topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

God påske
Publisert: 10.04.2014 skrive av: Jorunn

picture
Med desse flotte påskeegga som 2. og 3. klasse har laga, ønskjer Vinjar skule alle heimane ei god og aktiv påske :) Første skuledag etter påskeferien er tysdag 22.april!

Suldal kulturskule
Publisert: 07-04-2014 skrive av: Jorunn

 
 
picture

Kulturskulen arrangerte ein flott minikonsert for oss i dag, der dei i tillegg fekk presentera dei ulike tilboda dei har innan musikk, drama og biletkunst.

Eit visst vemod er det at dette er den aller siste konserten som nokon gong vil bli arrangert i Amfiet. Etter påske startar rivingsarbeidet..

Skidag 2014
Publisert: 28-03-2014 skrive av: Jorunn

picture

Vinjar hadde ein fantastisk flott skidag denne veka. Turen gjekk inn mot Langeli og Breiastølsdalen. 7. klasse som nettopp hadde vore på leirskulen fekk oppgåva med å laga bålplassar, stav- og hoppløyper.

Her kan du sjå nokre bilete av korleis me hadde det!

O-løp for 3.-7. klasse
Publisert: 26.03.2014

picture
I dag arrangerte Egil & hjelparar frå Suldal O-lag løp for 3. -7. klasse. Løypa gjekk over Stono, Brakåsen og Lunde. Ryktet fortel om stor innsats :)

 

Skogstrimmen 2013
Publisert: 17.03.2014

Her kjem årsmeldinga frå den 23.sesongen med Skogstrimmen!

fileicon 
Skogstrimmen 2013.doc

VINJAR BLEI NR 40 AV NESTEN 1000 PÅ LANDSBASIS!
Publisert: 06.02.2014 skrive av: Vigdis

picture

Vinjar blei nr 40 av nesten 1000 på landsbasis. 6.klasse blei nr 4 og 7.klasse nr 6 i fylket!

TELYSJAKTEN er ein konkurranse for både skular og barnehagar om innsamling av aluminium. Ved deltaking i konkurransen kan elevane gjera ein konkret innsats for miljøet, samtidig som dei har det kjekt i lag.

Frå 1. november til 31. januar har mellomtrinnet på Vinjar samla tomme telyskoppar på fritida. På dei tre månadane har 6. og 7. klasse, godt hjelpte av 5. klasse, greidd å samla inn imponerande 25 689 brukte telys! Det er nok aluminium til nesten fire syklar. på landsbasis er det samla inn 8 456 254 stk. Aluminium er eit av dei metalla som det svarar seg best å gjenvinna. ved gjenvinning brukar ein 96% mindre energi enn ved nyproduksjon.

På glattisen
Publisert: 01.02.2014 skrive av: Jorunn

picture
I strålande vintersol fekk alle elevane nokre aktive timar på isen på Lundetjødno. Mykje leik og moro, både på og utanfor den spegelblanke isen. Heldige Maria og Tobias som har eit stort vatn på garden, og me andre som fekk lov til å vera med, tusen takk!

 

 

 

 

Skikarusellen 2014
Publisert: 23-01-2014

Her finn du meir informasjon frå idrettslaga i Erfjord, Hjelmeland og Suldal om både ski- ogTelenorkarusell på Gullingen 2014.

fileicon 
skikarusell 2014 pmelding.docx

Ennå fleire bilete..
Publisert: 20-12-2013

Bilete frå juleverkstaden vår
Publisert: 20.12.2013

picture
 

Siste skuledag før juleferien
Publisert: 20-12-2013 skrive av: Jorunn

picture
Me hadde ei fin skulegudteneste i kyrkja  på morgonkvisten i dag. 5. klasse framførte eit julespel som eg trur rørte fleire enn meg. Fantastisk flott var det. Tusen takk, 5. klasse!

Graut høyrer jula til:)
Publisert: 19.12.2013

picture
7. klasse både laga, og inviterte heile skulen til  nissegraut, i dag. Her er det hektisk aktivitet på kjøkkenet like før gjestene kjem!

Julehelsing frå skulen
Publisert: 19.12.2013

picture

Vinjar skule vil ønskja alle heimane ei god jul og takka for samarbeidet i 2013. 

Me vil òg ønskja alle velkommen til julegudsteneste i Suldal kyrkje kl 08.30. Elevane i 5. klasse skal ha særskilde oppgåver i samband med gudstenesta:)

Bilete frå den vellukka juleverkstaden vil koma etterkvart!

Lucia-dagen
Publisert: 16.12.2013

picture
Lucia-dagen vart nok markert med barnetog og lussekattar i mange barnehagar- og skular i kommunen vår fredag 13. På Vinjar var det 1. klasse som toga inn og opna morgonsamlinga. Det var eit flott syn!

