topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

Endring av timeplan - 27.januar fra kl. 12
Publisert: 24-01-2015 skrevet av: Per Fagerland

På grunn av varslet politisk streik onsdag den 28.januar 2014, må avtalt kurs for lærerne knyttet til satsingen "Ungdomsskolen i utvikling" flyttes til tirsdag den 27.januar kl. 12.30 til 15.30. Det medfører at elevene blir permitert fra skolen kl. 12 den 27.januar. Elevskyssen vil bli tilpasset denne endringen.

Skolens nye rektor!
Publisert: 07.01.2015 skrevet av: Odd Magne

Per Fagerland har overtatt som rektor ved  Stangeland ungdomsskole.

Han har for en del år siden vært lærer ved skolen. Nå kommer han fra stillingen som Nestleder i fag og driftsstab ved oppvekst og kulturetaten i Karmøy kommune.

Per Fagerland skal være fungerende rektor fram til 30/7 - 2015.

 

 

Elevundersøkelsen 2014
Publisert: 17-11-2014 skrevet av: Rektor

Elevene ved skolen gjennomfører elevundersøkelsen i
perioden nov-des. Alle klassene deltar.

Reultatene presenteres i februar - se for øvrig skolens årshjul vedr. § 9a opplæringsloven, som ivartar elevenes psykososiale arbedidmiljø.

http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/?WT.ac=elevundersøkelsen&boks=3

Rektor

HUSK REFLEKS!
Publisert: 31.10.2014 skrevet av: Rektor

 

 

Rektor

"Ungdomstrinn i utvikling"
Publisert: 27.10.2014 skrevet av: Rektor

I 2012 utarbeidet Kunnskapsdepartementet en strategi for utvikling av ungdomstrinnet. Strategien gjelder for fem år, fra skoleåret 2012/13 til 2016/17. Målet er at alle skoler med ungdomstrinn skal nås i løpet av strategiperioden.

Klikk for å vise større bilde
Ungdomsskolene på Karmøy er deltakere i pulje 2, dvs. f.o.m. høsten 2014 t.o.m. høsten 2015.
Stangeland ungdomsskole har lesing som grunnleggende ferdighet og klasseledelse som prioriterte arbeids og utviklingsmål i denne perioden.

Satsingen har som mål å gi motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert undervisning.

For å lese mer om strategi for utvikling av ungdomstrinnet bruk lenkene under:

http://www.regjeringen.no/nb/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Nyheter-og-pressemeldinger/pressemeldinger/2012/ny-strategi-for-ungdomstrinnet.html?id=682494 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/

Rektor

 

Se flere forsideartikler >>

 
 
.