topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Våland skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Kartlegging av skolefritidstilbudet i Stavanger kommune
Publisert: 17-11-2014 skrevet av: Anne Mette Holbek Hansen

 

I uke 47 leveres Foreldreundersøkelsen ut til foreldre og foresatte med barn på 2. årstrinn som benytter seg av skolefritidstilbudet. Hensikten med undersøkelsen er å få vite mest mulig om erfaringene dere som foresatte har om skolefritidstilbudet i Stavanger kommune. Tilbakemeldinger fra dere foresatte er svært viktig for oss slik at vi kan finne ut hva dere opplever som bra, samt hvilke områder som kan bli bedre.

Du finner en oversikt over skolenes resultater fra fjorårets undersøkelse på nettstedet Stavangerskolen.no. Dere vil også finne fjorårets resultat fra Kanutten SFO på SFO sin hjemmeside www.kanuttensfo.com.

Foreldreundersøkelsen er anonym og alle svar blir behandlet konfidensielt. Ferdig utfylt skjema leveres skolen i lukket konvolutt. Vi håper alle tar seg tid til å svare så snart som mulig og senest innen 28. november 2014.  På forhånd takk!

Mørkere tider
Publisert: 17.10.2014 skrevet av: Torkild Olsen

Høsten er her, og vi går imot mørkere tider. Våland skole er en sentrumsnær skole med mye trafikk i gatene. Det er derfor viktig at dere som foresatte utstyrer barna deres med refleks slik at de er synlige i trafikken.

Det er også elever fra 5. trinn og oppover som sykler til skolen. Vi ber dere derfor huske at både lys og hjelm er påbudt for dem som sykler til skolen. Vi er opptatt av av barna deres kommer trygt til skolen og ber dere derfor sikre at syklene har lys som virker og at elevene bruker hjelm.

picturepicture

Med vennlig hilsen

Ledelsen på Våland skole

FN-samling
Publisert: 24.10.2014 skrevet av: Johannes Sund og Janne Stensland

Fredag 24 oktober hadde vi en flott FN samling i gymsalen som 3. klasse hadde ansvaret for.De fortalte om oppgavene til FN og sang om venner og barnas rettigheter. Elevene viste fram flagg og ønsket velkommen på norsk, dansk, islandsk, engelsk, tysk, tyrkisk, chin, tigrinja og kinesisk. Hele skolen sang "Barn av regnbuen", "Vi-sangen"og "Barnas verden ". Til slutt danset hele salen "Blime-dansen 2014".

picture
 

Snart skolestart
Publisert: 22.09.2014 skrevet av: T.O.

picture
 
fileicon 
Snart Skolestart! 2014.pdf

Vi har gleden av å ønske ditt barn velkommen til
Stavangerskolen neste høst.

Med dette heftet ønsker vi å gi informasjon om opplærings-
tilbudet i Stavanger kommune og hva som vil skje framover
mot skolestart. 

Stenging av underganger
Publisert: 12-09-2014 skrevet av: Rektor

fileicon 
Omlegging av gang-og sykkel uke 38.pdf

Ryfastprosjektet ønsker å informere om stenging av underganger og alternative ruter. (se vedlegg)

 

Ryfast - sikkerhet og fremkommelighet for gående og syklende.
Publisert: 10-04-2014 skrevet av: Rektor

 FAU og Våland skole er i kontakt med Statens veivesen i forbindelse med sikring av forgjengere og syklister under Ryfast-utbyggingen.

Her er svar på henvendelse fra FAU og skolene i bydelen, 08.04.14: 

.

Se flere forsideartikler >>

 
 
.