topLogoSpacer
 

Buøy skole

SFO  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Skoleavis  

Felles frokost for 1. trinn
Publisert: 11-04-2014 skrevet av: TJ

picture
 

Foreldrekontaktene hadde laget frokost for alle foreldre og elever på 1. trinn i dag. Et kjempeflott tiltak med nesten alle foresatte representert.

GOD PÅSKE!

Fine samlinger, både i Hundvåg kirke og på skolen
Publisert: 10.04.2014 skrevet av: TJ

Torsdag 9.april hadde vi svært fine samlinger, både i Hundvåg kirke og på skolen. Elevene var kjempeflinke med sine innslag, og viste stort engasement underveis. For noen flotte elever vi har på Buøy skole!

GOD PÅSKE!

picture
 

Velkommen til besøksdag for neste års 1. klassinger
Publisert: 09.04.2014 skrevet av: NEG

fileicon 
invitasjon til besøksdag 1.klasse.doc

Torsdag 5.juni, klokka 9.00-12.00 inviterer vi på Buøy skole nye 1. klassinger og foresatte til "Bli- kjent-dag" på skolen. Vi møtes utenfor "Huset i skogen"/ ved flaggstangen, og dere vil få bli bedre kjent med Buøy skole denne dagen. VI GLEDER OSS MASSE TIL Å TREFFE DERE ALLE! Vel møtt!

 

Fiks Ferigge Ferie
Publisert: 04.04.2014 skrevet av: TJ

picture 

 Årets FFF brosjyre er nå sendt med ranselpost til alle skolens elever! Ta en titt og meld dere på!

fileicon

 
 

BUØY SKOLE - Grønt flagg
Publisert: 25.03.2014 skrevet av: NEG

picture
  Buøy skole - Grønt flagg

Buøy skole er opptatt av at vi alle skal ta vare på miljøet, og få en mest mulig miljøvennlig livstil. Vi har også fokus på dette innen flere fag på skolen.

På bildet ser dere vår nye flagg heist, noe som stadfester Buøy skole som Grønt- flagg skole.

Eksamensdatoer, våren 2014
Publisert: 28-03-2014 skrevet av: NEG

fileicon 
Eksamensinfo-14.docx

Da er eksamensdatoene klare for våren 2014. Elevene kommer opp i ett fag skriftlig, og ett muntlig. Merk dere at det er to ulike datoer for muntlig eksamen. Nærmere informasjon vil følge etter hvert. Klikk på linken for tidspunktene. 

LIV OG RØRE I SKOLEGÅRDEN
Publisert: 27-03-2014 skrevet av: Anja

Selv om været til tider har vært både vått og kalt, er det likevel liv og røre i skolegården. Nå skinner solen! Med trivselslederne i spissen så klart!!

picture
 
 
picture
 

 

picture
 

Ungdomstrinnet ved Buøy skole
Publisert: 20-03-2014 skrevet av: NEG

Kommunalstyret for oppvekst bestemte i går at en ville gå inn for rådmannens innstilling knyttet til ungdomstrinnet ved Buøy skole. Dette innebærer at neste års 8.trinn går på Austbø skole, mens neste års 9. og 10. trinn fortsetter på Buøy, skoleåret 2014-2015.

Fra og med skoleåret 2015-16 blir Buøy 1-7 skole, og det har i denne sammenheng ikke vært politikeres intensjoner å foreslå og legge ned Buøy skole.

Buøy skole vil arbeide for best mulig prosesser omkring denne situasjonen, og er opptatt av elevenes læring og trivsel. Skolen vil også samarbeide med Austbø underveis og i overgangssituasjonen, for å legge best mulig til rette for hver enkelt elev.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til saken.

Skolebasert kompetanseutvikling
Publisert: 28.06.2013 skrevet av: Nina E. Grødem

picture
 

 

Buøy skole fortsetter deltakelsen i det landsomfattende prosjektet, "skolebasert kompetanseutvikling". Dette er i utgangspunktet en ungdomsskolesatsing, men vi lar hele skolen delta i deler av dette. Målet med prosjektet er å skape økt mestring og læring for alle elever, med vekt på skolens arbeid mot mer praktisk tilnærming, økt opplevd relevans og variasjon i undervsningen. Buøy skole skal ha sitt hovedfokus på klasseledelse, 

Vi har den siste tiden hatt besøk fra høyskolesektoren og kommunen, samt lærere fra Trondheim for å se på prosjektet og være i dialog med oss om dette arbeidet. I tillegg har vi en ressurslærer som samarbeider tett med lærerne om undervisningen. 

