topLogoSpacer
 

Soma-Stangeland

Tar vi ikke telefonen?
Publisert: 01.09.2014 skrevet av: atgh

 Det kan i perioder være vanskelig å komme frem på telefon til Stangeland skole da kontoret til tider er ubemannet. Dersom du sender en meil med telefonnummer, ringer vi deg tilbake!

Når elever er syke ber vi dere om å ta kontakt direkte med kontaktlærer på meil eller telefon.

Stans i utleie av bydelslokalet på Stangeland
Publisert: 01.09.2014 skrevet av: Ragnvald Nilsen

Det vil i inneværende skoleår ikke være mulig å leie bydelslokalet til bursdager og andre arrangement. På grunn av stor plassmangel, må skolen ta i bruk bydelslokalene på Stangeland til undervisning.
Lag og organisasjoner som allerede har utleieavtale vil ikke bli berørt.

Vi vil ta foreta en ny vurdering om utleie høsten 2015. 

 
 
.