topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Resahaugen skole

1.  2.  3.  4.  

foreldremøter høsten 2014
Publisert: 15.08.2014 skrive av: Brit Valheim

 

Det blir foreldremøte desse datoane:

  1. klasse: onsdag 3. sept. Kl 1800
  2. klasse: torsdag 18. sept. Kl 1800
  3. klasse: onsdag 10.sept. kl 1800
  4. klasse: onsdag 17. sept. Kl 1800

Psykososialt miljø og handlingsplan mot mobbing
Publisert: 11.08.2014 skrive av: Brit Valheim

 Skolens psykososiale miljø handler om hvordan ansatte og elever oppfører seg overfor hverandre på skolen. Med psykososialt miljø menes her de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det psykososiale miljøet handler også om hvordan elevene opplever læringssituasjonen.

Skolens ferier
Publisert: 25.10.2012 skrive av: Målfrid V Rake

 For dere som vil planlegge ferier framover i tid:

Skolenhar høstferie i uke 41 hvert år.

Vinterferie 2014-2015: Uke 8

Vinterferie 2015-2016: Uke 7

Morgensamling
Publisert: 24.09.2009 skrive av: Jana Gutierrez

En gang i måneden samles elever og personalet på Resahaugen skole til morgensamling i auditoriet .

 
 
.