topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Sokndal skole

Administrasjon  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Fantastisk aktivitetsdag
Publisert: 04-09-2014 skrevet av: Vigdis

I dag hadde vi en flott aktivitesdag , der 450 store og små elever deltok på ulike aktiviteter rundt omkring på utearealet ved skolen.

Det tror vi de aller fleste elevene satte pris på i denne flotte solfylte vår dagen.

picture
 
   

Lesing gir forsprang
Publisert: 29.08.2014 skrevet av: kag

Sokndal kommune har vært så heldige å få midler til å utvide prosjektet: LESING GIR FORSPRANG dette skoleåret.

Prosjektet retter seg mot barn fra 2- 6 år, og vil foregå på biblioteket tirsdager 17.00 - 17.45 og torsdager 17.15 - 18.00.

Målet med prosjektet kan uttrykkes med forsker Mari Rege sine ord: "Jo mer en lærer tidlig, jo mer vil en lære."

Å lese for barn er noe av det viktigste en kan gjøre!

Vi ser frem til gode stunder med bøker på biblioteket! Velkommen!

fileicon 
LESING GIR FORSPRANG 14 info.docx

Vi trenger en som kan ha lesestunden noen torsdager.

Kan du tenke deg det? Kontakt Karen på kag@sokndal.kommune.no

Hjelp til å betale??
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Kag

 Skolen er bedt om å gjøre kjent følgende:

Trenger du hjelp til å betale kontingent/utstyr til aktiviteter barna er med på/ leirskoleutsyr m.m.

Sokndal kommune har da noen midler en kan søke på, for å få dekket slike utgifter.

Kontakt vernepleier Sigmund Hadland tlf.99622768 for nærmere informasjon

Gå/sykle til skolen kampanje høsten-14
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Anne

fileicon 
g-sykle til skolen.pdf

Ny Gå/sykle til skolen kampanje starter uke 35.

Hensikten er å redusere trafikkfarlige situasjoner ved skolen, og bedre elevenes helse ved å stimulere til økt bevegelse.

Kanpanjen gjennomføres i samråd med Sokndal skole, Trafikksikkerhets- og Folkehelsegruppen.

Lykke til!

La barna sykle og gå til skolen
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Anne

 

- La barna sykle og gå til skolen

Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. – Gi dem heller en sunn start på dagen. La barna sykle eller gå, sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

 http://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/la-barna-sykle-og-ga-til-skolen-2/

Skolefrukt
Publisert: 17.06.2014 skrevet av: Hilde Å Ougendal

 

Elever ved Sokndal skole kan fra høsten 2014 melde seg på skolefrukt ordning

Frukt og grønt på skolen gir overskudd og energi gjennom skoledagen, og er et viktig bidrag for god helse på kort og lang sikt. Her på skolen har vi en fruktordning der alle elever kan abonnere på frukt og grønt.

Du melder på barna dine ved å logge inn på www.skolefruktsys.no

 

 

Ønsker du å vite mer om hvordan man bestiller, se her til følgende:

http://www.skolefrukt.no/om-skolefruktordningen/slik-bestiller-foresatte.html.

Resultater elevundersøkelsen.
Publisert: 14.05.2014 skrevet av: Erling M.

Her finner dere resultatene fra grunnskolen: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0

Trafikktips: Sykling.
Publisert: 06.05.2014 skrevet av: Erling M.

Våren er kommet, og sykling er en flott aktivitet og et godt fremkomstmiddel, for både barn/ungdommer og voksne. Det er viktig å ha fokus på sikkerhet når en ferdes på to hjul i trafikken. Her finner dere gode tips og råd fra Trygg trafikk:

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/

Trivselsundersøkelse - ungdomstrinnet
Publisert: 11.05.2012 skrevet av: Nina Grure

fileicon 
trivselsundersokelse-mars2012.pdf

Elevene på ungdomstrinnet gjennomførte undersøkelen i mars 2012. 

Ny bestemmelser om skolens plikt til å sørge for foreldresamarbeid
Publisert: 30.09.2010 skrevet av: Hilde Å Ougendal

 Utdanningsdirektoratets  har nye bestemmelser om skolens plikt til å sørge for foreldresammarbeid i forhold til opplæringsloven kapittel 20.

 

  • Les publikasjonen fra Udir  her.

 
 
.