Om Porsholen skole
1

topLogoSpacer
 

 
 
 

 

Porsholen skole
Om Porsholen skole 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Om skolen vår
Publisert: 15.08.2014 skrevet av: Porsholen skole

Porsholen skole er en to-parallellers barneskole som ligger sentralt til i den nordvestre delen av Sandnes kommune.

I gammel tid var hele Forusområdet et stort vann som het Stokkavannet.  Det ble drenert vekk i 1912.  Porsholen skole og boligområdet rundt ligger ved det som tidligere var vannkanten av Stokkavannet.  Der har det sannsynligvis vært myrområder hvor lyngplanten Pors vokste.  Det har også sannsynligvis vært en liten vik nær skoleområdet, en ”hole”.  Derav navnet Porsholen.