Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse: Terje Vigensvei 1, 4083 Hundvåg. Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger.
Telefon: 51912030 Send oss e-post
Redaktør: Kathrine Aasmundsen Erga
Logg inn
Logg inn
Reglement for orden og oppførsel i Stavangerskolen
Orden og oppførsel
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skolens ansatte - kontaktinformasjon

Skolens personale skoleåret 2016-2017.

Kathrine Erga
Rektor
51912036 / 976 40 323
kathrine.erga@stavanger.kommune.no (Send)
Kristian Waage
Avd.leder/ass.rektor
51912033 / 977 22 568
k.waage@stavanger.kommune.no (Send)
Mariann Lunde
SFO-leder
51508920 / 920 10 406
mariann.lunde@stavanger.kommune.no (Send)
Ragnhild Smedsrud
Skolekonsulent
51912031
ragnhild.smedsrud@stavanger.kommune.no (Send)
June Nygaard
Bibliotekar
51912030
june.nygaard@stavanger.kommune.no (Send)
Janne Ravndal
Helsesøster
51508129
janne.ravndal@stavanger.kommune.no (Send)
Nina Ødegaard Lea
Kontaktlærer 1A
51912030
nina.odegaard.lea@stavanger.kommune.no (Send)
Ida Stensland Aarseth
Kontaktlærer 1B
51912030
ida.stensland.aarseth@stavanger.kommune.no (Send)
Ingeborg Osmundsen
Kontaktlærer 1C
51912033
ingeborg.osmundsen@stavanger.kommune.no (Send)
Sidsel Gjøstein
Kontaktlærer 2A
51912030
sidsel.gjostein@stavanger.kommune.no (Send)
Jorunn Solli
Kontaktlærer 2B
51912030
jorunn.solli@stavanger.kommune.no (Send)
Marianne Hovland
Kontaktlærer 2C
51912030
marianne.hovland@stavanger.kommune.no (Send)
Madel Prestnes Løkling
Kontaktlærer 3A
51912030
madel.lokling@stavanger.kommune.no (Send)
Christer Viste Levik
Kontaktlærer 3B
51912030
christer.viste.levik@stavanger.kommune.no (Send)
Bjørg Folkestad Kile
Kontaktlærer 3C
51912030
bjorg.kile@stavanger.kommune.no (Send)
Kim Stian Sunde
Kontaktlærer 3D
51912030
kim.stian.sunde@stavanger.kommune.no (Send)
Solveig Hokstad
Kontaktlærer 4A
51912030
solveig.hansen@stavanger.kommune.no (Send)
Sissel Ognedal
Kontaktlærer 4B
51912030
sissel.ognedal@stavanger.kommune.no (Send)
Tone Kristoffersen
Kontaktlærer 4C
51912030
tone.kristoffersen@stavanger.kommune.no (Send)
Espen Norland
Kontaktlærer 5A
51912030
espen.norland@stavanger.kommune.no (Send)
Anne-Lise Klungtveit
Kontaktlærer 5B
51912030
anne.lise.klungtveit@stavanger.kommune.no (Send)
Ole Andreas Engseth
Kontaktlærer 5C
51912030
ole.andreas.engseth@stavanger.kommune.no (Send)
Trond Johannessen
Kontaktlærer 6B
51912030
trond.johannessen@stavanger.kommune.no (Send)
Ingrid Bergtun
Kontaktlærer 6A
51912030
ingrid.bergtun@stavanger.kommune.no (Send)
Hege Nerland
Kontaktlærer 7A
51912030
hege.nerland@stavanger.kommune.no (Send)
Johnny Helgeland
Kontaktlærer 7B
51912030
johnny.helgeland@stavanger.kommune.no (Send)
Cecilia Olofsson
Ressurslærer 7. trinn
51912030
cecilia.olofsson@stavanger.kommune.no (Send)
Linda Helland
Ressurslærer 3. og 4. trinn
51912030
