topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Vinjar skule

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Eventyrskatten
Publisert: 20-05-2015 skrive av: Jorunn

picture

Vinjar hadde besøk av utstillinga: "Eventyrskatten" denne veka i regi av Den kulturelle skulesekken (DKS)

Dette var ei utstilling der elevane møtte høgdepunkt innan norsk eventyrillustrasjon. Her kunne elevane sjå teikningar av troll og oskeladden, prinsessar og eventyrlege dyr. utstillinga vart vist ved hejelp av digital projisering saman med spesialkomponert musikk av martin Horntvedt.

Tilbod om aktivitetsveker ved STAS
Publisert: 27.04.2015 skrive av: Jorunn

Her kan du lesa om eit tilbod frå STAS-RYFYLKE om aktivitetsveker i veke 27 og 28 for barn fødde i år 2004-2009;

fileicon 
Aktivitets veke for barn.pdf

Markering av verdas bokdag
Publisert: 21-04-2015 skrive av: Jorunn

picture

Den offisielle dagen for verdas bokdag er 23. april, men praktiske omsyn gjorde at Vinjar markerte denne dagen tysdag 21.april.

Skuledagen starta med felles samling, der blant andre Henriette og Andreas frå 5. klasse las utdrag frå eigneproduserte bøker:)

Etter samlinga skreiv alle elevane frå 1.-7. klasse tekstar etter inspirasjon frå Nenad sine flotte illustarasjonar. Bytebod av bøker var eit anna populært innslag og siste time gjekk med til 30-leiken, der elevane var delte inn på tvers av alder. Her gjaldt det om å trilla terning,løysa oppgåver frå bøkene si verd og koma først til 30.. Her kan de sjå nokre bilete frå den flotte skuledagen vår:)

Kantine for heile skulen
Publisert: 07.04.2015 skrive av: Torunn

 Supergode pizzasnurrar!

Siste torsdagen før påskeferien laga 6.klasse til kantine for resten av skulen. På menyen stod pizzasnurrar.

picture
 

Inspirert av Pablo Picasso
Publisert: 10-04-2015 skrive av: Annette

GOD PÅSKE!
Publisert: 26.03.2015 skrive av: Kari

Ei veke på Gullingen leirskule nærmar seg slutten. Me har hatt det kjempefint og har blitt kjende med mange som me skal gå saman med på ungdomsskulen. Regn, sol og mykje vind har det vore, men me har ikkje naudd noko. Mykje har me opplevd og mange erfaringar har me gjort. Altfor mykje til å fortelja om her

No vil me ønskja alle ei GOD PÅSKE!

Helsing 7.klasse og Kari

Ære til lærar
Publisert: 23.03.2015 skrive av: Jorunn

picture

I dag vart alle lærarane møtt av nestleiar i FAU, Anita Vik, som delte ut kaffi, kake og eit kort som var laga til dei kor FAU takka dei for den viktige og gode jobben som dei gjer kvar dag som lærar!

Denne markeringa vart gjort i heile Rogaland i dag i eit samarbeid mellom RogalandsGNISTEN og Kommunalt foreldreutval (KFAU). Målet med markeringa er mellom anna å:

-få fram kor viktig læraryrket er

-skapa blest om læraryrket i heile Rogaland!

Her kan de sjå nokre bilete frå den gode starten på dagen!

 

Skidag
Publisert: 17-03-2015 skrive av: Jorunn

picture
Vinjar hadde ein flott skidag måndag 16.03, sjølv om me endra turmål etter at vèrmeldinga sa  det kom til å bli sterk vind på Langeli. Me rigga oss til bakom "Gratishaugen" i lysløypa. Der gjekk me turar i lysløypa, hadde hoppkonkurranse, grilla, aka og mykje meir:) Her kan du sjå nokre bilete frå dagen i snøen!

Trivselsagentane er i sving
Publisert: 09-03-2015 skrive av: Jorunn

picture
Måndagar og fredagar  i matfriminuttet er det trivselsagentar i sving ved Vinjar. I dag var aktiviteten leik i sandkassen! -Og aktivitet og leik, det vart det, -berre sjå her;

Informasjon om bruk av nynorsk i opplæringa frå Udir!
Publisert: 16-02-2015 skrive av: Jorunn

 For at fleire elevar skal halda på nynorsk som hovudmål, har Utdanningsdirektoratet laga informasjon til skular og kommunar, og til eleven.

