topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

Nytt skoleår
Publisert: 10.08.2015 skrevet av: Bente Dyngen

Skolestart for elevene er torsdag 20.august kl.08.30

Nye 8.klassinger møter i gymsalen. Elevene på 9.og 10.trinn møter i sine vanlige klasserom.

Lærerne har planleggingsdager 17.18.og 19.august.

Velkommen til nytt skoleår!

Hilsen rektor

VALGFAG NESTE SKOLEÅR:
Publisert: 17.04.2015 skrevet av: Rektor

fileicon 
Valgfagpresentasjon Stangeland.pdf

Vi tilbyr flg. valgfag neste skoleår:

 

Læreplaner i valgfag

 

 

Design og redesign5

 

Fysisk aktivitet og helse11

 

Medier og informasjon23

 

Produksjon av varer og tenester29

 

 

Sal og scene35

 

 

Teknologi i praksis38

 

 
 

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 17-11-2014 skrevet av: Rektor

Elevene ved skolen gjennomfører elevundersøkelsen i
perioden nov-des. Alle klassene deltar.

Reultatene presenteres i februar - se for øvrig skolens årshjul vedr. § 9a opplæringsloven, som ivartar elevenes psykososiale arbedidmiljø.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/?WT.ac=elevundersøkelsen&boks=3

Rektor

HUSK REFLEKS!
Publisert: 31.10.2014 skrevet av: Rektor

 

 

Rektor

"Ungdomstrinn i utvikling"
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Rektor

I 2012 utarbeidet Kunnskapsdepartementet en strategi for utvikling av ungdomstrinnet. Strategien gjelder for fem år, fra skoleåret 2012/13 til 2016/17. Målet er at alle skoler med ungdomstrinn skal nås i løpet av strategiperioden.

Klikk for å vise større bilde
Ungdomsskolene på Karmøy er deltakere i pulje 2, dvs. f.o.m. høsten 2014 t.o.m. høsten 2015.
Stangeland ungdomsskole har lesing som grunnleggende ferdighet og klasseledelse som prioriterte arbeids og utviklingsmål i denne perioden.

Satsingen har som mål å gi motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning.

For å lese mer om strategi for utvikling av ungdomstrinnet bruk lenkene under:

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/ny-strategi-for-ungdomstrinnet.html?id=682494 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

Rektor

 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.