 

Måndag morgon i Amfiet:)
Publisert: 09.12.2013

picture
 Henriette og Helle tende det andre adventslyset på den flotte og innhaldsrike morgonsamlinga som 4. og 5. klasse hadde ansvaret for i dag.

Adventssamling for alle
Publisert: 03-12-2013

picture
 Her syng dei ein tysk julesong:)
 
 
picture
Takk til 6. og 7. som arrangerte ei flott adventssamling for heile skulen måndag 02.12.Her tenner Jone det første adventslyset.

Vellukka solidaritetsaksjon
Publisert: 19-10-2013

picture

 Vinjar skule har ein vennskapsskule i eit fattig område på landsbygda i Nepal. Torbjørg S.Olimstad er kontaktperson mellom skulane. I vår viste ho oss bilete av skulen og då vart me forundra over kor lite utstyr elevane hadde der. Inntekta frå aksjonen vår går derfor til skulen "vår" i Shanku. Denne gongen klarte elevar, tilsette og bygdafolk elles å samla inn kr 7060,-!

-Det er fint for oss som har mykje, å dela med dei som har mindre sa leiarane av storsamlinga i Amfiet; Maria og Elise! Pengane me sender  til vennskapsskulen, vil denne gongen mellom anna bli nytta til å innreia eit bibliotek på skulen.

TUR MED INNSAMLING TIL SKULEN "VÅR" I NEPAL
Publisert: 04.10.2013

picture

Har du lyst å gå ein tur saman med alle elevar og vaksne på Vinjar skule?

Har du lyst til å hjelpa oss med å støtta skulen "vår" i Nepal?

Då må du koma til Amfiet ved skulen fredag 18.10. kl 09.00 for å høyra og sjå bilete frå arbeidet som blir gjort ved skulen i Nepal. Etterpå blir det ein skogstur der du betalar ein valfri startkontingent før start. Alle inntekter går uavkorta til skulen Shanku.

Turen går frå skulen - Salomonskleivo - lavvoplassen - Knespretteflåto - skulen.

VEL MØTT!

Skulelunsj torsdag 3.oktober
Publisert: 26.09.2013

Suldal sanitetsforening inviterar til skulelunsj torsdag 3.oktober. Dette takkar me sjølvsagt ja til:) Elevar og vaksne treng ikkje ha med seg niste denne dagen!

Barnevakten på Vinjar skule
Publisert: 26.09.2013

picture

 Internett gir oss fantastiske mulegheiter til å utveksla informasjon, få ny kunnskap og for å underhaldast. Barn er aktive, innovative og nyskapande bukarar av media, men barn  treng vaksne, òg på nettet! 

4.-7. klasse hadde besøk av Anne frå foreininga Barnevakten denne veka. Ho kom med mange nyttige råd til elevar og vaksne!

 

Paralympisk skuledag på Nærbø
Publisert: 20-09-2013

picture

7. klasse reiste til Nærbø 19.september på Paralympisk skuledag. Dei fekk prøva seg på rullestolcurling, innebandy med eletriske rullestolar og syklar som var tilpassa ulike handicap.

Cato Zahl Pedersen kastaa glans over opninga, men han var reist då Vinjar-elevane kom fram. -Men dei fekk autografen til Sissel Løchen, som ganske sikkert blir å finna som deltakar under Paralympics i Sotsji i 2014.

7.klasse og dei vaksne koste seg med ein annleis skuledag saman med nesten 200 andre skuleungar frå Rogaland. Takk til Rogaland Idrettskrets som laga dette til for oss!

 

Nettvett
Publisert: 19-09-2013 skrive av: Rektor

Tysdag 24.september får Vinjar skule besøk av Anne Solfrid Brennhovd frå foreininga Barnevakten. Ho skal møta elevane frå 4. -7. klasse der temaet er; Nettvett!

Ho kjem til å snakka om digitalt vett, om at vaksne ikkje klarar å passa på at alt er greitt heile tida, derfor må alle som sit på internett læra seg nokre triks for å passa på seg sjølv.

Ho kjem òg til å snakka litt om den makta ein har til å gi andre ein fantastisk dag, eller ei kjip veke. Lovverket skal ho og innom, kva er lov og ikkje, og kva som kan skje dersom ein faktisk bryt lovverket!

Føresette er velkomne til å vera med og me har sett opp denne tidsplanen for klassane i Amfiet;

Kl 11.00-12.00: 4. og 5. klasse

kl 12.00-13.00: 6. og 7. klasse

"Ka e det med vatn"?
Publisert: 14-09-2013

2013 er første gong Forskingsdagane blir markert i Ryfylke.

156 elevar er meldt på Forskingsdagane som skal markerast 26.september på Kulturhuset i Suldal. Frå Vinjar skal 4. -7. klasse vera med.

Les meir om Forskingsdagane i invitasjonen frå Suldal Vekst her:

fileicon 
Forskingsdagar 2013.pdf

Skuletime med politiet
Publisert: 10.09.2013

picture
I dag fekk Vinjar  besøk av Harald og Marianne frå politiet. Dei snakka og fortalde om både mobbing og trafikk. Dei snakka til ei lyttande og aktiv elevgruppe som hadde mange tankar og spørsmål til politiet om det dei høyrde om.

