topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Leknes Skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Mottaksskole  

Valgfag skoleåret 2014/2015
Publisert: 07-04-2014 skrevet av: Jan Salomonsen

fileicon 
Valgfag2014.doc

Regler for bekledning i svømmetimene
Publisert: 13.02.2014

fileicon 
regler for svmmebekledning.pdf

LUS
Publisert: 06.02.2014 skrevet av: Brynhild Leine

Vedrørende avlevering av elever på Leknes skole med privat bil
Publisert: 16-01-2014 skrevet av: FAU

Leknes skole og FAU har blitt kontaktet av Esso Leknes, som har gjort oss oppmerksom på at elever blir sluppet av ved stasjonen om morgenen før skolestart. Vi regner med at årsaken til dette er at det er stor trafikk ved skolen og at dette medfører ekstra tids bruk.
Esso informerer om at det til tider er voldsom trafikk rundt stasjonen og at det er risikofylt å oppholde seg i området mellom kl 0815 og 0830 da bilene har stor fart inne på område, samtidig som det til dels er kaos pga mange foreldre velger denne type avlevering. Vi ser også en stor risiko med å slippe elevene av ved stasjonen som resulterer i at de må krysse veien mens trafikken er som størst. En del av elevene benytter heller ikke gangfeltet.

Vår bekymring er at dette kan i verste fall føre til en alvorlig trafikkulykke.

Vi oppfordrer alle foreldre om å slippe av sine barn uten for idrettshallen, og benytte slusen som er opprettet for dette.

Med Vennlig Hilsen

For FAU Leknes
Bengt Jonny Pettersen
Leder

 

Trafikkaviklingen ved barneskolen
Publisert: 18-12-2013

Se flere forside artikler >>

 
 
.