Om skolen
1

topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 

Våland skole - Om skolen 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  
Du er her: Om skolen

Våland skole
Publisert: 29-08-2013 skrevet av: Janne Stensland

picturepicture

Våland skole er en sentrumsnær 1.-7. skole fra 1911 i bydelen Våland-Eiganes i Stavanger. Det er ca. 500 elever ved skolen, 3 – 4 parallellklasser pr. trinn og 60 ansatte.

Etter en omfattende rehabilitering, framsto skolen i ny prakt og godt tilpasset dagens krav til undervisning, fra våren 2005.

picture

     pictureMESTRING: Våland skole skal gi alle elever gode mestringsopplevelser, både faglig og sosialt. Læring og mestring skal gjenspeile trivsel, motivasjon og glede hos elevene. Skolen skal ha tro på at hver enkelt både alene og i fellesskap kan få det til. Elever og personalet skal vurdere hva, hvordan og hvorfor vi skal lykkes, og om vi har fått til det vi ønsker ut fra dagens læreplan.

VARIASJON: Personalet skal variere undervisningen slik at alle elever kan lykkes både ut fra den måten de lærer best på og ut fra egne evner og forutsetninger. God utnyttelse av skolens lokaler og nærmiljøet gir også rike muligheter for variasjon.

KULTUR: Våland skole skal ta vare på gode tradisjoner og det flerkulturelle fellesskapet ved skolen gjennom gjensidig respekt, likeverd og inkludering. Skolen skal utnytte kulturinstitusjonene, blant annet de som ligger i gangavstand fra skolen; museer, kunstsentra, teater, kino, konserthus, idrettshaller og bibliotek, til å lære om kulturens mangfold i samfunnet vårt.

picture  

  • Lesing, språk og begrepsutvikling
  • Tilpasset opplæring og mestring
  • Vurdering for utvikling
  • Regning 

Skolens bibliotek er betjent i skolens åpningstid og er en sentral læringsarena på alle trinn.