Meny
Trinn 9 c
Eddaveien 25 4327 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51338100 Faks: Bruk mail! Send oss e-post
Redaktør: Rune Stangeland
Vi vil i løpet av uke 42 og 43 gjennomføre en trivsels- og mobbeundersøkelse ved Øygard ungdomsskole. Undersøkelsen skal gjøres på skolen, og være en del av skolens arbeid mot mobbing og trakassering. Jfr. «Plan for et trygt og godt skolemiljø ved Øygard ungdomsskole» (se skolens hjemmeside). Det er viktig at du/dere snakker med ditt barn om mobbing og trakassering og hjelper det til å skille mellom mobbing og andre uoverensstemmelser som forekommer mellom ungdom.

Rektor Rune Stangeland er i utviklingspermisjon fram til 05.02.18.

Undervisningsinspektør Anja Sarita Røyneberg vil i denne perioden fungere som rektor.

 


Vi skal gjennomføre nasjonale prøver i uke 37 og 38

Mandag 11.09: engelsk 8.trinn

Tirsdag 12.09: lesing 9.trinn

Onsdag 13.09: regning 8.trinn

Mandag 18.09: regning 9.trinn

Tirsdag 19.09: lesing 8.trinn

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Stortinget har vedtatt nytt regelverk om retten til et godt skolemiljø. Det nye regelverket gjelder fra 1. august 2017.

Skolen ønsker å kunne legge ut bilder fra ulike elevaktiviteter på hjemmesida. Vanligvis vil dette være gruppebilder, men noen ganger kan enkeltpersoner gjenkjennes. Skolen vil ikke legge ut bilder som vil kunne oppleves som ubehagelig for noen elev. De som ønsker å reservere seg mot en slik praksis, gjør dette ved å sende melding til kontaktlærer.             ­­­­­­­­­­                                  

Skolens ordensregler finner dere i dokumentene Alle for Øygard samt Regler for bruk av skolens datautstyr under fanen HJEM-SKOLE.

Elevene er blitt kjent med skolens ordensreglement, og vi ber om at foresatte også gjør seg kjent med ordensreglementet.