topLogoSpacer
 
 
 

 
 
 
 

Solås skole

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  SFO  

Lekedag i Gjesdalhallen
Publisert: 28-01-2015 skrevet av: itg

I dag har det vært lekedag i Gjesdalhallen for påtroppende trivselsledere fra skolene i Gjesdal. De har lært mange nye friminuttsleker, som i neste omgang skal settes i gang på hver skole. Det er TL-lederne som har ansvar for de ulike aktivitetene i friminuttene. Voksne som går inspeksjon,  trer støttende til.

picture
 

I neste uke blir det lekedag i skolegården for skolens øvrige elever. Tirsdag 3.februar fra 1.-3. time er det 1.-3.trinn sin tur, og onsdag 4.februar er det 4.-7. trinn som skal få prøve ut de nye aktivitetene.

Politisk streik - skole og SFO stenger onsdag 28.1. kl. 14-16
Publisert: 23.01.2015 skrevet av: itg

UNIO, LOK og YSK har oppfordret sine medlemmer til politisk streik 28.1.15 fra kl 14-16.

Vi har drøftet dette med HTV for Utdanningsforbundet og Fagforbundet.  De fleste av våre ansatte ønsker å delta i denne politiske streiken. Det betyr at fra kl. 14.00 – 16.00 har vi ingen bemanning i SFO. Vi må derfor be om at alle barn hentes/sendes hjem innen kl. 14 denne dagen.

 De elevene som har undervisning  til kl. 14.10, sendes hjem kl. 14.00.

KS er av den oppfatning av at dette er en lovlig politisk demonstrasjonsstreik, da streiken ikke har til formål å ramme eller presse arbeidsgiver.

http://www.ks.no/tema/Arbeidsgiver/Lov-og-avtaleverk/Politisk-streik-den-28-januar-2015-fra-kl-1400--1600/

Er du en dyktig lærer? Kom til oss!
Publisert: 07-01-2015 skrevet av: adm

Solås skole har behov for 2-3 lærerstillinger i 100% vikariat fra august 2015. Vi har behov for kontaktlærere, og vi er på jakt etter allmennlærere som kan dekke de fleste trinn og fag. 

Solås skole kan tilby en arbeidsplass med faglige utfordringer i et godt og inkluderende kollegafellesskap. Vår visjon "Med rett til å lykkes" gir oss retning for oppdraget, elevene blir sett og bekreftet - de opplever mestring faglig og sosialt utfra sine forutsetninger.

Våre satsingsområder er:

  • Lesing
  • Vurdering
  • En helsefremmene skole

Vi søker medarbeidere som er faglig dyktige, fleksible, har stå på-vilje, godt humør og som kan samarbeide med både kollegaer og elever.

 


 

Her finner du annonsen

Søknadsfrist er 01.02.2015.

Dersom du har spørsmål angående stillingene, kan du ta kontakt med:

Randi Bjørkås (rektor) tlf. 51614611, mobil: 90757379, epost: randi.bjorkas@gjesdal.kommune.no

Elevkveld
Publisert: 20.01.2015 skrevet av: itg

Første elevkveld i 2015; det skjer fredag 30.januar. Kom og vær sammen med andre elever fra Solås skole som går i 5.-7. trinn. Det blir bingo spill, bordtennis, diskotek og annet.

Elevkvelden starter kl. 18 og varer til kl. 21.

Inngang kr. 30,- (trekning på inngangsbilletten)

Science Circus
Publisert: 20.01.2015 skrevet av: itg

Mandag 2.februar får vi besøk av Science Circus i regi av Jærmuseet. Grupper fra 3. og 4.trinn får utover være med på et undervisningsopplegg i naturfag. Men først starter dagen med et felles naturfagshow for 2. - 7. trinn.  

Se flere forsideartikler >>

 
 
.