Meny
Velg seksjon 1. trinn
Besøksadresse: Terje Vigensvei 1, 4083 Hundvåg. Postadresse: Postboks 8069 Forus, 4068 Stavanger.
Telefon: 51912030 Send oss e-post
Redaktør: Kathrine Aasmundsen Erga
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Velkommen til et nytt, spennende skoleår!

Sommerferien nærmer seg slutten og vi er klare til å ta imot alle våre elever mandag 21. august.

2.-7. trinn møter ved sine klasserom klokken 08.30.

1. trinn møter ved mauren utenfor hovedinngangen klokken 09.00.

Vi gleder oss!


Til alle foreldre! Vi opplever noen ganger farlige situasjoner når barn settes av ved skolen. Vi ber om at alle bruker av- og påstigningsfeltet (rundkjøringen) når barna leveres, ikke skolens parkeringsplass. Samtidig er det viktig å kjøre sikkert i dette feltet. Barn er barn og kan plutselig løpe ut i veien fordi de hadde glemt å gi en klem eller lignende.

 


Det er foreldrene som bestemmer om barna deres kan sykle til og fra skolen. Vi på Skeie skole, sammen med FAU, anbefaler likevel at barna ikke sykler/sparker til skolen før 5.klasse. Dette er i tråd med trygg trafikk sine anbefalinger. Vi anbefaler også at alle bruker hjelm og ev. annet sikkerhetsutsyr. Sykler man i skolens regi, skal alle bruke hjelm.

NB. Når eleven oppbevarer sykkelen/sparkesykkelen på skolen, er det elevens ansvar at den er låst. 


Bestilling av melk og frukt skoleåret 2016/2017 gjøres på disse nettadressene: www.skolefrukt.no  og www.skolemelk.no

 


Velkommen til første skoledag i 1.klasse.
Vi gleder oss til å treffe både elever og foresatte ved mauren i morgen kl.09.00.
Her blir det opprop, før vi går sammen til klasserommene. 
Foresatte er hjertelig velkommen inn en liten tur, før skoledagen begynner for elevene.
Skoledagen slutter 12.30, for de som ikke skal videre på SFO.

Vel møtt!

Hilsen alle oss på 1.trinn. 


Hei på dere!