topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Mørkere tider
Publisert: 17.10.2014 skrevet av: Torkild Olsen

Høsten er her, og vi går imot mørkere tider. Våland skole er en sentrumsnær skole med mye trafikk i gatene. Det er derfor viktig at dere som foresatte utstyrer barna deres med refleks slik at de er synlige i trafikken.

Det er også elever fra 5. trinn og oppover som sykler til skolen. Vi ber dere derfor huske at både lys og hjelm er påbudt for dem som sykler til skolen. Vi er opptatt av av barna deres kommer trygt til skolen og ber dere derfor sikre at syklene har lys som virker og at elevene bruker hjelm.

picturepicture

Med vennlig hilsen

Ledelsen på Våland skole

FORELDREUNDERSØKELSE BLANT FORESATTE PÅ VÅLAND SKOLE
Publisert: 28.10.2014 skrevet av: Torkild Olsen

Stavanger kommune gjennomfører årlig en foreldreundersøkelse blant foresatte med barn på 3. og 6. trinn. Hensikten med undersøkelsen er å få vite hvilke erfaringer dere som foresatte har med Stavangers skoletilbud. Dersom dere har barn på flere av disse trinnene, ber vi om at dere svarer på undersøkelsen for hvert barn.

I år benytter vi Utdanningsdirektoratets nettbaserte foreldreundersøkelse.

I uke 45 vil dere få et brev med hjem i ranselpost. Stiftet i venstre hjørne på brevet finner dere brukernavn for pålogging. For å svare på undersøkelsen må dere gå inn på denne linken: https://elfu.udir.no/Respondent/Login.aspx?ReturnUrl=%2fRespondent%2f

Når dere har logget inn kan dere velge hvilket språk dere ønsker å benytte til deres besvarelse. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk. Det er satt av uke 45 og 46 til å gjennomføre undersøkelsen.

Les mer om undersøkelsen på http://www.udir.no/Laringsmiljo/Elevundersokelsen/.

FN-samling
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: Johannes Sund og Janne Stensland

Fredag 24 oktober hadde vi en flott FN samling i gymsalen som 3. klasse hadde ansvaret for.De fortalte om oppgavene til FN og sang om venner og barnas rettigheter. Elevene viste fram flagg og ønsket velkommen på norsk, dansk, islandsk, engelsk, tysk, tyrkisk, chin, tigrinja og kinesisk. Hele skolen sang "Barn av regnbuen", "Vi-sangen"og "Barnas verden ". Til slutt danset hele salen "Blime-dansen 2014".

picture
 

Omlegging av gang- og sykkelvei i forbindelse med Ryfast/Eiganestunnelen
Publisert: 23.09.2014 skrevet av: Eli rektor

Mandag 22. september ble en elev ved Kannik skole påkjørt på Madlaveien på vei til skolen. Eleven ble hentet med ambulanse, og det står etter forholdene bra til med eleven. Våland skoles ledelse tar denne hendelsen meget alvorlig, og ser den i sammenheng med omlegging av gang- og sykkelsti som ble foretatt i uke 38 i forbindelse med Ryfast-prosjektet.

Skolen viser til tidligere artikkel med vedlagt skisse på hjemmesiden som viser aktuelle omlegginger i forbindelse med arbeidet som pågår. Statens veivesen vil nå sette ut vakter i "morgen- og ettermiddagsrushet" for å veilede elevene til å benytte de alternative rutene.

Ledelsen ved Våland skole ber nå foreldre/foresatte sammen med sine barn gjøre seg kjent med nye gang- og sykkelstier for å unngå lignende hendelser.

NB: Det blir stenging av undergang v/Motorveien i uke 46.

Fra skolens side vil vi følge utviklingen og være i dialog med utbygger.

mvh rektor

Snart skolestart
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: T.O.

picture
 
fileicon 
Snart Skolestart! 2014.pdf

Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til
Stavangerskolen neste høst.

Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplærings-
tilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover
mot skolestart. 

Stenging av underganger
Publisert: 12-09-2014 skrevet av: Rektor

fileicon 
Omlegging av gang-og sykkel uke 38.pdf

Ryfastprosjektet ønsker å informere om stenging av underganger og alternative ruter. (se vedlegg)

 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

Se flere forside artikler >>

 
 
.