 

Nasjonal brannøving 2013
Publisert: 04-09-2013 skrive av: Rektor

Vinjar skule skal vera med i den nasjonale brannøvinga som skal gå føre seg i veke 38.Tysdag 17.09 blir det derfor gjennomført ei varsla brannøving ved begge skulebygga våre. Rutinar er noko ein stadig treng øva på!

Norsk brannvernforening oppfordrar alle heimane til å gjennomføra ei brannøving heime òg. Det er trass alt heime ein søv og oppheld seg mest, og det er der brannfaren er størst, seier dei!

Meir informasjon om om kampanjen og gode råd om brannøvingar finn du på www.brannvernuka.no

Tur på timeplanen for 6. og 7. klasse
Publisert: 28.08.2013

picture
Her kan de få sjå nokre bilete frå den flotte turen 6. og 7. klasse hadde til Vinjanuten, fredag 23.august. Ein topp tur på alle måtar vart det:)
 
 
 
 
 
 

Invitasjon til kurs med Pål Roland
Publisert: 28-08-2013

Oppvekstkontoret i Suldal inviterar alle føresette til minikurs med Pål Roland, onsdag 18.09.2013 kl 18.45-20.45, på Kulturhuset i Suldal.

Alle elevane skal ha fått denne invitasjonen med seg heim som ranselpost, men for sikkerheits skuld legg me denne ut på heimesida vår  i tillegg:) Alle tilsette innan oppvekst får høve til å høyra han tidlegare på dagen.

Me håpar alle heimane får høve til å høyra han, han er verkeleg ein kapasitet på området samhandling mellom vaksne og barn.

Vel møtt:)

fileicon 
pl roland - invitasjon til fagdag.doc

SKULESTART
Publisert: 16.08.2013 skrive av: Rektor

picture

Så var altså dagen her igjen, dagen  som fortalde at det var slutt på sommarferien 2013. Slutt på å bestemma sjølv når ein vil stå opp og gjera nesten berre det ein har lyst til:) Eg håpar at alle har hatt ein fin sommarferie! For meg såg det ut som om dei aller fleste var klare for å starta opp på eit nytt skuleår av elevane:)

Me står framfor eit spennande skuleår på mange måtar. Spennande blir det å driva skule i to ulike bygg, samstundes som det "nye" bygget etterkvart vil ta form. Mykje spennande skal òg skje for elevane i skuletida, men meir om det i skulestartheftet som de etterkvart vil få heim.

Det som er særs viktig at heimane får melding om, er at elevane ikkje har lov til å kryssa riksvegen i skuletida, utan at ein vaksen er med. Føresette som køyrer elevar til skulen, eller som evt skal henta sine i skuletida, har ikkje lov til å køyra til bedehuset sin parkeringsplass. Skulen oppmodar om å bruka parkeringsplassen til kyrkja, eller aller helst, parkera ved samfunnshuset og bruka undergrunnen og den nye gangvegen til skulelokala ved avdeling bedehuset! Dette er for å unngå farlege trafikksituasjonar, og spesielt utfordrande kan det vera når skulebussane leverar og hentar elevane!

Elevane som syklar til skulen må bruka gangfeltet ved Vinjarheim når dei skal kryssa vegen, og parkera syklane i sykkelstativet som står ved oppslagstavla på parkeringsplassen til kyrkja.

Lukke til med nytt skuleår alle saman!

Telefon til skulefritidsordninga
Publisert: 15.08.2013

 

Telefonnummeret til skulefritidsordninga er det same som tidlegare; 52790909

Elles kan leiar ved sfo kontaktast på dette mobilnummeret; 47890583

Vel møtt til skulestart torsdag 15.august kl 08.25
Publisert: 07.08.2013 skrive av: Rektor

Vinjar skule ber alle elevar med føresette til morgonsamling i Amfiet kl 08.25.

Etter samlinga går klassane samla til kvar sine klasserom på skulen og avdeling bedehuset.

VELKOMMEN! 

Påmelding til abonnementsordninga for skulemjølk 2013/2014
Publisert: 26.06.2013

Påmelding til abonnementsordninga for skulemjølk skuleåret 2013/2014 er nå klar. Føresette bestiller og betalar skulemjølka direkte til TINE ved å gå inn på denne adressa:

www.skolemelk.no.

 Les meir om ordninga her:

fileicon 
brev til foresatte hst 2013 nynorsk.doc

O-LØP + MATEMATIKK = SANT
Publisert: 07.06.2013

picture
 Her stemplar to jenter i småskulen for fullført o-løp! Sjå fleire bilete frå den særs vellukka aktivitetsdagen me hadde, torsdag 6.juni.

 

 
 
.