topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Velkommen til foreldremøter
Publisert: 02.09.2014 skrevet av: Eli rektor

 Vi ønsker velkommen til høstens foreldremøter:

Mandag 08.september - kl. 18.00 1. trinn og kl. 19.00 SFO.

Tirsdag 09. september - kl. 18.00 2. trinn og kl. 19.00 3. trinn.

Onsdag 10. september - kl. 18.00 5. trinn og kl. 19.00 4. trinn.

Torsdag 11. september - kl. 18.00 6. trinn og kl. 19.00 7. trinn.

Første del av foreldremøtet vil bli for hele trinnet samlet i gymnsalen.

Deretter går hver klasse til sitt klasserom.

Skolemelk for høsten 2014
Publisert: 22.08.2014 skrevet av: Torkild Olsen

Elevene kan kjøpe 1/4 l lettmelk hver skoledag i høsthalvåret.

Vi ber om at det blir betalt inn kr. 370,- til konto 3201.25.51710 innen fredag 29.08.14. Eleven må ha med seg utskrift fra nettbank og levere til kontaktlærer slik at vi ser at melkepenger er betalt. Elever som ikke har vist kvittering på betalt beløp senest mandag 01.09.14 får ikke lenger melk.

Husk å skriv elevens navn og klasse i merknadsfeltet på betalingen. 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

Skolegårdsprosjektet
Publisert: 21.02.2014 skrevet av: Janne Stensland

Fau har startet et prosjekt med hensikt å forbedre uteområdet på skolen. I den forbindelse har det også vært naturlig å se på en  utvidelse av skolegården, ved å se muligheter ved tilstøtende arealer, uten å endre på eksisterende bebyggelse. Torsdag 20.02.14 var foreldre og naboer invitert på informasjonsmøte om prosjektet. Wim Lekens la fram en stedsanalyse for området rundt skolen og Line Grubb viste eksempler fra andre uteområder. Elevene på skolen bidro med en flott utstilling av kreative ideer til prosjektet.

Ta gjerne utskrift av kartet over området i Line Grubb sin presentasjon dersom du har gode ideer/innspill til uteområdet. Skisser kan leveres på kontoret.

fileicon 
vland skolegrd, stedsanalyse 2014.pdf
fileicon 
Opplegg lekeplasser.pdf

 
 
.