Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Lenker
Logg inn

Takk til alle som var med og sette fokus på trafikktryggleik i dag!

Her kan de lesa den flotte appellen som Ingrid og Kristina framførte for politikarar, FAU, føresette, besteforeldre,kommunalsjef for oppvekst,politi, Statnett, lærarar og medelevar elles.


12 023 kroner er nå overførte til Flyktningehjelpa frå Vinjar skule! Takk til alle som var med!

Tysdag 29. september arrangerer FAU i samarbeid med skulen ein "Gå- eller sykla til skulen- dag". Alle elevane blir denne dagen oppmoda om å gå eller sykla til skulen. Elevane som har skuleskyss vil bli sett av ved Haugabjør, eller ved Suldal Billag A/S, slik at også dei kan vera med på aksjonen. Ved skulen vil det ved skulestart bli framført  appellar ved blant andre FAU, ordførar, politietat og Statnett. Etter appellane vil elevane bli delte inn i grupper der både Statnett og politi vil fokusera på trafikktryggleik og politiet vil utføra kontroll av syklar.

Skulen hadde ein vellukka aksjon, tysdag 22.09, til inntekt for flyktningane frå Syria. Elevane, dei vaksne og folk frå bygda tok bokstaveleg tala beina fatt. Nokre av dei sprang over ei mil til saman!