrevet av: BER

 

picture
 skolefrukt.no

Ordningen med gratis skolefrukt opphører f.o.m. august og erstattes av en abonnementsordning.

Foresatte kan nå bestille skolefrukt for neste skoleår på skolefrukt.no.

Klikk på lenken nedenfor for å komme direkte til bestilling.

https://skolefruktsys.no/Login.aspx

Logg deg på med brukernavn og passord. Dersom du ikke har mottatt brukernavn og passord, må du først registrere deg som ny bruker.

Skolen ønsker å bidra til sunne og gode matvaner for elevene. Vi vil derfor kommende skoleår ha et økt fokus på bruk av frukt og grønt i faget mat og helse og i tilknytning til måltider i SFO.

 
 
.