topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 

 
 

Sokndal skole

Administrasjon  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Hjelp til å betale??
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Kag

 Skolen er bedt om å gjøre kjent følgende:

Trenger du hjelp til å betale kontingent/utstyr til aktiviteter barna er med på/ leirskoleutsyr m.m.

Sokndal kommune har da noen midler en kan søke på, for å få dekket slike utgifter.

Kontakt vernepleier Sigmund Hadland tlf.99622768 for nærmere informasjon

Foreldrekurs -mestring av utfordrende unge-
Publisert: 20.08.2014 skrevet av: Kag

 Oppvekst og kulturetaten arrangerer foreldrekurs i å mestre utfordrende  unge.

Stig Åsberg er foredragsholder.

Informasjon om kurset er utdelt til elevene på ungdomstrinnet.

Gå/sykle til skolen kampanje høsten-14
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Anne

fileicon 
g-sykle til skolen.pdf

Ny Gå/sykle til skolen kampanje starter uke 35.

Hensikten er å redusere trafikkfarlige situasjoner ved skolen, og bedre elevenes helse ved å stimulere til økt bevegelse.

Kanpanjen gjennomføres i samråd med Sokndal skole, Trafikksikkerhets- og Folkehelsegruppen.

Lykke til!

Velkommen til skolestart
Publisert: 18.06.2014 skrevet av: kag

Vi ønsker dere alle velkommen til nytt skoleår

Første skoledag til høsten er tirsdag 19.august, klokka 08.15. Alle møter inne i skolegården, ved den store trappa.

Felles foreldremøte for hele skolen blir tirsdag 9.september klokka 19.00. Hovedtema blir mobbeforebygging.

La barna sykle og gå til skolen
Publisert: 15-08-2014 skrevet av: Anne

 

- La barna sykle og gå til skolen

Når foreldre råkjører sine egne barn til skolen, setter de naboens barn i fare. – Gi dem heller en sunn start på dagen. La barna sykle eller gå, sier Kristin Eli Strømme i Trygg Trafikk.

 http://www.tryggtrafikk.no/pressemeldinger/la-barna-sykle-og-ga-til-skolen-2/

Skolefrukt
Publisert: 17.06.2014 skrevet av: Hilde Å Ougendal

 

Elever ved Sokndal skole kan fra høsten 2014 melde seg på skolefrukt ordning

Frukt og grønt på skolen gir overskudd og energi gjennom skoledagen, og er et viktig bidrag for god helse på kort og lang sikt. Her på skolen har vi en fruktordning der alle elever kan abonnere på frukt og grønt.

Du melder på barna dine ved å logge inn på www.skolefruktsys.no

 

 

Ønsker du å vite mer om hvordan man bestiller, se her til følgende:

http://www.skolefrukt.no/om-skolefruktordningen/slik-bestiller-foresatte.html.

Resultater elevundersøkelsen.
Publisert: 14.05.2014 skrevet av: Erling M.

Her finner dere resultatene fra grunnskolen: https://skoleporten.udir.no/rapportvisning.aspx?enhetsid=00&vurderingsomrade=6&underomrade=48&skoletype=0&skoletypemenuid=0

Trafikktips: Sykling.
Publisert: 06.05.2014 skrevet av: Erling M.

Våren er kommet, og sykling er en flott aktivitet og et godt fremkomstmiddel, for både barn/ungdommer og voksne. Det er viktig å ha fokus på sikkerhet når en ferdes på to hjul i trafikken. Her finner dere gode tips og råd fra Trygg trafikk:

http://www.tryggtrafikk.no/tema/sykkel-og-sykkelhjelm/

Velkommen til ungdomstrinnet på Sokndal skole
Publisert: 05-05-2014 skrevet av: Anne

 Velkommen til ungdomstrinnet på Sokndal skole.

 

fileicon 
Velkommen til ungdomstrinnet ved Sokndal skole.docx

Trivselsundersøkelse - ungdomstrinnet
Publisert: 11.05.2012 skrevet av: Nina Grure

fileicon 
trivselsundersokelse-mars2012.pdf

Elevene på ungdomstrinnet gjennomførte undersøkelen i mars 2012. 

Ny bestemmelser om skolens plikt til å sørge for foreldresamarbeid
Publisert: 30.09.2010 skrevet av: Hilde Å Ougendal

 Utdanningsdirektoratets  har nye bestemmelser om skolens plikt til å sørge for foreldresammarbeid i forhold til opplæringsloven kapittel 20.

 

  • Les publikasjonen fra Udir  her.

 
 
.