linda.j.helland@stavanger.kommune.no (Send)
Karianne Sletthaug
Ressurslærer
51912030
karianne.sletthaug@stavanger.kommune.no (Send)
Silje Helen Kolnes
Ressurslærer/SNO-ansvarlig (Særskilt Norsk Opplæring)
51912030
silje.helen.kolnes@stavanger.kommune.no (Send)
Lars Johan Tungesvik
Ressurslærer
51912030
ltungesv@online.no (Send)
Anette Haga Vabø
Ressurslærer
I permisjon
51912030
anette.vabo@stavanger.kommune.no (Send)
Sigvald Nilsen
Ressurslærer
51912030
sigvald.nilsen@stavanger.kommune.no (Send)
Hans Inge Kvalheim
Ressurslærer
51912030
hans.kvalheim@stavanger.kommune.no (Send)
Tone Karin Arnesen
Ressurslærer
51912030
tone.karin.arnesen@stavanger.kommune.no (Send)
Rita Walberg
Ressurslærer
51912030
rita.walberg@stavanger.kommune.no (Send)
Kathrine Bergjord
Ressurslærer
51912030
kathrine.bergjord@stavanger.kommune.no (Send)
Åshild De Lange
Ressurslærer 3. og 6. trinn
51912030
Yasemin Kalayci Bozdogan
Ressurslærer 1. trinn
51912030
yasemin.kalayci.bozdogan@stavanger.kommune.no (Send)
Trine Husebø
Barne- og ungdomsarbeider skole/SFO
51912030
Liv hjelm Andersen
Barne- og ungdomsarbeider
51912030
liv.hjelm.andersen@stavanger.kommune.no (Send)
Jorunn Peggy Larsen
Assistent skole/SFO
51912030
jorunn.larsen@stavanger.kommune.no (Send)
Turid Sjo Øxnevad
Assistent skole/SFO
51912030
turid.sjo.oxnevad@stavanger.kommune.no (Send)
Hilde Karin Tøtlandsmo
Barnevernspedagog
51912030
hilde.karin.totlandsmo@stavanger.kommune.no (Send)
Resmije Berisha
Assistent SFO
51912030
resmije.berisha@stavanger.kommune.no (Send)
Gabriela Hansen
Assistent skole/SFO
51912030
gabriela.hansen@stavanger.kommune.no (Send)
Elisabeth Gangenes Nilsen
Omsorsarbeider skole/SFO
51912030
elisabeth.nilsen@stavanger.kommune.no (Send)
Tine Østerbø Eriksen
Omsorgsarbeider skole/SFO
51912030
tine.osterbo.eriksen@stavanger.kommune.no (Send)
Mats Sjo Øxnevad
Assistent skole/SFO
51912030
Irene Helen Johnsen
Barne- og ungdomsarbeider skole/SFO
51912030
irene.helen.johnsen@stavanger.kommune.no (Send)
Birgitte Sjo Øxnevad
Lærling skole/SFO
51912030
Siri Christin Knutsen
Barnevernspedagog
51912030
siri.knutsen@stavanger.kommune.no (Send)
Marie Erga
Barnevernspedagog
51912030
marie.erga@stavanger.kommune.no (Send)
Randi Sunde Thorsen
Spesialpedagog
51912030
randi.thorsen@stavanger.kommune.no (Send)
Eli Hjort Lillegraven
Assistent skole
eli.lillegraven@stavanger.kommune.no (Send)
Sissel Buer
Assistent skole
sissel.buer@stavanger.kommune.no (Send)
Dastan Berisha
Assistent skole/SFO
51912030
dastan.berisha@stavanger.kommune.no (Send)
Per Karlsson
Assistent skole/SFO
51912030
Anita N. Østbø
Assistent skole/SFO
51912030
anita.ostbo@stavanger.kommune.no (Send)
Elisabeth Knutsvik Hausken
Assistent skole/SFO
51912030
elisabeth.knutsvik.lunde.skole@stavanger.kommune.no (Send)
Elin Kristensen
Miljøarbeider
51912030
elin.kristensen@stavanger.kommune.no (Send)