Meny
Velg seksjon Framside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Vinjar Skule 4237 Suldalsosen
Telefon: 52790900 Send e-post til oss
Gå til Its Learning
Lenker
Logg inn

Kva står det her?


Kjekk aktivitet i kram snø

Det er blitt laga eit nytt revidert skriv i samband med elevpermisjonar. Det var trong for å få inn ei setning i samband med fråtrekk av fråversdagar for ungdomssteget.

Alle barnetrinna på skulane i Suldal skal no innføra Trivselsprogrammet. Hovudmålet er auka aktivitet og trivsel i friminutta.