topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Resahaugen skole

1.  2.  3.  4.  

FAU 2014 - 2015
Publisert: 26.09.2014 skrive av: Brit Valheim

Leder:      Tone Kirsti Torgersen (4.trinn)
Nestleder: Siri Krumsvik (3.trinn)
Sekretær: Evelyn Bokn (2.trinn)
Kasserer:  Magnhild K. Bratli (2.trinn)
Medlem:   Monica Hjorteland(4.trinn)
Medlem:   Marit Gutubakken (1.trinn)
Medlem:   Irene Watland (3.trinn)
Medlem:   Øyvind Nag (1.trinn)

Brit Valheim møter på FAU-møtene fra administrasjonen.

Disse FAU-repr. møter i SU:
Tone Kirsti Torgersen
Monica Hjorteland
Marit Gutubakken
Irene Watland
Magnhild Bratli

Foreldremøte
Publisert: 18.09.2014 skrive av: Målfrid V Rake

 Mandag 23. februar 2015 kl 1900 blir det felles foreldremøte for hele Resahaugen skole. Sett av datoen nå!

Dette er en unik sjanse til å bli inspirert og motivert!

Foreldrenettverksgrupper
Publisert: 11-09-2014 skrive av: Brit Valheim

fileicon 
Foreldrenettverk_Brydeg sept 14.pdf

Ideen med foreldrenettverksgrupper er å styrke oppvekstmiljøet for elevene på skolen. Et forebyggende arbeid der kommunikasjon mellom elever/voksne og voksne/voksne er det viktigste.

Mange klasser ved Resahaugen har pr.i dag organisert seg i slike nettverksgrupper. Vi oppfordrer ALLE klasser til å gjøre dette.
Snakk med klassekontaktene om dette!

Vi vet alle hvor viktig det er for barna at foreldrene i en klasse snakker sammen og blir enige om en felles praksis. Det kan være hvordan vi vil ha det i fødselsdagsselskap, til grensesetting, leggetider, mediebruk.

Les PDF-filen som ligger ved for mer informasjon.

Nytt fra Resahaugen
Publisert: 03-09-2014 skrive av: Brit Valheim

 Som de fleste har fått med seg, så er det stor aktivitet på Resahaugen. Ikke bare har vi 440 elever og 60 ansatte som vrimler rundt her oppe på "hauen". I tillegg har vi gravemaskiner og lastebiler mm. Det er full byggeaktivitet. Dette går egentlig veldig bra. Anleggsområdet er godt sikret, og arbeidsfolka er flinke til å innrette seg etter oss.

Vi kommer til å få to fine tilleggsbygg/ paviljonger, med klasserom og grupperom. Lærerne får endelig arbeidsrom. Dette er helt nødvendig. De sitter nå og jobber i elevområdene/ mediateka.

Framdriftsplanen legger opp til at paviljongene er ferdige til november.
Vi håper at alt blir klart til oppstart januar 2015.

 

Psykososialt miljø og handlingsplan mot mobbing
Publisert: 11.08.2014 skrive av: Brit Valheim

 Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen.

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.