topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Resahaugen skole

1.  2.  3.  4.  

Foreldrenettverksgrupper
Publisert: 11-09-2014 skrive av: Brit Valheim

Ideen med foreldrenettverksgrupper er å styrke oppvekstmiljøet for elevene på skolen. Et forebyggende arbeid der kommunikasjon mellom elever/voksne og voksne/voksne er det viktigste.

Mange klasser ved Resahaugen har pr.i dag organisert seg i slike nettverksgrupper. Vi oppfordrer ALLE klasser til å gjøre dette.
Snakk med klassekontaktene om dette!

Vi vet alle hvor viktig det er for barna at foreldrene i en klasse snakker sammen og blir enige om en felles praksis. Det kan være hvordan vi vil ha det i fødselsdagsselskap, til grensesetting, leggetider, mediebruk.

Les PDF-filen som ligger ved for mer informasjon.

fileicon 
Foreldrenettverk_Brydeg sept 14.pdf

foreldrepulsen
Publisert: 27-03-2015 skrive av: Brit Valheim

FAU 2014 - 2015
Publisert: 26.09.2014 skrive av: Brit Valheim

Leder:      Tone Kirsti Torgersen (4.trinn)
Nestleder: Siri Krumsvik (3.trinn)
Sekretær: Evelyn Bokn (2.trinn)
Kasserer:  Magnhild K. Bratli (2.trinn)
Medlem:   Monica Hjorteland(4.trinn)
Medlem:   Marit Gutubakken (1.trinn)
Medlem:   Irene Watland (3.trinn)
Medlem:   Øyvind Nag (1.trinn)

Brit Valheim møter på FAU-møtene fra administrasjonen.

Disse FAU-repr. møter i SU:
Tone Kirsti Torgersen
Monica Hjorteland
Marit Gutubakken
Irene Watland
Magnhild Bratli

Psykososialt miljø og handlingsplan mot mobbing
Publisert: 11.08.2014 skrive av: Brit Valheim

 Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen.

Skolens ferier
Publisert: 25.10.2012 skrive av: Målfrid V Rake

 For dere som vil planlegge ferier framover i tid:

Skolenhar høstferie i uke 41 hvert år.

Vinterferie 2014-2015: Uke 8

Vinterferie 2015-2016: Uke 7

 
 
.