10. trinn
1

topLogoSpacer
 

Bryne ungdomsskule - 10. trinn 

Du er her: 10. trinn

Informasjon frå trinnet
Publisert: 13.05.2015 skrive av: Ragnhild Otto

Dei neste vekene vil gå med til repetisjon og gjennomføring av vurderingar i munnlege fag.

Skriftlig eksamen

 Onsdag 13.5 kl 9.00 får elevane melding om kva fag dei kjem opp i. Kvar elev kjem opp i eitt fag, engelsk, norsk eller matematikk. Heile klassen kjem opp i same fag. Eksamensdagane er 19., 20., 21. og 22. mai. I engelsk og norsk får elevane utdelt førebuingsmateriale dagen før eksamen.

Aspasering

Sidan elevtalet har vakse dei siste åra har me fått fem klassar på kvart trinn. Det gjer at “trøkket” på spesialrom som gymsal, mat&helse, naturfag, musikkrom og heimkunnskap har auka. For at denne kabalen skal gå opp har skulen valt å ha seks 50-minuttstimar kvar dag, utanom måndag som er kort dag for alle skulane i Time. Det vil seia at elevane går ca 5 min for lenge kvar dag. Det utgjer 14 timar i løpet av eit år og desse kjem elevane i år til å avspasera i eksamensperioden.


17. mai

Me oppmodar alle elevane til å gå i 17. maitoget. Ungdomsskuleelevane er eit flott innslag i barnetoget, og me ønskjer at 10. trinn er med på å laga dette så flott som mogleg.

Avslutningfest for 10. trinn

Avslutningfesten for 10. trinn blir torsdag 18.6 kl 18.00. Festen er for eleven og føresette i gymsalen på skulen. Meir informasjon kjem seinare.


Plassering av trinn i bygg skuleåret 15/16
Publisert: 12-05-2015 skrive av: RL

Modulane forsvinner til sommaren, og me skal ta i bruk lokaler i gamle Bryne vgs ved skulestart. Me er godt i gang med planlegginga, og mindre ombyggingar, startar straks Bryne vgs sluttar skuleåret. Etter planen skal det vera klart til skulestart hausten 2015. 

10.trinn skal vera i lokalene til gamle Bryne vgs, medan 8. og 9. trinnet skal vera i hovudbygget til Bryne ungdomsskule.

Sommarforkurs
Publisert: 22.04.2015 skrive av: Erling Knutzen

Sommerforkurs er eit tilbod frå Rogaland Fylkeskommune for dei som kanskje treng eit ekstra god start som elev på vidaregåande. Det er tre dagar i august rett før skulen begynner.

Søkertall i Rogaland
Publisert: 07-04-2015 skrive av: Henta fra Rogaland fylkeskommune

Søkertallene til videregående skole er klare. Bygg og anleggsteknikk øker mest, med hele 25 prosent. Søkingen til teknikk og industriell produksjon (TIP) er kraftig redusert, med 23 prosent nedgang.

Antall søkere er rekordstort! Aldri har det vært registrert så mange søkere ved søknadsfristen 2. mars. Totalt har over 21 700 personer søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2015/2016.

 

Kva har elevane på 10. trinnet søkt?
Publisert: 03.03.2015 skrive av: Erling Knutzen

Her ser du førsteønska til 10. klassingane våre:

       

