topLogoSpacer
 

Trones skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Seksjoner  

Ukens håndtegn
Publisert: 22.04.2014 skrevet av: T.N.

picture
 

Kulturskoletimen, endring
Publisert: 22.04.2014 skrevet av: Kurt Dahl

VIktig info til alle som skal delta på kulturskoletimen sitt prosjekt " min drømmedag".

Dessverre hadde vi fått informasjon om feil dag, slik at prosjektet skal være på onsdager, ikke tirsdager som tidligere nevnt. Elevene som skal delta er på samme gruppe, og skal ha samme tidspunkt for aktivitetene.

Riktig dag er altså onsdager i uke 17-20.

Beklager feilinformasjonen

Kulturskoletimen, 3. trinn
Publisert: 15-04-2014 skrevet av: Kurt Dahl

Tirsdag etter påske, 22. april kommer kulturskolen med sitt siste prosjekt dette skoleåret.

Prosjektet har tittelen " Min drømmedag", og gjennomføres over 4. uker. Dette er et tilbud til de som er på 3. trinn, og som tidligere i høst meldte seg på. I dokumentet som ligger vedlagt, finner dere informasjon om aktivitetene, hvem som skal være med og tidspunkt.

Har dere spørsmål, kontakt Kurt Dahl, Sfo leder på Sør

fileicon 
Kulturskoletimen, info.docx

Vi bygger broer
Publisert: 17-03-2014 skrevet av: TL

picture
 

Siden onsdag i forrige uke har elever fra 1. til 4. trinn  fått øvd seg på brobygging. Dette er et undevisningsopplegg fra Nasjonalgalleriet. Nå vet alle elevene at det heter bjelkebro, trekantbro og buebro. De fikk utlevert arbeidtegninger, og måtte samarbeide for å få til et godt resultat. Et veldig flott opplegg, med en dyktig tilrettelegger i Marianne Haga Kåstad - tusen takk! 

75 nye bøker på biblioteket!
Publisert: 18-02-2014 skrevet av: TD og IS

picture
 

 

Mange spennende bøker for alle trinn.

Noen glimt fra Jakten på selvtilliten
Publisert: 17-02-2014 skrevet av: AS

Musikkforestillingen Jakten på selvtilliten ble satt opp av 7. trinn i uke 7. Det ble 3 forestillinger for skolen på dagtid, og to kveldsforestillinger for familiene. Dette har vært en stor opplevelse hvor mange har fått utforske nye sider ved seg selv. 

picture
 

Elevene på 7. trinn er en flott gjeng. De har tatt i mot alle oppgaver de har fått, og resultatet ble utrolig bra!

Trafikk uke og KONKURRANSE
Publisert: 08-02-2014 skrevet av: FAU

MANDAG 10 FEBRUAR STARER REFLEKS KONKURRANSEN. 

Elevrådet har laget kriterier for konkurransen 100% er når alle elevene enten har;  

                 refleksvest eller 2 andre reflekser (i tråd/bånd)

                        

  Det vil bli premie til alle  klassene som klarer dette !!! 

I tillegg vil en klasse vinne hovedgevinsten som er billetter til årets SOMMERTEATER .                

REFLEKSUKE
Publisert: 28.01.2014 skrevet av: FAU

Fau vil sammen med skolen arrangere en trafikkuke 10-14 februar (uke 7)

 med fokus på å være

TRYGGE OG SYNLIGE I TRAFIKKEN !

Mer informasjon om hva som skjer kommer,

FØLG MED !

Skolerute 2014-2015
Publisert: 06.02.2014 skrevet av: Rektor

PÅ SKOLEN I GAMLE DAGER
Publisert: 06.02.2014 skrevet av: Tl

picture
 

Karneval!
Publisert: 05.02.2014 skrevet av: T.N.

picture
 

Noen mørke og skumle, noen morsomme, noen fargerike, noen rare, noe nydelige... Akkurat slik det skal være når det er karneval på Trones Nord!

Dette nydelige veggbildet pyntet veggen i gymsalen, elevene på seksjon 1 som har laget det.

Felles karnevalsopptog, dans og sang. Opptrinn fra både seksjon 1, 2 og 3.

Vil du har litt flere inntrykk fra karnevalet? Se under "Les mer".

Gratis leksehjelp 5.-7. trinn starter opp igjen 7. januar
Publisert: 03.01.2014 skrevet av: JS

Leksehjelpen i regi av Røde kors starter opp igjen tirsdag 7. januar kl 15.00-17.00 for alle elever i 5.-7. trinn. Sted er som før Sandnes bibliotek. Se mer info nedenfor.

Besøk i Kongeparken
Publisert: 05.12.2013 skrevet av: KAH

picture
 
 
 

Til tross for at været ikke spilte på lag med oss, ble turen til Kongeparken en suksess.

 
 

Skolemesterskap i julekortlaging
Publisert: 13.11.2013 skrevet av: KAH

 

 Julforberedselser

Elevene i 6A med bidraget sitt til Kongeparkens skolemesterskap i julekortlaging. Alle jobbet hardt og resultatet ble tilsvarende - fantastisk.

 
 

 

( Kortet er 120X240 )

Klassen hadde også besøk av en journalist fra Sandnes Posten - som skulle skrive en artikkel om julekortet og elevene. Kortet er i skrivendestund på utstilling på skolens Mediatek  

 

 

LEKSEHJELP på Sandnes bibliotek har startet opp igjen!
Publisert: 28.08.2013 skrevet av: JS

Leksehjelp i regi av Røde kors har startet opp igjen etter sommerferien. Hver tirsdag kl 15.00-17.00 tilbyr Røde kors leksehjelp på Sandnes bibliotek. Dette er et gratis tilbud!