Her finn du informasjon til skular og kommunar

http://www.udir.no/Regelverk/Innhold-regelverk/Har-skulane-dykkar-bokmal-som-hovudmal-Ikkje-gloym-nynorskelevane/

Her finn du informasjon til eleven som vil halda på nynorsk som hovudmål i opplæringa;

http://www.udir.no/Regelverk/Informasjon-til-foreldre/Vil-du-halde-pa-nynorsk-som-hovudmal-i-opplaringa/

Besøk av Science Circus
Publisert: 11-02-2015 skrive av: Jorunn

picture

Tysdag i veke 7 hadde Vinjar besøk av vitskapsdama Linda Liem. Ho kom med sitt transportable vitensenter, som denne gongen handla om "Kul energi"!  Her ser de at Linda får hjelp til å demonstrera kvifor eit fly kan fyka!

Nedanfor kan de sjå fleire bilete frå den spennande og innhaldsrike naturvitskapsdagen!

Songs and sweet potatoes
Publisert: 01.02.2015 skrive av: Jorunn

picture
Trioen Songs and Sweet Potatoes spelte fine songar. Dei spelte rett og slett dei finaste songane dei visste om for elevane på Vinjar den siste fredagen i 2015. Takk for ein flott konsert, seier me!

 

Julegraut med mandel
Publisert: 11.12.2014 skrive av: Kari

picture
 

 

 

Elevrådet ved vinjar skule
Publisert: 27.11.2014 skrive av: Jorunn

 Elevrådet ved Vinjar skule er;

 

Leiar: Eskil Fisketjøn

Nestleiar: Sindre Vik

Skrivar: Åshild Tveit Vårvik

styremedlemmer : Henriette Nesbø og Astri Norheim

Representantar til samarbeidsutval (SU): Eskil Fisketjøn og Sindre Vik  Skulemiljøutval (SMU): Eskil Fisketjøn, Sindre Vik og Johan Sørestad

Ekskursjon i naturfag
Publisert: 20.11.2014 skrive av: Torunn

Tysdag 18.november var 6.klasse på ekskursjon for å læra meir om barskog.

Om deling på internett
Publisert: 11.11.2014 skrive av: Jorunn

På internett kan ein dela gode opplevingar, morosame ting og kvardagen sine rare, spennande eller heilt vanlege hendingar. Med eit lite tasteklikk kan alle vennene dine få sjå bilete eller filmklypp frå det du opplever, men kva seier eigentleg lova om deling?

Visste du at det er laga lover om kva ein har lov å dela? Det er ikkje lov å leggja ut personlege opplysingar, bilete eller filmar av andre utan å spørja dei først. Om du som som elev, eller som forelder, tek bilete av klassekameratar og legg det ut på nett utan å spørja dei og foreldra deira om lov, så har du faktisk brote Noreg sin lov.

I grunnlovastår det at det ikkje er lovleg å leggja ut personlege opplysingar og bilete av andre utan samtykkje. Når personen er under 15 år, seier lova at du faktisk òg må spørja foreldra. men du treng ikkje spørja alle i 17.mai toget om du kan leggja ut bilete av dei. Du har lov til  ådela bilete frå offentlege stader med mange menneske der ingen skil seg spesielt ut.

www.slettmeg.no og www.erase.no  er tenester som kan gi deg råd og hjelp dersom personleg informasjon, bilete, videoklypp og andre ting om deg har spreidd seg på nett, og som du vil at skal bli endra eller sletta.  Kjelde: www.barnevakten.no 

Rettingar
Publisert: 04.11.2014 skrive av: Jorunn

I informasjonsheftet som heimane har fått heim som ranselpost er det til nå oppdaga to feil:

-Elevane skal ikkje ha fri 9.juni i år!

-Rett telefonnummer til Åshild Sandvik er 99160316 

Å gå for ei god sak!
Publisert: 24.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Takk for at så mange var med og tok turen saman med Vinjar skule til inntekt for skulen vår i Nepal, onsdag 22.10:)

Før turen og aktivitetane starta, fortalde og viste Torbjørg S. Olimstad bilete om kva som hadde vorte gjort av utbetringar ved skulen. Det er ikkje lite skulen i Nepal har fått utretta for pengane me tidlegare har samla inn. Mellom anna har dei fått både nye tavler, bokhyller, teppe, trapp, sitjeputer, lerret, veggkart og plansjar. Lærarane har òg fått høve til å gå på kurs, og dette ønskjer dei å gjera meir, i tillegg til  å kjøpa meir undervisningsmateriell til elevane. Dei har òg planar om å laga ein mur rundt skulen. Det er godt å vita at pengane me samlar inn kjem vel fram. Denne gongen kan me senda vel 7000 kroner til Shanku-skulen. Takk til alle som var med og tok turen saman med oss!

