topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Leknes Skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Mottaksskole  

Orienteringer angående eksamen og vitnemål for 10. trinn
Publisert: 08-05-2015

I vedlagte brosjyre finner du mye nyttig informasjon om tiden som kommer for avgangsklassene ved Leknes skole: informasjon om eksamensperioden, frister for å klage på standpunktkarakterer, regler og rettledning for avgangsprøver, særskilt tilrettelegging på eksamen, og skjema for å be om stryking av fravær, at årsak til fravær føres på vitnemålet eller at det føres på vitnemålet at eleven har hatt individuell opplæringsplan.

Denne brosjyren sendes også hjem med elevene, og vi ber dere om å lese gjennom den så dere er godt informert om denne viktige tiden før skoleslutt.

fileicon 
eksamen, vitneml mm.pdf

MOTTAKSSKOLEN
Publisert: 13-08-2014 skrevet av: Ann-Kristin Stensen

 

Mottaksskolen
Vestvågøy kommune har bestemt at nyankomne minoritetsspråklige elever fra 1.-10. klasse skal gå på mottaksskolen ved Leknes skole. Skoleåret 2013-2014 har vi hatt rundt 38 elever med 11 ulike morsmål.

.

SAMARBEIDSAVTALE MELLOM NAFO OG FOKUSVIRKSOMHET
Publisert: 14-08-2014 skrevet av: ANN-KRISTIN STENSEN

 Leknes skole har underskrevet en samatbeidsavtale mellom NAFO og fokusvirksomhet, grunnskole. NAFO står for Nasjonalt senter for flekulturell opplæring.

 

 
 
.