 Mer info: https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/Om-Sandnes/Om-kommunen/Virksomheter/Kultur-og-byutvikling/Sandnes-bibliotek/Tjenester/Leksehjelp-hver-tirsdag/

 

Vi håper at mange benytter seg av tilbudet!

Skolehelsetjenesten høsten 2013
Publisert: 22.08.2013 skrevet av: Astrid B. Sande

Skole - hjem samarbeid
Publisert: 22.03.2013 skrevet av: rektor

Hva forventer skolen av foresatte?

Foresattes engasjement er viktig for Trones skole. For å gi et best mulig tilbud til til ditt barn er vi avhengig av at du er i tett dialog med skolen.

På barnetrinnet er det også viktig at de foresatte kjenner hverandre. Det gir gode muligheter for bedre samarbeid og oppfølging. Når du bryr deg, blir ditt barn mer motivert for skolearbeidet og trives bedre på skolen.

Skolen forventer at de foresatte:

  • følger opp ditt barn både faglig og sosialt
  • deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler
  • har dialog med med skolen slik at lærene får den informasjonen de trenger
  • følger med på informasjon fra skolen (skolens nettside, e-postbeskjeder eller ranselpost)
  • er åpen for samarbeid med skolen

Skolen og foreldrene har det samme målet - det å gi barna en god og trygg oppvekst. Foreldrene betyr mye for elevenes læringsutbytte, og de er også en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø. God kommunikasjon mellom hjem og skole forutsetter at både lærerens og foreldrenes forventninger er tydelig uttalt og forstått av begge parter. 

Det er de foresatte som har hovedansvaret for barn og unges utvikling, men skolen skal støtte foresatte i dette og medvirke til et godt samarbeid med hjemmene.

Et skole-hjem samarbeid er positivt og en forutsetning for elevenes læring og trivsel. I opplæringslova heter det blant annet at det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem.

Både gjennom uformell kontakt og gjennom  samarbeidsorganene har foresatte anledning til å øve innflytelse og ta medansvar. God kommunikasjon preget av gjensidig respekt og vilje til å sette eleven i fokus, er forutsetninger for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Det uformelle samarbeidet mellom lærere og foresatte er viktig.Hovedkontakten mellom hjem og skole vil normalt gå gjennom elevens kontaktlærer. I spesielle saker vil kontakten i tillegg gå gjennom sosiallærer eller skolens ledelse.

Praktiske råd og tips i skole-hjem samarbeidet

Elevenes psykososiale miljø - brosjyre til foresatte

Sissel Idsøe

 

Trones skole
Publisert: 21.11.2012 skrevet av: rektor

Trones skole er en barneskole i Trones / sentrum bydel. Skolen ble bygget i 1956, men har blitt betydelig renovert i de senere årene. Det har satt seg en  kultur i veggene til Trones skole som preges av mye positivitet. Vi håper at elevene ved skolen tar dette positive med seg videre.

Vi vil være en "ja-skole" og er opptatt av å skape en atmosfære som gir gode betingelser for sosial og faglig læring. Grundig arbeid fra ledelse,assistenter, lærere, trivelige elever og et godt skole -hjem samarbeid legger tilrette for det gode læringsmiljøet på Trones.

Skoleåret 12/13 har vi 23 klasser og ca. 540 elever. Det er 110 ansatte på skolen. Klikk for å vise større bildeSkolen har en egen avdeling for elever med store og omfattende hjelpebehov. Den avdelingen heter Trones Nord.

Samtidig har vi 24% minoritetsspråklige elever. Alt dette tilsammen gjør at vi har en skole preget av et stort mangfold.

Skolen har to SFO - er. En på spesialavdelingen og en i normalskolen. Her er det hhv. 20 elever og 160 elever

Omgivelsene byr på mange fasiliteter.

Vi har Gisketjern, Ormaskogen,idrettsarenaer og  Vitenfabrikken like i nærheten, og det er kort vei til sentrum. 

"Mestring i fokus" er vår visjon. Den er viktig for oss, og det preger det som til daglig foregår på skolen. Alle er velkomne til vår skole.

Sissel Idsøe

Rettigheter og plikter i grunnskolen
Publisert: 21.11.2012 skrevet av: rektor

Utdanningsdirektoratet har laget en en god oversikt over rettigheter og plikter i grunnskolen. Lenken er lagt ut på venstremenyen.

 

Sissel Idsøe

Brukerundersøkelser ved Trones skole
Publisert: 07.06.2012 skrevet av: R.S

picture
 

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført våren 2012. Undersøkelsen hadde en svarprosent på 22,06. Oppslutningen var 0,68% mindre i år. Det er ønskelig med høyere svarprosent da undersøkelsen er et viktig verktøy i skoleutvikling. For å snu trenden vil skolen til neste år legge kortere svarfrist på undersøkelsen. Med så lav svarprosent som i år kan resultatene bare være en liten indikator på foresattes opplevelse av skolen. Se kommentarer til foreldreundersøkelsen i høyremenyen under "Undersøkelser". 

Grafen under viser resultater fra Elevundersøkelsen 5.-7.trinn våren 2012

Sosial handlingsplan
Publisert: 06.03.2011 skrevet av: rektor

På skolen har vi egen sosial handlingsplan.Den er nå lagt ut på skolens hjemmeside.

Sissel Idsøe

 
 
.