FN-dag på skulen
Publisert: 20.10.2014 skrive av: Kari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dag har mellomtrinnet på Vinjar skule markert at det er den internasjonale FN-dagen på fredag. Me har hatt besøk frå FN-sambandet og gått natursti. Så no veit me litt meir om FN sitt arbeid. Alle fekk diplom og kvar sitt FN-flagg for den gode innsatsen.

 picturepicture

 
 
 
 

Ta turen med Vinjar skule onsdag 22.10 !
Publisert: 14.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Onsdag 22.10  ønskjer Vinjar skule å gjera nok ein innsats for skulen me støttar i Nepal! Dette gjer me ved å arrangera ein skogstur der kvar og ein betalar ein valfri startkontingent. Alle inntektene går uavkorta til skulen "vår"!

Torbjørg S. Olimstad vil før oppstart orientera og visa bilete i 1. klasserommet for alle elevar, tilsette og bygda elles. For dei som berre ønskjer å vera med på solidaritetsturen, vil oppstart vera ca kl 09.00 i busslomma ved skulen!

I den vesle landsbyen Shankhu i Nepal trur me foreldra ønskjer akkurat det same for borna sine som foreldra i Suldal gjer: At dei skal få gå på skule og læra mest mogleg slik at dei kan klara seg i livet! Dei fleste som bur i Shankhu er bønder som dyrkar mandarinar og appelsinar. I landsbyen er det ein 20 år gammal regjeringsskule med både rektor og lærarar som prøver å driva skulen så godt dei kan. men det er ikkje enkelt når dei manglar det meste av både inventar og utstyr.

Sidan 1. og 2. klasse har skulefri håpar me at mange føresette og søsken vil få høve til å vera med oss på denne viktige turen!

God haustferie!
Publisert: 03.10.2014 skrive av: Jorunn

picture

Alle tilsette ved Vinjar vil ønskja små og store ein god haustferie!

I friminutta er det for tida stor aktivitet, berre sjå på desse bileta frå det nye sandbassenget vårt :)

Helsing til elevar og tilsette frå kommunalsjefen
Publisert: 19-09-2014 skrive av: Jorunn

picture
"Som takk for at de er så tålmodige og flinke under oppussinga av Vinjar skule, ønskjer kommunalsjef for oppvekst å overrekkja ei gåve på 2500,- som de skal bruka på elevmiljøtiltak" , stod det på gåvesjekken som elevane fekk i dag av Nils Erik Eide. Elevane tykte dette var stor stas!

Vennskapsring
Publisert: 05.09.2014 skrive av: Annette

 
 

 På torsdag markerte me vennskapsdagen ved å slå ring om vennskap i vårt eige miljø.

picture

Telefon til skulen
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

Skulen sitt hovudnummer er framleis 52790900, men om ein ikkje lukkast med å få svar på dette nummeret, kan ein ringa 48896044 i staden for. 

Her kan de leggja inn ei talemelding, eller  skriva ei melding om evt fråvèr, eller andre beskjedar. Alle kontaktlærarane skal sjekka denne telefonen i løpet av skuledagen!

 

Sfo sitt mobilnummer er; 47454913. Det er fint om føresette nyttar denne telefonen på same måte for beskjedar som gjeld sfo.

To bilete frå første skuledag
Publisert: 18.08.2014 skrive av: Jorunn

picture
 
picture
 
 
 
 

Skulestart 2014
Publisert: 18-08-2014 skrive av: Jorunn

picture
På Vinjar har me vel knapt hatt travlare dagar før første skuledag for elevane enn i år, men me håpar og trur at elevar og føresette likevel fekk eit godt møte med skulen og skuleåret 2014-2015. Her er nokre bilete frå morgonsamlinga!

Påmelding til abonnementsordninga for skulemjølk 2014/2015
Publisert: 11.06.2014 skrive av: Jorunn

 

TINE har opna opp for bestilling av skulemjølk for skuleåret 2014/2015.

Føresette bestiller og betalar skulemjølka direkte til TINE. Her finn du òg brukarrettleiing!

www.skolemelk.no    

 
 
.