topLogoSpacer
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fagerholt skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Streik
Publisert: 27-01-2015 skrevet av: Arild Sæbø

 

Blir det streik på Fagerholt skole? Den varslede streiken onsdag 28. januar mellom kl 1400 og 1600, får ingen praktisk betydning for elevene hverken i skolen eller på SFO.  

Det er LO, YS og UNIO som har varslet arbeidsgiver om at de har oppfordret sine medlemmer til å delta i politisk streik den 28. januar fra kl. 14.00 til kl. 16.00. Streiken er rettet mot regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Vårens viktige datoer
Publisert: 25-01-2015 skrevet av: Arild Sæbø

 Siden Fagerholt skoles planer for årets planleggingsdager fraviker noe fra resten av skolene i Kristiansand, finner vi det riktig med en påminnelse.

Etter påske er tirsdag 7. april vanlig skoledag på Fagerholt skole. SFO er åpen.

Fredag 17. april og mandag 20. april er fridager for elevene. De ansatte reiser bort for å planlegge. Både skolen og SFO er stengt.

Det er Kristi himmelfartsdag torsdag 14. mai. Fredag 15. mai er vanlig skoledag på Fagerholt skole. SFO er også åpen. 17. mai er dermed i år på en søndag.

Onsdag 3. juni er det førskoledag på Fagerholt skole.

Det blir ikke Fagerholtdag i år.

Siste skoledag er fredag 19. juni.

Ellers er jo hver dag en dag for ny læring. Heldigvis er det mange av dem.

 

Flott fremdrift
Publisert: 25-01-2015 skrevet av: Arild Sæbø

Jo, nå kan vi allerede se hvordan den nye skolen blir. Ikke slik å forstå at alt er ferdig, men en del vegger er allerede på plass slik at konturene av det nye bygget, kommer frem. Dekket mellom 1. og 2. etasje er på plass i fløyen mot hoppbakken, så nå blir det mulig å gjøre noe arbeid "innendørs" - ser det ut for.

I det gamle røde bygget har det i denne uken blitt reparert noen rør og toaletter. Dermed er ser det ut som elevene igjen kan bruke toalettene som normalt. Vi håper dette vil vedvare. Grunnen til at vi er optimistiske, er at det nå nesten ikke er sprengningsarbei eller gravearbeid igjen.

picture
 

Vi spiller Enki
Publisert: 23-01-2015 skrevet av: Ingrid

picture
 

I dag har vi på 5.trinn spilt det nye spillet Enki.  Alle spilte samtidig og elevene synes det både er gøy og lærerikt. Læringsmålene for 4 - 7 trinn i fagene matematikk, engelsk og naturfag er integrert i spillet, Vi har foreløpig en prøvelisens frem til vinterferien.

 

 

 

 

 

Påbegynt 2. etasje.
Publisert: 10.01.2015 skrevet av: Arild Sæbø

Godt nyttår!

picture
 

Nå som BRG har begynt å bygge veggene som skal være i 2. etasje, er det lettere å se hvorledes bygget vil se ut i fremtiden. Det er spennende å følge med i denne fasen. Det graves mindre, og det bygges mer. Det er vi på skolen glade for.

Er sikkerheten ivaretatt?
Publisert: 23-12-2014 skrevet av: Arild Sæbø

Å drive en skole ved siden av en stor utbygging, har selvsagt vært en

picture
 

utfordring denne høsten.  Det har til tider vært stor belastning for de ansatte og elevene, kanskje spesielt de som har holdt mest til i det røde bygget som er plassert nærmest utbyggingen.Likevel opplever vi at vi har hatt mye god læring og gode opplevelser dette halvåret.

 

 

Med ønske om God Jul!
Publisert: 19.12.2014 skrevet av: Wenche

picture
 

O jul med din glede!
Publisert: 18.12.2014 skrevet av: Njål Wesnes

Tirsdag 16. desember var dato for årets nissefest. Her samlet alle skolens flotte elever seg, rundt fagerholt sin pent dekorerte julegran.

Det ble en fin samling med god julestemning og flott sang. Etterpå kunne alle nyte god grøt med både smør og sukker. 

Les mer for bilder.

De første veggene er på plass
Publisert: 10.12.2014 skrevet av: Arild Sæbø

picture
 

Nå er de første veggene i den nye skolen allerede bygd. Det er gøy å se for seg hvordan bygget kommer til å se ut. Vi har fortsatt utfordringer i det røde bygget, men alt ser ut til å ordne seg. Gode HMS-rutiner er viktig i en slik byggeprosess, og det har både BRG og skolen/kommunen.

 

Informasjonsbrev
Publisert: 04.12.2014 skrevet av: Arild Sæbø

Her ser du informasjonsbrev nr 3 fra utbygger. et avsnitt i brevet lyder slik:

Som dere har sett er byggekrana etablert. Våre kranførere har instruks om å ikke heise noe last over paviljongbygget. Skulle det være behov for dette vil det bli iverksatt tiltak i forkant.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.