topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Informasjonsmøte i forbindelse med overgang til Kannik ungdomsskole
Publisert: 27.03.2015 skrevet av: Torkild Olsen

Kannik skole inviterer foresatte på 7. trinn ved Våland skole til informasjonsmøte i forbindelse med overgangen til ungdomsskolen.

For Våland skole blir møtet tirsdag 14.04.15, kl.18:00. Møtet varer ca. 1 time.

fileicon 
informasjonsmøte kannik skole.doc

Resultater fra Foreldreundersøkelsen i SFO – 2014.
Publisert: 19.01.2015 skrevet av: Anne Mette Holbek Hansen

Nå er resultatene fra Foreldreundersøkelsen på 2. trinn i november 2014 klare. Svarprosenten var på hele 87 %. Vi retter en stor takk til alle foresatte som tok seg tid til å svare på undersøkelsen. Vi er svært fornøyde med resultatene, og kan også denne gang vise til at vi er en av de beste skolefritidsordningene i Stavanger kommune.  På samtlige områder som SFO på Våland blir målt, gjør vi det veldig godt. Vi scorer over målkravet til Stavanger kommune som er 75 på alle områder, med unntak av fysisk miljø og foreldrebetaling. Undersøkelsen viser at dere foreldre er godt fornøyde med samarbeid mellom skole og hjem, og vi scorer over målkravet til Stavanger kommune også her.  Vi ønsker imidlertid å bli enda bedre på dette området, og vi ønsker innspill fra dere foresatte. Resultatene fra undersøkelsen blir arbeidet med i personalgruppen på SFO og den blir lagt frem for FAU og Driftsstyret på skolen. Se diagrammet under teksten og klikk på lenkene. Da kan du se nærmere på undersøkelsen. 

 

picture
 
fileicon 
rapport_brukerunderskelse_sfo_stavanger kommune 2014_ vland.pdf

Snart skolestart
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: T.O.

picture
 
fileicon 
Snart Skolestart! 2014.pdf

Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til
Stavangerskolen neste høst.

Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplærings-
tilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover
mot skolestart. 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

 
 
.