Pr.områdenavn

Søkt skolenavn

Totalt

Mann

Kvinne

Bygg- og anleggsteknikk

Bryne vidaregåande skule

2

2

0

Design og håndverk

Vågen videregående skole

1

0

1

Design og håndverk

Godalen videregående skole

1

0

1

Elektrofag

Tryggheim skular As

7

7

0

Elektrofag

Jåttå videregående skole

1

1

0

Elektrofag

Gand videregående skole

2

2

0

Helse- og oppvekstfag

Tryggheim skular As

6

0

6

Helse- og oppvekstfag

Bryne vidaregåande skule

12

0

12

Idrettsfag

Bryne vidaregåande skule

4

2

2

Medier og kommunikasjon

Bryne vidaregåande skule

4

4

0

Medier og kommunikasjon

Vågen videregående skole

1

1

0

Mus/dans/drama,drama

Vågen videregående skole

1

0

1

Mus/dans/drama,musikk

Vågen videregående skole

2

1

1

Naturbruk

Øksnevad videregående skole

4

1

3

Restaurant- og matfag

Bryne vidaregåande skule

2

1

1

Service og samferdsel

Bryne vidaregåande skule

4

2

2

Studiespesialisering

Tryggheim skular As

5

2

3

Studiespesialisering

St. Olav videregående skole

5

1

4

Studiespesialisering

Sandnes videregående skole

1

0

1

Studiespesialisering

Sola videregående skole

1

0

1

Studiespesialisering

Stavanger Katedralskole

2

0

2

Studiespesialisering

Bryne vidaregåande skule

53

32

21

Studiespes,min.spr

Sola videregående skole

2

2

0

Studiespes,toppidrett

St.Svithun videregående skole

2

2

0

Teknikk og ind. produksjon

Gand videregående skole

1

1

0

Teknikk og ind. produksjon

Bryne vidaregåande skule

12

9

3

Teknikk og ind. produksjon

Dalane videregående skole

1

1

0

Referat frå foreldremøte 10.trinn 14. januar 2015
Publisert: 07-01-2014 skrive av: Erling Knutzen

Trinnleiar Ragnhild Otto informerte om planen for våren, om prøvar og eksamen. Dette finn du til høgre på heimesida vår, på 10. trinn si side, ved å klikke på "Årshjul" under overskrifta "Årsplanar".

Rådgjevar Erling Knutzen gjekk deretter gjennom generelle forhold i den vidaregåande skulen og innsøkninga. Dette finn du i høgre kolonne på rådgjevarsida på skulen si heimeside som ""Vgs-info PowerPoint" under "Dokument". 

Vidare vart rådgiversida på skulen si heimeside gjennomgått. Her er det 26 ulike artiklar, der dei fleste bør ha interesse for 10. klassingane og dei føresette.

Det vart òg informert om at dersom føresette og elev ønskjer eit møte med rådgjevar i forkant av søknadsfristen 1. mars, kan ein ta kontakt på telefon eller e-post  (51 77 64 45, erling.knutzen@time.kommune.no).

Ny innsamlingsrekord
Publisert: 18-12-2014 skrive av: Monica Penne Norheim

Det har blitt gjort ein enorm innsats med å samla inn pengar til Hei verden i år. Det kom inn totalt 141.077 kr som nå er sende til Hei verden.

8. trinnet har hatt open dag med mange kjekke aktivitetar. I tillegg har dei hatt ein symjekonkurranse, der dei tjente pengar på antal lengder dei symde.

9. trinnet har hatt bøsseinnsamling på Bryne.

10. trinnet har hatt ein arbeidsdag heime eller ute i ein bedrift.

Hei verden takkar for fantastisk innsats!

Barnevakten åtvarer mot ask.fm
Publisert: 17-12-2014 skrive av: RL

Ask.fm er ein app/nettstad der det føregår mykje mobbing. Me oppmodar føresette til å nytta linken under, lesa kva Barnevakten.no seier og ta ein prat om dette heime.

http://www.barnevakten.no/advarer-mot-mobbing-paa-askfm/

Søknad om elevpermisjon
Publisert: 18.04.2013 skrive av: RL

Me får inn mange søknader om permisjon for elevar i samband med ferieturar, familiehendingar o.l. For at alle desse skal få ei god og lik behandling, har Time kommune laga eit standard søknadsskjema for dette.
Kontaktlærar kan gi fri inntil 2 dagar med søknad i meldebok/e-post. Søknad om permisjon utover 2 dagar må sendast rektor.

Søknadsskjemaet finn du her: http://www.time.kommune.no/Filnedlasting.aspx?MId1=14457&FilId=3707

Realfag på Vågen vgs
Publisert: 29.11.2012 skrive av: Erling Knutzen

Vågen vgs gjer det nå mogleg å få tatt realfag samtidig som du går på
studiespesialisering med formgivingsfag eller musikk, dans og drama. Det er her snakk om R1, R2 og FYS1, noko ein f.eks. treng for å kunne søkje ingeniørstudie. Ein vil då måtte ofre nokre av programfaga som høyrer til utdanningsprogrammet ein går på.

Les meir på denne linken:

http://vågen.vgs.no/a/147-utvidet-realfagstilbud-pa-vagen-vgs

Kantina
Publisert: 08.08.2012 skrive av: Monica P. Norheim

Bryne Ungdomsskule har kantine, der det er sal kvar dag. Det er brødmat med mange ulike pålegg å velja i mellom. To dagar i veka lagar valfag gruppene ulik mat som lapskaus, pastasalat, pizzasnurrar, baguettar mm. God morgon-yoghurt og vanlege yoghurtar kan ein og kjøpa.

Når det gjeld drikke, kan ein velja mellom mjølk, Litago og ulike justypar.

Betalinga skjer kontant eller med klyppekort i kantina. Klyppekort er billigast! Elevane må fylla ut eit skjema som føresette må skriva under på, for å få kjøpt eit klyppekort. Skjemaet får du på skulen, eller du kan printa ut skjemaet frå heimesida. Føresette vil då få ein giro i posten.