topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Resahaugen skole

1.  2.  3.  4.  

Fosterhjem
Publisert: 20-04-2015 skrive av: Målfrid V Rake

BUF-etat etterlyser flere som kan tenke seg å bli fosterforeldre. Mange barn er dessverre i den situasjonen at de ikke kan bo med sine biologiske foreldre. De trenger derfor et nytt hjem, der de kan kjenne seg trygge og få den omsorgen de trenger. 

Også på vår skole har vi barn som venter på plass i et fosterhjem. 

 

Er du en person som kan tenke deg et slikt viktig oppdrag? Da kan du ta direkte kontakt med BUF-etat eller med oss på skolen. 

"Gå til skolen"- kampanje
Publisert: 20-04-2015 skrive av: Brit Valheim

FAU oppfordrer:

Unger som har mulighet til å gå til/fra skolen bør gå!

 picture

 
 

Hvis du må kjøre, følg kjøremønsteret og vær våken!

Nasjonale kartleggingsprøver våren 2015
Publisert: 13.04.2015 skrive av: Målfrid V Rake

Vi på Resahaugen er i gang med årets kartleggingsprøver for 1 - 3. trinn. Det finnes ikke tilsvarende prøver for 4. trinn. I stedet vil våre 4.-klassinger få nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk i starten av 5. klasse.

Foreldrenettverksgrupper
Publisert: 11-09-2014 skrive av: Brit Valheim

Ideen med foreldrenettverksgrupper er å styrke oppvekstmiljøet for elevene på skolen. Et forebyggende arbeid der kommunikasjon mellom elever/voksne og voksne/voksne er det viktigste.

Mange klasser ved Resahaugen har pr.i dag organisert seg i slike nettverksgrupper. Vi oppfordrer ALLE klasser til å gjøre dette.
Snakk med klassekontaktene om dette!

Vi vet alle hvor viktig det er for barna at foreldrene i en klasse snakker sammen og blir enige om en felles praksis. Det kan være hvordan vi vil ha det i fødselsdagsselskap, til grensesetting, leggetider, mediebruk.

Les PDF-filen som ligger ved for mer informasjon.

fileicon 
Foreldrenettverk_Brydeg sept 14.pdf

foreldrepulsen
Publisert: 27-03-2015 skrive av: Brit Valheim

Sjå fleire artiklar >>

 
 
.