topLogoSpacer
 
 
 

 
 

 
 

Stangeland ungdomsskole

VK  8.  9.  10.  RS  

Ikke kast busskortet ditt!
Publisert: 10-06-2013 skrevet av: Irene H. Fagerland

fileicon 
Ikke kast kortet ditt

 

Har du krav på fri skoleskyss, virker nemlig kortet ditt igjen etter ferien

Sommerferie!
Publisert: 20-06-2014 skrevet av: Rektor

Jeg ønsker dere alle sammen en riktig god sommerferie. Skolen er betjent frem til fredag 27.juni.

Rektor

Muntlig eksamen.
Publisert: 28-05-2014 skrevet av: Rektor

Muntlig eksamen for 10.klassene onsdag 4.juni.

Opplysning om trekkfag mandag 2.juni
Obligatorisk forberedelsesdag tirsdag 3.juni

8.trinn har studiedag tirsdag 3.juni og "jobbdag" onsdag 4.juni. Velkomstkl. har studiedag 3.juni og avspasering 4.juni.

Rektor

 

KLAGERETT!!
Publisert: 21-01-2014 skrevet av: Rektor

Du har rett til å klage på noen av karakterene du får til sommeren.
Fagene det gjelder er fag som du får standpunktkarakter i. Disse karakterene vil senere blir ført på vitnemålet ditt.

http://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMRO/Utdanning/Brosjyrar%20og%20rettleiarar/Til%20deg%20p%c3%a5%2010%20%20trinn%202014%20bm.pdf

Flg. fag gir klagerett:

For deg som går i 10.klasse kan du klage på alle karakterene du får. Gjelder også den skriftlige eksamenskarakteren.

 

8.trinn: Valgfag
9.trinn. Musikk / M/H / Valgfag

Klagefristen er ti dager etter at du har mottatt karakteren. Klagen sendes til rektor.

 

Trafikk og skole
Publisert: 09-05-2014

Gå inn på lenken til venstre 

"Trafikk og skole"picture

 

 
 

Se flere forside artikler >>

 
 
.