Meny
Velg seksjon Klasse 3
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 8
Klasse 9
Klasse 10

Orre skule var ein av to skular i Klepp som kom vidare i Det store korslaget. I finalen møter Tu, Orre, Motland og Varhaug.

Finalen er 23.03.18 i Frøyland og Orstad kyrkje kl 11.30. Alle er velkomne til å heie elevane fram. 

Sjåast!


På Samefolkets dag den 6. februar, lærte fleire av klassane om samefolket. Dei fekk blant anna sjå ei samekofte for gutar.

På gårsdagens foreldremøte kom det opp et spørsmål som jeg lovte å sjekke opp i. De gikk på om det var lagt til filter på søking og nettbruk?

Svaret fra Helge Moen: Kommunalt FAU har hatt dette oppe til handsaming. Dei vart einige om at internett skulle vere opent slik dei møtte det elles. Nettvett er då ei viktig oppgåve å lære dei.


Obligatoriske kartleggingsprøver vil bli gjennomført i løpet av mars og april.

I dag var me så heldige å få besøk av den kulturelle skulesekken.

Tysdag 16/1 kl 1930-2015.

Informasjon om bruken av læringsbrett. Sjå innkalling under "anna informasjon" på ditt trinn. Gjelder for alle trinna ved skulen.


I dag  har me alle bidrege til å skapa god julestemning på skulen.

I dag har Orre skule delteke på sin årlege skulegudsteneste. 

Det ligg mykje klede i gløymekassen både på barneskulen og på ungdomstrinnet.

Om de saknar noko kom gjerne innom og sjå i kassen.

Ting som framleis ligg igjen utpå nyåret vil bli fjerna.


Bryne Fotoklubb starter fotogruppe for barn og ungdom mellom 9-15 år.

“Fotospiren”Oppstart 4 januar 2018. Sted: Tu gamle skule, hver torsdag 17.30-19.00! Følger skoleplanen. Formål er å fremme interessen for fotografi i et aktivt og sosialt miljø for små fotospirer på Jæren og omegn. Være et kreativt tilbud med teknisk og kunstnerisk utfoldelse! Stimulere nysgjerrighet, gi læring, legge vekt på mestring, møte alle på det nivå de er,og løfte de videre! Alle er unike! Vi vil jobbe for å få frem talentet i hver enkelt person!

636462872679730000.mp4