4. Trinn
1

topLogoSpacer
 
 
 
 

 

Flekkerøy skole - 4. Trinn

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Skoleruta for 2014 - 2015
Publisert: 09-04-2014 skrevet av: TA

Skolerute med ferie og fridager ble behandlet og vedtatt i styret tirsdag 8. april 2014. Den fraviker noe fra kommunens skolerute. Dokumentet er lag i menyen til høyre.

4. trinn
Publisert: 12.08.2013 skrevet av: AML

Arbeidsrom 3. etg gml bygg     Tlf: 38 122592
Det er 62 elever på 4. trinn

4.trinn     

Ansatte på trinnet:
Michael Solevåg
Margry Ingebrethsen
Kate Tone Nilsen
Merethe Lundetræ Andersen
Jørgen Eide
Berit Guttormsen

Brev fra Oppvekst angående endring av åpningstider på SFO i ferien 2014.
Publisert: 29-01-2014 skrevet av: SAH

 

Emne: Endring av SFO-ferien 2014

Skolen har mottatt brev fra Oppvekstsektoren angående endring av SFO ferien 2014.

Oppvekstdirektøren har besluttet å fremskyve SFO-ferien 2014 til å gjelde fra og med 7. juli til 4. august.

De aller fleste skolene har ønsket en slik endring velkommen.

Oppvekst har fått tilbakemelding fra noen få skoler om problemer ved å endre, men hensynet til foresatte hatt avgjørende betydning.

Med vennlig hilsen

Svein A. Hornnes