topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Resahaugen skole

1.  2.  3.  4.  

Skoleåret 2014 - 2015
Publisert: 06-07-2014 skrive av: Brit Valheim

Oppstart skoleåret 2014 - 2015

Administrasjonen: 04.08.14
Resten av personalet: 13.08.14

Elevene starter mandag 18.08.14.
1.klasse kl. 09.00
2. - 4. klasse kl. 08.15

Fortsatt god sommer!

Godt psykososialt miljø på skolen
Publisert: 09.08.2012 skrive av: Brit Valheim

 Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen.

Skolens ferier
Publisert: 25.10.2012 skrive av: Målfrid V Rake

 For dere som vil planlegge ferier framover i tid:

Skolenhar høstferie i uke 41 hvert år.

Vinterferie 2014-2015: Uke 8

Vinterferie 2015-2016: Uke 7

Morgensamling
Publisert: 24.09.2009 skrive av: Jana Gutierrez

En gang i måneden samles elever og personalet på Resahaugen skole til morgensamling i auditoriet .

 
 
.