Meny
Velg seksjon Helsesøster

Skolehelsetjenesten er sammensatt og innebærer mange forskjellige oppgaver. Helsesøsters rolle er å støtte foreldre, elever og skole i å skape gode oppvekst vilkår og fange opp signaler på mistrivsel og avvik.Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige team. Helsesøster har hovedfokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid.

Alle elever får tilbud etter et fast program; vaksinasjon, helseundersøkelser og helseopplysning. Enkeltelever følges opp etter avtale med foreldre.