Meny
Velg seksjon Forside
Gå til Its Learning
Logg inn
Logg inn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
For ansatte
Ansatte epost
Soma-Stangeland skole

Resultatenheten Soma-Stangeland skole er en samorganisert skole bestående av to skoler med felles ledelse. Soma er en fådelt barneskole med ca 60 elever og Stangeland skole er en fulldelt barneskole med ca 510 elever. Det er i overkant av 80 ansatte på resultatenheten. Det er to SFO ordninger, en på Soma skole og en på Stangeland skole, med til sammen over 200 barn.

Skolens visjon er ”læring for alle”. Elevene skal etter 7 års opplæring ved Soma-Stangeland skole ha et positivt og realistisk bilde av seg selv. Opplæringen skal fremme utviklingen av hele mennesket. God sosial kompetanse, kunnskaper og ferdigheter skal sette elevene i stand til å møte kunnskaps-samfunnets utfordringer. Vi har som mål at elevene skal oppleve læring og mestring hver dag på skolen. Opplæringen skal legges til rette slik at alle elever får opplæring og utviklings-muligheter tilpasset egne behov og forutsetninger.