 

 
 

Retningslinjer for muntlig eksamen (LGE) i Stavangerskolen
Publisert: 11.02.2014 skrevet av: NEG

 fileicon LGE-muntligStavanger2014.doc

Vedlagt finner dere oppdaterte retningslinjer for gjennomføring av muntlig eksamen (lokalt gitt eksamen/LGE) i Stavanger. Trykk på linken her for informasjonen.

Elevundersøkelsen for 7. og 10. trinn
Publisert: 06-02-2014 skrevet av: BER

Resulatetene fra Elevundersøkelsen foreligger nå. Undersøkelsen er obligatorisk for 7. og 10. trinn og tar opp ulike temaer knyttet til elevenes faglige og sosiale læringsmiljø.

For mer utfyllende informasjon og grafisk framstilling av resultatene...

 

Trivselslederprogrammet
Publisert: 09.11.2012 skrevet av: Nina E. Grødem

 

picture
 

«Vil du være med, så heng på»! Vi har 22 flotte og engasjerte trivselsledere fra 4- 9 klasse som sørger for liv og røre, lek og aktivitet i langfriminuttene fire dager i uka. Det er stor stas når trivselsledene i sine oransje vester finner frem den store fallskjemen, tar ut six-ballen og annet utstyr fra trivselslederrommet. Alle som vil kan være med, og det er mye flott lek og aktivitet på tvers av trinnene.

 Programmet har som hensikt å fremme trivsel, og å forebygge mobbing.

Trivselsprogrammet er et supplement til skolens eksisterende antimobbeprogram. Hensikten er å gjøre friminuttene mer innholdsrike og spennende både for store og små gjennom lek og et økt aktivitetsnivået.

picture
 

Ansvarlig voksenperson for opplegget ved skolen vår er Anja Rolfsnes. Trivselslederne skal få kjøpe inn noe ekstra leke- /aktivitetsutstyrutstyr, og det åpnes nå også  (fra uke 48) for inneordning i matfriminuttet (en dag per klasse på småtrinn/mellomtrinn, etter rullering). Les mer om programmet ved å trykke på linken her www.trivselsleder.no

 

fileicon 
Trivselsledere.pdf
fileicon 
Innefriminutt TL- forslag til rulleringsplan.doc

Til deg på 10.trinn
Publisert: 16.01.2014 skrevet av: NEG

fileicon 
min.sprklig 2014 bm.pdf
 10 trinn 2014 bm.pdf

Vedlagt finner dere nyttig informasjon for dere på 10.trinn.Områder som vurdering/fritak for vurdering, sidemål og eksamen står omtalt i skrivet. Det kan være svært nyttig å gjøre seg kjent med denne informasjonen.

 

 

Helsesøster - vaktordning
Publisert: 10.01.2014 skrevet av: NEG

file
vakt direkte til helsesster.pptx

Det er nå satt i gang et tilbud med vakttelefon direkte til helsesøster på hverdager (8-15), for elever på 10.trinn. Se vedlegg.

 

RESULTATER FRA NASJONALE PRØVER
Publisert: 09-01-2014 skrevet av: BER

Vi har nå fått de endelige resulatetene fra de nasjonale prøvene i lesing, regning og engelsk. 

Det som vi spesielt vil trekke fram, er den gode utviklingen 9. trinn viser i både lesing og regning fra 8. til 9. trinn. Denne klassen har gått frem henholdsvis 0,8 poeng i lesing og 0,7 poeng i regning. Dette er godt over gjennomsnittet for både Stavanger kommune, Rogaland fylke og på landsbasis.

Vi gratulerer 9. klasse med disse flotte resultatene og ønsker dem lykke til videre med godt skolearbeid.

Om de øvrige resultatene...

Sjekkliste til foresatte om lesing
Publisert: 22-10-2013 skrevet av: NEG

fileicon 
foresatte om lesing.docx

Vedlagt følger tips om hvordan du kan hjelpe til med å utvikle barnets/ungdommens leseferdigheter hjemme. Kryss av for det som gjelder, og gjenta dette etter en stund. Ved å samarbeide kan vi hjelpe elevene til å få enda bedre leseferigheter, og dermed økt grad av mestring i fag på skolen. Klikk på linken.

ÅRSHJUL 1-10.trinn
Publisert: 28-08-2013 skrevet av: NEG

Vi har laget en oversikt over hendelser i løpet av skoleåret for alle trinn. Dette årshjulet vil bli oppdatert etter hvert, og nye aktiviteter vil legges inn. Vi har allerede fått inn en del på årshjulet nå, så følg med på viktige hendelser/datoer. Informasjon vil i tillegg bli gitt underveis for den enkelte klasse. Årshjulet 2013-2014 finner du under "dokument" i høyre marg.

 
 
.