Meny
Fau
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Haugen 27 4323 Sandnes
Telefon: 51338200 Send oss e-post
Redaktør: Hans Skjæveland
Diverse dokumenter
Fau - innkallinger og referat
Menydokumenter

Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
På lekseplanene før jul vil dere foresatte få en lekse fra fau. Den består i å svare på foreldreundersøkelsen som ble sendt ut for noen uker siden.

Dato: Mandag 4. desember 2017 kl. 19:30–20:30

Sted: Sørbø skole, mat- og helserommet

Se eget dokument under "Fau - innkallinger og referat" for full innkalling og agenda. Vennligst send forhånds-briefet vararepresentant hvis du ikke kan møte.

Vel møtt


Alle skolens elever med foreldre og søsken inviteres til juleavslutning 11-14. desember.


FAU henstiller alle foreldre til barn ved Sørbø skole om å etterleve følgende rådgivende kjøreregler for bursdagsfeiring:

- Fremvisning av filmer og/eller dataspill holdes innenfor anbefalt aldersgrense
- Utvis aktsomhet ved publisering av bilder herfra på sosiale media
- Mange klasser praktiserer en grense på maks. 50 kr per bursdagspresang, vennligst respekter dette
- Inviter alle (gutter eller jenter) i klassen

 

Gå om nødvendig sammen flere voksne for å øke voksentetthet og/eller dele kostnader.

Vennlig hilsen FAU


Dato: Mandag 6. november 2017 kl. 19:30–20:30

Sted: Sørbø skole, mat- og helserommet

Se eget dokument under "Fau - innkallinger og referat" for full innkalling og agenda. Vennligst send forhånds-briefet vararepresentant hvis du ikke kan møte.

Vel møtt.


FAU inviterer alle foreldre på 1. – 7. trinn til foreldremøte om barns bruk av sosiale media og nettvett.

Sted: Sørbø skole, Aulaen

Dato: Torsdag 19. oktober kl. 19:30 – 21:00


Årsmøte 2017 i FAU Sørbø ble avholdt 12. September 2017. Vedlagt protokoll fra årsmøtet. Simon Lunde ble valgt til leder for 2 nye år.

Nye FAU ser frem til et spennende og innholdsrikt nytt skoleår.


Dato: Mandag 2. oktober 2017 kl. 19:30–20:30

Sted: Sørbø skole, mat og helse rommet

Se eget dokument under "Fau - innkallinger og referat" for full innkalling og agenda. Vennligst send forhånds-briefet vararepresentant hvis du ikke kan møte.

Vel møtt.


FAU inviterer alle årets klassekontakter til informasjonsmøte. Målet for møtet er å overføre informasjon og erfaringer rundt det å være klassekontakt. Rektor og SFO leder vil være til stede på møtet, og vil gi en kort presentasjon av skolen og gi tips og råd rundt det å ha verv på skolen. Leder for FAU vil også snakke litt om dette.

Tid: Tirsdag, 12. September kl. 19:30-20:30 (rett etter Årsmøtet)

Sted: Sørbø skole, mat- og helserommet


Vel møtt til første konstituerende møte i FAU Sørbø for skoleåret 2017-2018.

Dato: Tirsdag 12. september 2017 kl. 20:30–22:00

Sted: Sørbø skole, mat og helse rommet

FAU-møtet starter straks årsmøtet og informasjon/dialogmøtet med klassekontaktene er ferdig.

Se eget dokument under "Fau - innkallinger og referat" for full innkalling og agenda. I tillegg til møteagenda, tar vi også lagbilde for Nye FAU 2017/18.