topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

"Ungdomstrinn i utvikling"
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Rektor

I 2012 utarbeidet Kunnskapsdepartementet en strategi for utvikling av ungdomstrinnet. Strategien gjelder for fem år, fra skoleåret 2012/13 til 2016/17. Målet er at alle skoler med ungdomstrinn skal nås i løpet av strategiperioden.

Klikk for å vise større bilde
Ungdomsskolene på Karmøy er deltakere i pulje 2, dvs. f.o.m. høsten 2014 t.o.m. høsten 2015.
Stangeland ungdomsskole har lesing som grunnleggende ferdighet og klasseledelse som prioriterte arbeids og utviklingsmål i denne perioden.

Satsingen har som mål å gi motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning.

For å lese mer om strategi for utvikling av ungdomstrinnet bruk lenkene under:

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/ny-strategi-for-ungdomstrinnet.html?id=682494 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

Rektor

 

Informasjon til foreldre om spesialundervisning
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Rektor

Utdanningsdirektoratet har laget informasjon til foreldre som de har kalt "Spesialundervisning på fem minutter"
Her får dere foreldre en rask innføring i hva spesialundervisning er, hva ord og uttrykk betyr, hva de kan forvente av skolen og hva de selv kan gjøre.

http://www.udir.no/Regelverk/tidlig-innsats/Skole/ 

Rektor

Busstider etter 7. time torsdager.
Publisert: 28.08.2013 skrevet av: Rektor

På torsdager har elevene 7 skoletimer. Det betyr at elevene slutter kl. 14.50 (7.time 14.05-14.50)

Bussavgang;
Mot Sund, fra Mega 15.25
Mot Stokkastrand, fra ungdomsskolen  kl. 15.10
Mot Brekke, fra Mega  kl. 15.12

Rektor

Enkeltvedtak § 9a-3
Publisert: 14-03-2014 skrevet av: Rektor

Skolen har en ubetinget plikt til å behandle alle henstillinger om tiltak vedrørende det psykososiale miljøet fra elever eller foreldre ( evt. lærere og andre pers.) i samsvar med reglene om enkeltvedtak i forvaltningsloven, jf. § 9a-3 tredje ledd. Dette gjelder uavhengig av hvor stort eller lite bruddet på elevens rett etter § 9a-1 er. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettighetene og pliktene til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 litra b. Det vil si at et enkeltvedtak kan omfatte mer enn en person. Når skolen skal fatte et enkeltvedtak skal saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven følges med mindre opplæringsloven har særskilte reguleringer. Saksbehandlingsreglene gjennomgås nedenfor.

I enkeltvedtaket skal skolen alltid vurdere om elevens rett etter § 9a-1 er oppfylt eller ikke. Dersom den ikke er oppfylt skal skolen ta stilling til hvilke tiltak som er egnede for å rette på dette, slik at elevens rett oppfylles. Dersom skolen mener elevens rett er oppfylt, og det ikke er behov for tiltak skal det også fattes et enkeltvedtak. Eleven/foreldrene vil kunne klage på enkeltvedtaket.

Rektor

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Arbeid-mot-mobbing/

http://www.udir.no/Regelverk/Rundskriv/20101/Udir-2-2010---Retten-til-et-godt-psykososialt-miljo-etter-opplaringsloven-kapittel-9a/Del-II/5-Tiltak-og-skolens-saksbehandling/52-Plikt-til-a-fatte-enkeltvedtak-/

 

 

Veileder for deg med barn på sosiale medier
Publisert: 01.04.2014 skrevet av: Jan Even Berg

Denne veilederen presenterer konkrete råd som voksne kan ha nytte av, blant annet om personvern, aldersgrenser, passord og nettvett.

Både barn og voksne opplever utfordringer i møtet med den sosiale arenaen teknologien har åpnet for.

Veileder fra IKT-Senteret

picture
 

Se flere forside artikler >>

 
 
.