Meny
Velg seksjon SFO
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost

Dokumenter

Artikler i aviser om Stangeland SFO
Generell informasjon
Hjem-skole
  Rett til godt skolemiljø (200 KB)
  Ordensregler (216 KB)
  Elevpermisjoner (226 KB)
Infoskriv nye 1.klassinger på SFO
Innebandy SFO
Plan for trygt og godt skolemiljø
Påmeldingsskjema
Referat besøksdag 23.mai-17
  Referat besøksdag (28 KB)
Ros-lister fra foresatte
  Ros-liste våren 2017 (16 KB)
  Ros våren 2016 (15 KB)
  Ros høst 2015 (19 KB)
  Ros våren 2015 (15 KB)
  Ros høst 2014 (16 KB)
  Ros våren 2014 (26 KB)
  Ros høst 2013 (24 KB)
  Ros våren 2013 (27 KB)
  Ros høst 2012 (25 KB)
  Ros vår 2012 (32 KB)
  Ros høst 2011 (28 KB)
  Ros våren 2011 (40 KB)
Skolerute
Svømming
Ukesoversikt SFO
Diverse dokumenter