topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Leknes Skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Mottaksskole  

Informasjon om valgfag Leknes skole 2015/2016
Publisert: 20.04.2015

Under følger litt kort informasjon om de ulike valgfagtilbudene ved Leknes skole. Noen av fagene blir tilbudt på bare ett årstrinn, andre på flere. Vi ber om at foresatte og elever går gjennom alternativene sammen for å finne ut hva som passer best for den enkelte elev. Dersom dere skulle trenge noe mer informasjon om de ulike fagene, kan dere gå inn på www.udir.no/Lareplaner/Valgfag.

Foreldreinformasjon ang. nasjonale kartleggingsprøver
Publisert: 19.04.2015 skrevet av: Kristin M.

Vi har nå begynt gjennomføringen av de nasjonale kartleggingsprøvene for 1.-3. trinn. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet eller brukes til å sammenligne skoler, kommuner eller fylker.Resultatene skal først og fremst brukes internt på skolen til å tilrettelegge undervisningen slik at de elevene som trenger det, kan få ekstra veiledning og støtte.

Hvis dere ønsker mer informasjon angående disse prøvene har vi lagt ut foreldreskrivet fra Utdanningsdirektoratet som lenke på klassens hjemmeside.

En annerledes historietime
Publisert: 12-02-2015

9. klassene ved Leknes skole opplevde en annerledes historietime torsdag 12. februar. Johs. Røde fortalte til en lydhør forsamling om sine opplevelser fra krigen, og om hvordan han som lite barn ble evakuert fra Finnmark. 

picture
 

Solfest 2015
Publisert: 12.02.2015 skrevet av: Kristin M.

Årets solfest ble fantastisk.. Med foreldrebakte boller og flott underholdning koste elever og lærere seg. Vi klarte ikke å lokke frem sola for orkanen "Ole"var på vei, men det gjorde ingenting.

Takk til alle dere som bakte boller til oss...

picture
 

Leknes skole "Ble-me"
Publisert: 26.10.2014 skrevet av: Kristin M.

24.oktober markerte 1.-4. trinn og Mottaksklassen 1.-5. trinn FN-dagen. I år var også "Bli-me dansen "på denne dagen, så her ble det fokusert på både vennskap og fred. Elevene hadde øvd mye både på dansen og fellessangene, så det ble en fantastisk fin stund i SFO-basen.

picture
Kjempestemning....

picture

Se flere forsideartikler >>

 
 
.