topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

FN-dag på skulen
Publisert: 20.10.2014 skrive av: Kari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dag har mellomtrinnet på Vinjar skule markert at det er den internasjonale FN-dagen på fredag. Me har hatt besøk frå FN-sambandet og gått natursti. Så no veit me litt meir om FN sitt arbeid. Alle fekk diplom og kvar sitt FN-flagg for den gode innsatsen.

 picturepicture

 
 
 
 

Ta turen med Vinjar skule onsdag 22.10 !
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Onsdag 22.10  ønskjer Vinjar skule å gjera nok ein innsats for skulen me støttar i Nepal! Dette gjer me ved å arrangera ein skogstur der kvar og ein betalar ein valfri startkontingent. Alle inntektene går uavkorta til skulen "vår"!

Torbjørg S. Olimstad vil før oppstart orientera og visa bilete i 1. klasserommet for alle elevar, tilsette og bygda elles. For dei som berre ønskjer å vera med på solidaritetsturen, vil oppstart vera ca kl 09.00 i busslomma ved skulen!

I den vesle landsbyen Shankhu i Nepal trur me foreldra ønskjer akkurat det same for borna sine som foreldra i Suldal gjer: At dei skal få gå på skule og læra mest mogleg slik at dei kan klara seg i livet! Dei fleste som bur i Shankhu er bønder som dyrkar mandarinar og appelsinar. I landsbyen er det ein 20 år gammal regjeringsskule med både rektor og lærarar som prøver å driva skulen så godt dei kan. men det er ikkje enkelt når dei manglar det meste av både inventar og utstyr.

Sidan 1. og 2. klasse har skulefri håpar me at mange føresette og søsken vil få høve til å vera med oss på denne viktige turen!

Felles lunsj måndag 20.10
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

 

Måndag 20.10 vil elevane få servert felles lunsj på skulen av sanitetsforeinga i Suldal! Elevane treng ikkje matpakke denne dagen. Me gler oss!

God haustferie!
Publisert: 03.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Alle tilsette ved Vinjar vil ønskja små og store ein god haustferie!

I friminutta er det for tida stor aktivitet, berre sjå på desse bileta frå det nye sandbassenget vårt :)

Helsing til elevar og tilsette frå kommunalsjefen
Publisert: 19-09-2014 skrive av: Jorunn

picture
"Som takk for at de er så tålmodige og flinke under oppussinga av Vinjar skule, ønskjer kommunalsjef for oppvekst å overrekkja ei gåve på 2500,- som de skal bruka på elevmiljøtiltak" , stod det på gåvesjekken som elevane fekk i dag av Nils Erik Eide. Elevane tykte dette var stor stas!

Ny turbok
Publisert: 19.09.2014 skrive av: Jorunn

picture
 
 Ny turbok på Knespretteflåto er nå på plass! God tur!

Nasjonal kampanje mot hovudlus
Publisert: 08.09.2014 skrive av: Jorunn

Folkehelseinstituttet oppmodar alle landet sine skular og barnehagar til å vera med på nasjonale aksjonar mot hovudlus. I Suldal har ein valt ut helga 12.-14. september 2014 til dette. Målsetjinga for helgeaksjonen er at alle barna i Suldal skal undersøkjast for lus!

Nedanfor ligg skrivet som skulen har motteke frå skulehelsetenesta lokalt, med meir informasjon om kva ein konkret skal gjera;

fileicon 
Aksjon mot hodelus.doc

Vennskapsring
Publisert: 05.09.2014 skrive av: Annette

 
 

 På torsdag markerte me vennskapsdagen ved å slå ring om vennskap i vårt eige miljø.

picture

Telefon til skulen
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

Skulen sitt hovudnummer er framleis 52790900, men om ein ikkje lukkast med å få svar på dette nummeret, kan ein ringa 48896044 i staden for. 

Her kan de leggja inn ei talemelding, eller  skriva ei melding om evt fråvèr, eller andre beskjedar. Alle kontaktlærarane skal sjekka denne telefonen i løpet av skuledagen!

 

Sfo sitt mobilnummer er; 47454913. Det er fint om føresette nyttar denne telefonen på same måte for beskjedar som gjeld sfo.

To bilete frå første skuledag
Publisert: 18.08.2014 skrive av: Jorunn

picture
 
picture
 
 
 
 

Skulestart 2014
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

picture
På Vinjar har me vel knapt hatt travlare dagar før første skuledag for elevane enn i år, men me håpar og trur at elevar og føresette likevel fekk eit godt møte med skulen og skuleåret 2014-2015. Her er nokre bilete frå morgonsamlinga!

Gåve til Kreftforeinga frå 7. klasse på Vinjar!
Publisert: 19-06-2014 skrive av: Jorunn

picture

I går kveld hadde 7. klasse avslutningsfest heime hos Ingemund  på Kvæstad. Heile klassen med foreldre, lærarar, fagarbeidar og rektor fekk vera med på ei kjempefin avslutning for ein kjempefin klasse. Me kjem til å sakna både klasse og lærar Vigdis Gullberg på Vinjar til hausten!!

Klassen har hatt eigen klassekonto sidan 1. klasse. Pengane som stod att på denne kontoen bestemte elevane skulle sendast til Kreftforeininga. Imponerande gjort! Les brevet som går saman med pengane til kreftforeininga her:

fileicon 
7 klasse 2013-14 - gve til kreftforeininga.pdf

Den store sykkeldagen!
Publisert: 11.06.2014 skrive av: Jorunn

picture

Vinjar skule hadde ein særs vellukka sykkeldag for heile skulen, tysdag 10.juni. Turen gjekk frå skulen til Førlandsøyane. 1. og 2. klasse vart køyrde til grendahuset på Førland. På Førlandsøyane hadde Egil på førehand laga fire sykkelløyper med ulik vanskegrad. Løypene var merka med ulik vanskegrad. Her gjaldt det å sykla utan å trø på bakken, eller å gå av sykkelen.

Det var berre glade, konsentrerte og smilande fjes å sjå, sjølv om heimvegen vart meir spennande enn ein hadde tenkt seg på førehand med både full brann- og politiutrykning!

Takk til Kjersti og Asle for lånet av eit fantastisk stykke Noreg:) Bilete frå turen kan du sjå her;

Påmelding til abonnementsordninga for skulemjølk 2014/2015
Publisert: 11.06.2014 skrive av: Jorunn

 

TINE har opna opp for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2014/2015.

Føresette bestiller og betalar skulemjølka direkte til TINE. Her finn du òg brukarrettleiing!

www.skolemelk.no    

 
 
.