topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Leknes Skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  Mottaksskole  

Førskoledag
Publisert: 21-05-2015 skrevet av: Kristin M.

Torsdag 11. juni, fra kl. 9.00-12.00, blir det førskoledag for høstens førsteklassinger. Alle elever som er oppmeldt til skolen vil få skriftlig invitasjon i posten.

Orienteringer angående eksamen og vitnemål for 10. trinn
Publisert: 08-05-2015

I vedlagte brosjyre finner du mye nyttig informasjon om tiden som kommer for avgangsklassene ved Leknes skole: informasjon om eksamensperioden, frister for å klage på standpunktkarakterer, regler og rettledning for avgangsprøver, særskilt tilrettelegging på eksamen, og skjema for å be om stryking av fravær, at årsak til fravær føres på vitnemålet eller at det føres på vitnemålet at eleven har hatt individuell opplæringsplan.

Denne brosjyren sendes også hjem med elevene, og vi ber dere om å lese gjennom den så dere er godt informert om denne viktige tiden før skoleslutt.

fileicon 
eksamen, vitneml mm.pdf

Informasjon om valgfag Leknes skole 2015/2016
Publisert: 20.04.2015

Under følger litt kort informasjon om de ulike valgfagtilbudene ved Leknes skole. Noen av fagene blir tilbudt på bare ett årstrinn, andre på flere. Vi ber om at foresatte og elever går gjennom alternativene sammen for å finne ut hva som passer best for den enkelte elev. Dersom dere skulle trenge noe mer informasjon om de ulike fagene, kan dere gå inn på www.udir.no/Lareplaner/Valgfag.

Foreldreinformasjon ang. nasjonale kartleggingsprøver
Publisert: 19.04.2015 skrevet av: Kristin M.

Vi har nå begynt gjennomføringen av de nasjonale kartleggingsprøvene for 1.-3. trinn. Resultatene skal ikke rapporteres til Utdanningsdirektoratet eller brukes til å sammenligne skoler, kommuner eller fylker.Resultatene skal først og fremst brukes internt på skolen til å tilrettelegge undervisningen slik at de elevene som trenger det, kan få ekstra veiledning og støtte.

Hvis dere ønsker mer informasjon angående disse prøvene har vi lagt ut foreldreskrivet fra Utdanningsdirektoratet som lenke på klassens hjemmeside.

En annerledes historietime
Publisert: 12-02-2015

9. klassene ved Leknes skole opplevde en annerledes historietime torsdag 12. februar. Johs. Røde fortalte til en lydhør forsamling om sine opplevelser fra krigen, og om hvordan han som lite barn ble evakuert fra Finnmark. 

picture
 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.