topLogoSpacer
 

Soma-Stangeland

Skolemelk neste skoleår
Publisert: 19.05.2014 skrevet av: atgh

Det er mulig å bestille skolemelk for neste skoleår fra 10.juni.Det er lagt ut link på alle klassetrinn til skolemelk.no.

Dersom elevene skal ha melk fra opptart av skoleåret, må dette bestilles før august .

 
 
.