Meny
Velg seksjon Forside
Vi ønsker å bidra til god IKT-bruk i norske skoler, barnehager og høyere utdanning.
Telefon: 90978912 Send oss e-post
Redaktør: Ole Christian Wold Haavik
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gullepleprisen 2018 - Ny frist: 15. mars

Nå er det tid for å nominere til årets Gulleple!

Gullepleprisen deles ut til en pedagog, eller pedagoger som har brukt IKT på en nyskapende og god måte i undervisning. Prisen deles ut på NKUL 2018, og vinner får kunst, en pengesum og anledning til å dele sine erfaringer på en sesjon under NKUL. Ny frist for nominasjon er 15. mars 2018. 

På grunn av vinterferieavvikling har vi valgt å utsette fristen.

STATUTTER FOR GULLEPLET:

NPeDs gulleplepris er opprettet for å belønne pedagoger som har utnyttet IKT i læring på en god måte.

Styret i NPeD oppretter en jury som vurderer de innkomne forslagene. Juryen består av tre medlemmer fra styret og to eksterne medlemmer.

Prisen deles normalt ut én gang i året. Juryen står imidlertid fritt til å ikke dele ut prisen dersom kvaliteten på innsendte bidrag er for lav.

Forslag til kandidater kan fremmes av enkeltpersoner eller av styret selv. Det skal følge en skriftlig begrunnelse med dokumentasjon fra forslagsgiver. Nominasjonen fylles inn her.

Prisen kan deles ut til en pedagog eller en gruppe pedagoger i barnehage, grunnskole eller videregående skole.

Følgende kriterier skal ligge til grunn for tildelingen: 

1. Oppfyllelse av mål i Rammeplan for barnehage, eller K-06 med fokus på digital kompetanse som basisferdighet  

2. Implementering av IKT på en kreativ, naturlig og nyskapende måte

3. Vilje til deling av ressursen og gjenbruksverdi

Prisen er på NOK 10 000 og et kunstverk. Prisen deles ut av styret i NPeD eller en person NPeD utnevner.

Juryen kan også tildele en hederspris til en person som har utmerket seg med pedagogisk bruk av IKT.

Styret i NPeD kan endre statuttene gjennom flertallsvedtak.